Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kto zapłaci mniej za prąd w 2024 roku

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, to do końca czerwca 2024 roku będziesz mógł płacić za energię elektryczną niższą stawkę - 693 zł/MWh. Zamrożenie ceny prądu to nadzwyczajny środek, który ma wesprzeć firmy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać.

Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej

Do 30 czerwca 2024 roku mikro-, małe i średnie firmy mogą płacić stałą cenę za energię elektryczną w wysokości 693 zł/MWh netto - cena nie zawiera podatku VAT oraz akcyzy doliczanych na fakturach za zakup energii elektrycznej. Od 1 grudnia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku cena wnosiła 785 zł/MWh.

Z zamrożonej ceny mogą skorzystać wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy i średni przedsiębiorcy:

  • którzy, zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników
  • których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub których suma aktywów bilansu końcowego nie przekroczyła 43 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Stawka 693zł/MWh dotyczy wyłącznie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby podstawowej działalności przedsiębiorcy.

Co zrobić, żeby skorzystać z niższej ceny energii elektrycznej

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z obniżonej stawki muszą do 31 stycznia 2024 roku złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego.

Uwaga! Dotychczasowy odbiorca uprawniony, który złożył oświadczenie do 30 listopada 2022 roku nie jest zobowiązany do składania nowego oświadczenia na rok 2024.

Oświadczenie trzeba przesłać do przedsiębiorstwa energetycznego, które dostarcza przedsiębiorcy energię elektryczną, na adres do korespondencji wskazany przez te przedsiębiorstwo w umowie na dostawę energii elektrycznej (lub umowie kompleksowej) lub na fakturze za dostawę prądu.

Warto potwierdzić adres, na który ma zostać złożone oświadczenie bezpośrednio ze swoim przedsiębiorstwem energetycznym.

Zobacz wzór oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych

Oświadczenie złóż:

  • osobiście w siedzibie lub w innych miejscach wykonywania działalności wskazanych przez dostawcę energii elektrycznej
  • pocztą
  • elektronicznie, na przykład e-mailem.

Pamiętaj! Oświadczenie składane elektronicznie musisz podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co zawiera oświadczenie

Oświadczenie musi zawierać:

  • szacunkowe wyliczenie energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwo na potrzeby jego podstawowej działalności
  • wskazanie wszystkich punktów poboru energii elektrycznej (PPE), które mają zostać objęte mechanizmem zamrożenia cen.

Dodatkowe 10% upustu do ceny energii

Kwota upustu wyniesie 10% wartości nabytej przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej za cały 2023 rok i zostanie uwzględniona przez dostawcę energii elektrycznej w rozliczeniach z przedsiębiorcą w trakcie 2024 roku.

Upust nie obowiązuje na wolumen energii elektrycznej nabytej po 31 grudnia 2023 roku.

Gdzie szukać informacji

Jeśli masz dodatkowe pytania, na przykład chcesz upewnić się, czy spełniasz kryteria i możesz liczyć na niższą stawkę, jakie dane podać w oświadczeniu lub na jaki adres je wysłać możesz zwrócić się bezpośrednio do twojego dostawcy energii elektrycznej - tylko przedsiębiorstwo energetyczne, z którym masz podpisaną umowę, udzieli ci prawidłowych wskazówek dotyczących stosowanej przez nie procedury.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.