Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Podklasa ta obejmuje: - produkcję suszarni do drewna, pulpy papierowej, papieru, tektury lub innych materiałów, z wyłączeniem produktów rolnych i wyrobów tekstylnych, - produkcję maszyn drukarskich i introligatorskich, maszyn do prac pomocniczych przy drukowaniu na różnego rodzaju materiałach, - produkcję maszyn do wytwarzania płytek, cegieł, formowanych elementów ceramicznych, rur, elektrod grafitowych, kredy do pisania itp., - produkcję maszyn do produkcji półprzewodników, - produkcję wielozadaniowych robotów przemysłowych przeznaczonych do wykonywania funkcji specjalnych, - produkcję różnorodnych specjalistycznych maszyn i wyposażenia, takich jak: - maszyny do montażu lamp elektrycznych i elektronicznych, lamp elektronowych lub żarówek, - maszyny do wytwarzania lub hartowania szkła i wyrobów szklanych, szklanych włókien lub przędzy, - maszyny i urządzenia do rozdzielania izotopów, - produkcję sprzętu do osiowania i wyważania opon; sprzęt do wyważania, z wyłączeniem wyważania kół, - produkcję centralnych systemów smarowania, - produkcję maszyn i urządzeń startowych do statków powietrznych, urządzeń do katapultowania oraz podobnych maszyn i urządzeń, - produkcję łóżek opalających, - produkcję urządzeń automatycznych kręgielni (np. urządzeń do ustawiania kręgli), - produkcję karuzeli, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń dla wesołych miasteczek.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji urządzeń dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 275, - produkcji fotokopiarek itp., sklasyfikowanej w 2823Z, - produkcji maszyn do obróbki ebonitu, tworzyw sztucznych lub szkła na zimno, sklasyfikowanej w 2849Z, - produkcji wlewnic, sklasyfikowanej w 2891Z.

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję mebli dowolnego typu, z dowolnego materiału, używanych w różnych miejscach i różnych celach, z wyłączeniem mebli z kamienia, betonu, ceramiki. Podklasa ta obejmuje: - produkcję krzeseł i siedzeń do pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, hoteli, restauracji oraz budynków publicznych, - produkcję krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp., - produkcję specjalnych mebli sklepowych: lad, gablot wystawowych, półek itp., - produkcję mebli biurowych, - produkcję stołów laboratoryjnych, stołków i pozostałych siedzeń wykorzystywanych w laboratoriach, pozostałych mebli laboratoryjnych, np. szafek, - produkcję mebli wykorzystywanych w kościołach, szkołach lub restauracjach, - produkcję wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji tablic do pisania, sklasyfikowanej w 2823Z, - mocowania i instalowania mebli modułowych stałych, montażu ścianek działowych, stałego wyposażenia meblowego, sklasyfikowanych w 4332Z.

Produkcja mebli kuchennych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Produkcja pojemników metalowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję pojemników metalowych o pojemności <= 300 litrów, takich jak: kubły, wiadra, puszki, kosze, skrzynki.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji zbiorników i cystern, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 252.

Produkcja opakowań z metali

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję puszek do produktów żywnościowych, tubek wyciskanych i pudełek o pojemności <= 300 litrów, - produkcję zamknięć metalowych do opakowań.

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję metalowych lin, taśm plecionych i podobnych wyrobów, - produkcję metalowych drutów i przewodów nieizolowanych lub kabli i przewodów izolowanych, które nie mogą być stosowane jako przewodniki elektryczności, - produkcję drutu otulonego i rdzeni elektrod, - produkcję wyrobów z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, rusztów, siatek, tkanin itp., - produkcję elektrod w otulinie do spawania łukiem elektrycznym, - produkcję gwoździ i pinezek, - produkcję sprężyn (z wyłączeniem sprężyn do zegarków), takich jak: - resory piórowe, sprężyny zwojowe, sprężyny skręcane, - pióra do resorów, - produkcję łańcuchów, z wyłączeniem łańcuchów napędowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji sprężyn do zegarów i zegarków, sklasyfikowanej w 2652Z, - produkcji drutów i kabli do przesyłania prądu elektrycznego, sklasyfikowanej w 2732Z, - produkcji łańcuchów napędowych, sklasyfikowanej w 2815Z.

Produkcja złączy i śrub

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję nitów, podkładek i podobnych wyrobów niegwintowanych, - produkcję wyrobów gwintowanych: śrub, wkrętów, nakrętek i podobnych wyrobów gwintowanych.

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję metalowych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak: - naczynia płaskie: talerze, spodki itp., - naczynia drążone: garnki, czajniki itp., - naczynia stołowe: miski, półmiski itp., - rondle, patelnie i pozostałe nieelektryczne wyroby stołowe i kuchenne, - drobne ręczne przedmioty i akcesoria kuchenne, - metalowe szczotki do szorowania, - produkcję elementów budowlanych z cynku: rynien, wanien, umywalek, brodzików i podobnych wyrobów, - produkcję metalowych wyrobów do użytku biurowego, z wyłączeniem mebli, - produkcję sejfów, kaset pancernych, drzwi opancerzonych itp., - produkcję różnych wyrobów metalowych, takich jak: - śruby napędowe do statków i łopatek do nich, - kotwice, - dzwony, - gotowe elementy torów kolejowych, - zatrzaski, sprzączki, haczyki, klamerki, - drabiny metalowe, - znaki metalowe, włączając znaki drogowe, - produkcję worków z folii metalowej, - produkcję metalowych magnesów stałych, - produkcję termosów i butelek metalowych, - produkcję metalowych odznak i insygniów wojskowych, - produkcję odważników stosowanych w podnoszeniu ciężarów, - produkcję metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek, grzebieni.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji szabli, mieczy, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 2571Z, - produkcji wózków na zakupy, sklasyfikowanej w 3099Z, - produkcji mebli metalowych, sklasyfikowanej w 3101Z, 3102Z, 3109Z, - produkcji wyrobów sportowych, sklasyfikowanej w 3230Z, - produkcji gier i zabawek, sklasyfikowanej w 3240Z.

Działalność usługowa wspomagająca transport morski

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje działalność usługową wspomagającą transport morski pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak: - działalność terminali portowych, - działalność związaną z nawigacją, pilotażem i miejscami postoju statków, - lichtowanie (przeładowywanie części ładunku na inny statek w celu zmniejszenia zanurzenia statku), - działalność ratownictwa okrętowego, - działalność latarni morskich.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności śluz na drogach wodnych itp., sklasyfikowanej w 5222B, - przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 5224A, - działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 9329Z.

Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje działalność usługową wspomagającą transport śródlądowy pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak: - działalność terminali portowych, - działalność śluz dróg wodnych itp., - działalność związaną z nawigacją, pilotażem i miejscami postoju statków, - lichtowanie (przeładowywanie części ładunku na inny statek w celu zmniejszenia zanurzenia statku).

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 5224B, - działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 9329Z.

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania, - roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 7410Z, - niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 8121Z, - wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków, sklasyfikowanego w 8122Z.

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na otwartych polach. Gospodarstwa rolne często łączą uprawę tych zbóż. Podklasa ta obejmuje: - uprawę zbóż, takich jak: - pszenica, - kukurydza, - proso, - sorgo, - jęczmień, - żyto, - owies, - pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane, - uprawę roślin strączkowych, takich jak: - fasola, - bób, - ciecierzyca, - wspięga chińska, - soczewica, - łubin, - groch, - nikla indyjska, - pozostałe rośliny strączkowe, - uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak: - soja, - orzeszki ziemne, - bawełna, - rącznik, - siemię lniane, - gorczyca, - rzepak, - szafran, - sezam, - słonecznik, - pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy ryżu, sklasyfikowanej w 0112Z, - uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy kukurydzy pastewnej, sklasyfikowanej w 0119Z, - uprawy drzew oleistych na owoce, sklasyfikowanej w 0126Z.

Uprawa ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: - karczochy, - szparagi, - kapusta, - kalafiory i brokuły, - sałata i cykoria, - szpinak, - pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe, - uprawę warzyw owocowych, takich jak: - ogórki, - bakłażany, - pomidory, - papryka, - arbuzy, - kantalupy, - melony, - pozostałe warzywa uprawiane na owoce, - uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak: - marchew, - rzepa, - czosnek, - cebula, włączając szalotkę, - por i pozostałe warzywa cebulowe, - pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste, - uprawę grzybów, w tym trufli, - uprawę buraków cukrowych, - uprawę kukurydzy cukrowej, - uprawę pozostałych warzyw, - produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych, - uprawę roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak: - słodkie ziemniaki (pataty, bataty), - maniok, - pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanej w 0119Z - uprawy chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), pieprzu (z rodziny Piper) oraz pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, sklasyfikowanych w 0128Z, - uprawy grzybni, sklasyfikowanej w 0130Z.

Uprawa trzciny cukrowej

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa tytoniu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w 1200Z

Uprawa roślin włóknistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę bawełny, - uprawę juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe, - uprawę lnu i konopi, - uprawę sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne, - uprawę konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne, - uprawę pozostałych roślin włóknistych, - roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, takie jak: - uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych, - uprawa gryki, - produkcja nasion buraka pastewnego, - produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych, - uprawa kwiatów, - produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych, - produkcja nasion kwiatów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy roślin przyprawowych, aromatycznych innych niż rośliny wieloletnie, do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanej w 0128Z.

Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę wielbłądów (dromaderów) i zwierząt wielbłądowatych.

Produkcja elementów elektronicznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję półprzewodników i pozostałych elementów elektronicznych, takich jak: - kondensatory elektroniczne, - rezystory elektroniczne, - mikroprocesory, - lampy elektronowe, - złączki elektroniczne, - puste płytki obwodów drukowanych, - układy scalone (analogowe, cyfrowe, hybrydowe), - diody, tranzystory i podobne elementy, - induktory elektroniczne (np. dławiki, cewki, transformatory), - kryształy elektroniczne i zestawy kryształów, - solenoidy, przełączniki, przetworniki dla zastosowań elektronicznych, - kostki lub płytki do półprzewodników - wyroby gotowe lub półwyroby, - elementy monitorów (plazmowych, polimerowych, ciekłokrystalicznych (LCD)), - diody elektroluminescencyjne (LED), - kable do drukarek, monitorów, do USB (uniwersalnych magistrali szeregowych), złącza itp.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - drukowania kart inteligentnych, sklasyfikowanego w 1812Z, - produkcji modemów (sprzętu transmisyjnego), sklasyfikowanej w 2630Z, - produkcji monitorów komputerowych i telewizyjnych, sklasyfikowanej w 2620Z, 2640Z, - produkcji lamp rentgenowskich i podobnych urządzeń radiacyjnych, sklasyfikowanej w 2660Z, - produkcji instrumentów i sprzętu optycznego, sklasyfikowanej w 2670Z, - produkcji podobnych urządzeń do zastosowań elektrycznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 27, - produkcji stateczników, sklasyfikowanej w 2711Z, - produkcji przekaźników elektrycznych, sklasyfikowanej w 2712Z, - produkcji sprzętu instalacyjnego, sklasyfikowanej w 2733Z, - produkcji urządzeń/sprzętu kompletnego, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie klasyfikującej dane urządzenie/sprzęt kompletny.

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję zmontowanych płytek obwodów drukowanych, - montaż obwodów drukowanych, - produkcję kart interfejsu (np. dźwięk, obraz, sterowniki, sieć, modemy).

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - drukowania kart inteligentnych, sklasyfikowanej w 1812Z, - produkcji pustych płytek obwodów drukowanych, sklasyfikowanej w 2611Z.

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję i/lub montaż komputerów elektronicznych, takich jak komputery dużej mocy (mainframe), komputery biurkowe (desktopy), laptopy i serwery komputerowe oraz produkcję komputerowego sprzętu peryferyjnego, takiego jak urządzenia pamięci, urządzenia wejścia/wyjścia (drukarki, monitory, klawiatury). Istnieją następujące typy komputerów: analogowe, cyfrowe lub hybrydowe. Komputery cyfrowe, najbardziej popularne, spełniają następujące funkcje: (1) przechowują programy użytkowe lub programy i dane niezbędne do jego realizacji; (2) mogą być dowolnie programowane zgodnie z wymaganiami użytkownika; (3) wykonują obliczenia arytmetyczne określone przez użytkownika; (4) wykonują, bez udziału człowieka, program użytkowy, który wymaga, aby komputer modyfikował swoje postępowanie na podstawie logicznych decyzji podejmowanych podczas uruchamiania przetwarzania. Komputery analogowe mogą realizować symulację modeli matematycznych, zawierają co najmniej analogowe sterowanie i elementy oprogramowania. Podklasa ta obejmuje: - produkcję komputerów biurkowych (desktopów), - produkcję laptopów, - produkcję komputerów dużej mocy (mainframe), - produkcję komputerów kieszonkowych (np. notesów elektronicznych), - produkcję napędów dysków magnetycznych, modułów pamięci typu „flash” i pozostałych urządzeń pamięci, - produkcję napędów dysków optycznych (np. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), - produkcję drukarek, - produkcję monitorów komputerowych, - produkcję klawiatur, - produkcję wszelkiego rodzaju myszy, joysticków i manipulatorów kulowych (trackball), - produkcję specjalistycznych terminali komputerowych, - produkcję serwerów komputerowych, - produkcję skanerów, włączając skanery kodu kreskowego, - produkcję czytników kart inteligentnych, - produkcję kasków do kreowania rzeczywistości wirtualnej, - produkcję projektorów komputerowych (projektorów wideo), - produkcję terminali komputerowych, bankomatów (typu ATM), terminali kasowych (POS), które działają na zasadach innych niż mechaniczne, - produkcję wielofunkcyjnych urządzeń spełniających dwie lub więcej funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - reprodukcji zapisanych nośników informacji (nośników komputerowych, dźwięku, obrazu, itp.), sklasyfikowanej w 1820Z, - produkcji elementów elektronicznych i zespołów elektronicznych stosowanych w komputerach i urządzeniach peryferyjnych, sklasyfikowanej w 2611Z i 2612Z, - produkcji elektronicznych obwodów drukowanych, sklasyfikowanej w 2612Z, - produkcji komunikacyjnych modemów i sprzętu transmisyjnego, cyfrowych przełączników telekomunikacyjnych, urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych (Np. pomosty, routery, przejścia), sklasyfikowanej w 2630Z, - produkcji urządzeń elektronicznych powszechnego użytku, takich jak odtwarzacze CD i DVD, sklasyfikowanej w 2640Z, - produkcji monitorów, ekranów telewizyjnych, sklasyfikowanej w 2640Z, - produkcji konsol do gier wideo, sklasyfikowanej w 2640Z, - produkcji niezapisanych optycznych i magnetycznych nośników informacji do stosowania z komputerami lub innymi urządzeniami, sklasyfikowanej w 2680Z.

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową wspomagającą lotniczy transport pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak: - działalność terminali, takich jak: porty, dworce lotnicze itp., - kontrola ruchu lotniczego, - obsługa naziemna statków powietrznych itp., - usługi gaszenia pożarów i ochrony przeciwpożarowej w portach lotniczych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 5224C, - działalności szkół pilotażu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85.

Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję niezapisanych: - magnetycznych taśm i kaset służących do rejestrowania obrazu i dźwięku, - dyskietek, - nośników napędu dysków optycznych i twardych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - reprodukcji zapisanych nośników informacji (nośniki komputerowe, dźwięk, obraz itp.), sklasyfikowanej w 1820Z.

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję telefonów i urządzeń transmisyjnych, stosowanych do elektronicznego przesyłania sygnałów drogą przewodową lub za pomocą fal przy pomocy nadajników radiowych, telewizyjnych oraz urządzeń transmisji bezprzewodowej. Podklasa ta obejmuje: - produkcję sprzętu przekaźnikowego dla centrali telefonicznych, - produkcję telefonów bezprzewodowych, - produkcję sprzętu dla prywatnych centrali (PAX) połączonych z publiczną siecią telefoniczną, - produkcję telefonów, faksów, włączając urządzenia typu automatyczne sekretarki telefoniczne, - produkcję urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych, takich jak pomosty, routery i przejścia, - produkcję anten nadawczych i odbiorczych, - produkcję urządzeń dla telewizji kablowej, - produkcję pagerów, - produkcję telefonów komórkowych, - produkcję przenośnych urządzeń komunikacyjnych, - produkcję urządzeń dla rozgłośni radiowych i studiów telewizyjnych oraz urządzeń nadawczych, włączając produkcję kamer telewizyjnych, - produkcję modemów, sprzętu do przesyłania informacji, - produkcję systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, wysyłających sygnały do stacji kontrolnej, - produkcję radiowych i telewizyjnych nadajników przekaźnikowych, - produkcję urządzeń komunikacyjnych działających na podczerwień (np. urządzeń zdalnie sterowanych, pilotów).

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji elementów i podzespołów elektronicznych stosowanych w urządzeniach transmisyjnych, włączając wewnętrzne/zewnętrzne modemy komputerowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 261, - produkcji zmontowanych płytek obwodów drukowanych, sklasyfikowanej w 2612Z, - produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 2620Z, - produkcji sprzętu audio i wideo powszechnego użytku, sklasyfikowanej w 2640Z, - produkcji urządzeń dla globalnego systemu określania położenia (GPS), sklasyfikowanej w 2651Z, - produkcji elektronicznych tablic wyników, sklasyfikowanej w 2790Z, - produkcji urządzeń sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanej w 2790Z.

Szkoły policealne

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację w szkołach policealnych przygotowujących do wykonywania zawodu, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych. Okres kształcenia, w zależności od zdobywanego zawodu, określa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, - edukację w szkołach artystycznych, dających uprawnienia zawodowe.

Uprawa winogron

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wina, sklasyfikowanej w 1102Z.

Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych: - awokado, - bananów i plantanów, - daktyli, - fig, - mango, - papai, - ananasów, - pozostałych drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.

Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych cytrusowych: - grejpfrutów i pomelo, - cytryn i limonek, - pomarańczy, - mandarynek, w tym klementynek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych cytrusowych.

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych: - jabłoni, - moreli, - czereśni i wiśni, - brzoskwiń i nektarynek, - gruszy, - pigwy, - śliwy i tarniny, - pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.