Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Polityka Prywatności Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy Biznes.gov.pl oraz CEIDG.gov.pl. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Biznes.gov.pl

 1. Korzystając z serwisu Biznes.gov.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
 2. Gromadzone dane przesyłane są na dwa sposoby. Są to informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika, np. w formularzach kontaktowych oraz podczas rejestracji w serwisie Biznes.gov.pl (np. w przypadku zadawania pytania w Centrum Pomocy). Pozyskujemy również informacje podczas korzystania z serwisu przez użytkowników. Serwery automatycznie zapisują dane, takie jak:
  • czas wysłania odpowiedzi przez serwer,
  • adres IP urządzenia użytkownika,
  • żądanie użytkownika (adres strony, na którą wszedł użytkownik)
  • adres „referer link" w przypadku gdy przejście na stronę portalu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www) użytkownika,
  • informacje o wersji systemu operacyjnego użytkownika
  • pliki cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Korzystamy z cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz tworzyć statystyki serwisu.
 4. Każdy użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.
 5. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać cookies, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucenia. Pamiętać trzeba jednak, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
 6. Nasz serwis używa:
  • cookies w celu utrzymania w nich ID sesji użytkownika (której dane przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki użytkownika),
  • cookies do obsługi skryptów statystyk.
 7. Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:
  • liczba wejść unikalnych/odsłon,
  • kraj,
  • przeglądarka,
  • czas wizyty itp.
   Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Obecnie używamy Google Analytics. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
 8. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego Centrum Pomocy przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, firmę/instytucję, adres e-mail itp.
 9. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) wskazane w wybranych formularzach i zbierane za ich pomocą służą wyłącznie do celów kontaktowych.
 10. Ministerstwo Rozwoju i Technologii dokłada wszelkich starań, aby chronić gromadzone dane w serwisie Biznes.gov.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolować metody przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall i urządzenia zabezpieczające serwer. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

CEIDG.gov.pl

 1. Korzystając z serwisu CEIDG.gov.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
 2. Gromadzone dane przesyłane są na dwa sposoby. Są to informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika, np. w formularzach kontaktowych oraz podczas rejestracji w systemie (np. w przypadku zadawania pytania w Centrum Pomocy Przedsiębiorcy lub wypełniania wniosku CEIDG-1).
 3. Zgodnie z przyjętą praktyką przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji automatycznie zapisanych i przechowywanych w plikach logów serwera WWW, pozyskanych podczas korzystania z serwisu przez użytkownika jest następujący:
  • czas wysłania odpowiedzi przez serwer,
  • adres IP urządzenia użytkownika,
  • żądanie użytkownika (adres strony, na którą wszedł użytkownik)
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika tzw. „referer link" w przypadku gdy przejście na stronę serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www) użytkownika,
  • informacje o wersji systemu operacyjnego użytkownika
  • pliki cookies.
 4. Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW, rekomendujemy zapoznanie się z politykami prywatności i zasadami zachowania prywatności obowiązującymi na tych stronach.
 5. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Każdy użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików typu cookies.
 6. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać cookies, w tym zablokować te pliki, wybierając w przeglądarce opcję ich odrzucenia. Pamiętać jednak należy, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
 7. Serwis CEIDG.gov.pl używa cookies:
  • w celu utrzymania w nich ID sesji użytkownika, której dane przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki użytkownika,
  • do obsługi skryptów statystyk,
  • w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników.
 8. Dodatkowo serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:
  • liczba wejść unikalnych/odsłon,
  • kraj,
  • przeglądarka,
  • czas wizyty itp.
 9. Dane są gromadzone za pomocą internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW tj. Google Analytics, udostępnionego przez firmę Google, zewnętrznego dostawcę usługi. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
 10. Dane pozyskane za pomocą formularza Centrum Pomocy Przedsiębiorcy np. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail itp., służą nam wyłącznie do celów kontaktowych.
 11. Dodatkowo system Centrum Pomocy Przedsiębiorcy przetwarza następujące dane:
  • numer IP,
  • wersja wtyczki flash,
  • przeglądarka internetowa,
  • system operacyjny,
  • strona, na której został otworzony moduł centrum pomocy.
 12. Powyższe dane wykorzystywane są do udzielenia wsparcia użytkownikom w przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z naszej witryny.
 13. Ministerstwo Rozwoju i Technologii dokłada wszelkich starań, aby chronić dane gromadzone w serwisie CEIDG.gov.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolować proces przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall i urządzenia zabezpieczające serwer. Dostępu do danych udzielamy jedynie pracownikom upoważnionym do administrowania serwerem i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji w serwisie Biznes.gov.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej: „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy na biznes.gov.pl jest minister właściwy do spraw gospodarki z siedzibą w Warszawie (00-507) przy ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5. Kontakt z Administratorem: kancelaria@mrit.gov.pl, tel.: 222 500 123, adres skrytki ePUAP: MRPiT/SkrytkaESP.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora w MRiT, wysyłając zapytanie na skrzynkę: iod@mrit.gov.pl.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze z mocy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2022 r., poz. 541) dalej: „ustawa”;
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie, w jakim przetwarzanie danych wynika z art. 52 ust. 8 ustawy tj. w momencie kiedy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż 10 lat od dnia założenia konta w systemie teleinformatycznym.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, polegających na:
  1. zapewnieniu możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z:
   1. podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności,
  2. świadczeniem usług transgranicznych w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) oraz wykonywaniem usługowej działalności transgranicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej, o której mowa w przepisach rozdziału 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  4. zapewnieniu dostępu do informacji o sposobie realizacji procedur i formalności, o których mowa w pkt 1)
  5. realizacji obowiązków punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, o których mowa w art. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. na żądanie sądów, urzędów skarbowych, Prokuratury lub Policji),
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii (np. podmioty świadczące usługi, prawne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi i kurierzy itd.).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu, o których mowa w pkt 4 przez okres 10 lat od dnia ich wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Okres ten może być dłuższy, o ile Użytkownik, którego dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, o której mowa w art. 52 ust. 8 ustawy.
 8. Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.
 9. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych opiera się o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Realizacja prawa nastąpi poprzez usunięcie przez Panią/Pana konta w systemie Biznes.gov.pl.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 4.
 11. O ile przetwarzanie narusza Pani/Pana prawo do ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.