Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji pieców elektrycznych i podgrzewaczy wody, sklasyfikowanej w 2751Z.

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję aparatury i mebli laboratoryjnych, instrumentów medycznych (włączając chirurgiczne); produkcję urządzeń i artykułów chirurgicznych, sprzętu i artykułów dentystycznych (włączając wyroby ortodontyczne, protezy dentystyczne) i przyrządów ortopedycznych. Podklasa ta obejmuje także meble medyczne, włączając dentystyczne, posiadające specjalną funkcję, która określa ich przeznaczenie, np. fotele dentystyczne z wbudowaną funkcją hydrauliczną. Podklasa ta obejmuje: - produkcję prześcieradeł chirurgicznych, sterylnych chusteczek, - produkcję dentystycznych wypełniaczy i cementu (z wyłączeniem klejów do protez dentystycznych), produkcję wosku dentystycznego i pozostałych gipsowych preparatów dentystycznych, - produkcję cementu do rekonstrukcji kości, - produkcję pieców dentystycznych, - produkcję laboratoryjnych ultradźwiękowych urządzeń czyszczących, - produkcję sterylizatorów laboratoryjnych, - produkcję laboratoryjnych urządzeń filtrujących oraz wirówek laboratoryjnych, - produkcję mebli medycznych, włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne: - stołów operacyjnych, - mebli do przeprowadzania badań, - łóżek szpitalnych z wyposażeniem mechanicznym, - foteli dentystycznych, - produkcję płytek i śrub do łączenia kości, strzykawek, igieł, cewników, kaniuli itp., - produkcję narzędzi dentystycznych, włączając fotele dentystyczne wyposażone w sprzęt dentystyczny, - produkcję sztucznych zębów, mostków itp., wykonywanych w laboratoriach dentystycznych, - produkcję urządzeń ortopedycznych i protetycznych, - produkcję obuwia ortopedycznego, - produkcje aparatów słuchowych, - produkcję szklanych oczu, - produkcję termometrów medycznych, - produkcję okularów korekcyjnych, okularów słonecznych, soczewek wykonywanych na receptę, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji klejów do protez dentystycznych, sklasyfikowanej w 2042Z, - produkcji impregnowanej waty, opatrunków itp. wyrobów dla celów medycznych, sklasyfikowanej 2120Z, - produkcji aparatury elektromedycznej i elektroterapeutycznej, sklasyfikowanej w 2660Z, - produkcji wózków inwalidzkich, sklasyfikowanej w 3092Z, - działalności optyków, sklasyfikowanej w 4778Z.

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję zbiorników, cystern i podobnych pojemników metalowych, wykorzystywanych do magazynowania i przy produkcji, - produkcję pojemników metalowych do przechowywania sprężonego lub ciekłego gazu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji metalowych beczek, bębnów, puszek, wiader, pudełek i podobnych wyrobów o pojemności <= 300 litrów, sklasyfikowanej w 2591Z, 2592Z, - produkcji kontenerów przystosowanych do przewozu środkami transportu, sklasyfikowanej w 2920Z.

Transport rurociągami paliw gazowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - transport rurociągami paliw gazowych, - działalność stacji pomp.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym, sklasyfikowanej w 3522Z, - transportu cieczy samochodami ciężarowymi, sklasyfikowanego w 4941Z.

Transport rurociągowy pozostałych towarów

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - transport rurociągami cieczy, wody, zawiesin i pozostałych towarów, - działalność stacji pomp.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - dystrybucji pary wodnej lub wody, włączając dystrybucję wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 3530Z, 3600Z, - transportu cieczy samochodami ciężarowymi, sklasyfikowanego w 4941Z.

Transport morski i przybrzeżny pasażerski 

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - przewozy pasażerskie na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowe lub pozarozkładowe: - działalność łodzi wycieczkowych i podobnych jednostek pływających, - działalność promów, taksówek wodnych itp., - wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych (np. dla rejsów wędkarskich).

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności restauracji i barów na pokładach statków, wykonywanej przez odrębne jednostki, sklasyfikowanej w 5610A, 5630Z, - wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 7721Z, - wynajmu łodzi i statków handlowych, bez załogi, sklasyfikowanego w 7734Z, - działalności „pływających kasyn”, sklasyfikowanej w 9200Z.

Wydawanie książek

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje wydawanie: - książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie, - atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji globusów, sklasyfikowanej w 3299Z, - wydawania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 5819Z, - wydawania nut, sklasyfikowanego w 5920Z, - działalności pisarzy niezależnych, sklasyfikowanej w 9003Z.

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje wydawanie: - list adresowych w formie drukowanej lub elektronicznej, - książek telefonicznych, - pozostałych informatorów i zestawów, takich jak: orzecznictwo prawne, poradniki farmaceutyczne itp.

Wydawanie gazet

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe, ukazujące się co najmniej 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności agencji informacyjnych, sklasyfikowanej w 6391Z.

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się mniej niż 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet, - wydawanie programów radiowych i telewizyjnych.

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na otwartych polach. Gospodarstwa rolne często łączą uprawę tych zbóż. Podklasa ta obejmuje: - uprawę zbóż, takich jak: - pszenica, - kukurydza, - proso, - sorgo, - jęczmień, - żyto, - owies, - pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane, - uprawę roślin strączkowych, takich jak: - fasola, - bób, - ciecierzyca, - wspięga chińska, - soczewica, - łubin, - groch, - nikla indyjska, - pozostałe rośliny strączkowe, - uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak: - soja, - orzeszki ziemne, - bawełna, - rącznik, - siemię lniane, - gorczyca, - rzepak, - szafran, - sezam, - słonecznik, - pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy ryżu, sklasyfikowanej w 0112Z, - uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy kukurydzy pastewnej, sklasyfikowanej w 0119Z, - uprawy drzew oleistych na owoce, sklasyfikowanej w 0126Z.

Uprawa ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: - karczochy, - szparagi, - kapusta, - kalafiory i brokuły, - sałata i cykoria, - szpinak, - pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe, - uprawę warzyw owocowych, takich jak: - ogórki, - bakłażany, - pomidory, - papryka, - arbuzy, - kantalupy, - melony, - pozostałe warzywa uprawiane na owoce, - uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak: - marchew, - rzepa, - czosnek, - cebula, włączając szalotkę, - por i pozostałe warzywa cebulowe, - pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste, - uprawę grzybów, w tym trufli, - uprawę buraków cukrowych, - uprawę kukurydzy cukrowej, - uprawę pozostałych warzyw, - produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych, - uprawę roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak: - słodkie ziemniaki (pataty, bataty), - maniok, - pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanej w 0119Z - uprawy chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), pieprzu (z rodziny Piper) oraz pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, sklasyfikowanych w 0128Z, - uprawy grzybni, sklasyfikowanej w 0130Z.

Uprawa trzciny cukrowej

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa tytoniu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w 1200Z

Uprawa roślin włóknistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę bawełny, - uprawę juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe, - uprawę lnu i konopi, - uprawę sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne, - uprawę konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne, - uprawę pozostałych roślin włóknistych, - roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, takie jak: - uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych, - uprawa gryki, - produkcja nasion buraka pastewnego, - produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych, - uprawa kwiatów, - produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych, - produkcja nasion kwiatów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy roślin przyprawowych, aromatycznych innych niż rośliny wieloletnie, do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanej w 0128Z.

Uprawa winogron

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wina, sklasyfikowanej w 1102Z.

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję kotłów wytwarzających parę wodną lub inne rodzaje pary, - produkcję pomocniczych urządzeń do kotłów parowych, takich jak: - skraplacze, odzyskiwacze, podgrzewacze, kolektory i zasobniki pary, - produkcję reaktorów jądrowych, z wyłączeniem separatorów izotopów, - produkcję części kotłów okrętowych i energetycznych, - produkcję systemów rurowych ciśnieniowych lub pozostałych systemów rurowych, włączając projekty techniczne i prace konstrukcyjne.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, sklasyfikowanej w 2521Z, - produkcji zespołów turbinowo-kotłowych, sklasyfikowanej w 2811Z, - produkcji maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów, sklasyfikowanej w 2899Z.

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję aparatury i mebli laboratoryjnych, instrumentów medycznych (włączając chirurgiczne); produkcję urządzeń i artykułów chirurgicznych, sprzętu i artykułów dentystycznych (włączając wyroby ortodontyczne, protezy dentystyczne) i przyrządów ortopedycznych. Podklasa ta obejmuje także meble medyczne, włączając dentystyczne, posiadające specjalną funkcję, która określa ich przeznaczenie, np. fotele dentystyczne z wbudowaną funkcją hydrauliczną. Podklasa ta obejmuje: - produkcję prześcieradeł chirurgicznych, sterylnych chusteczek, - produkcję dentystycznych wypełniaczy i cementu (z wyłączeniem klejów do protez dentystycznych), produkcję wosku dentystycznego i pozostałych gipsowych preparatów dentystycznych, - produkcję cementu do rekonstrukcji kości, - produkcję pieców dentystycznych, - produkcję laboratoryjnych ultradźwiękowych urządzeń czyszczących, - produkcję sterylizatorów laboratoryjnych, - produkcję laboratoryjnych urządzeń filtrujących oraz wirówek laboratoryjnych, - produkcję mebli medycznych, włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne: - stołów operacyjnych, - mebli do przeprowadzania badań, - łóżek szpitalnych z wyposażeniem mechanicznym, - foteli dentystycznych, - produkcję płytek i śrub do łączenia kości, strzykawek, igieł, cewników, kaniuli itp., - produkcję narzędzi dentystycznych, włączając fotele dentystyczne wyposażone w sprzęt dentystyczny, - produkcję sztucznych zębów, mostków itp., wykonywanych w laboratoriach dentystycznych, - produkcję urządzeń ortopedycznych i protetycznych, - produkcję obuwia ortopedycznego, - produkcje aparatów słuchowych, - produkcję szklanych oczu, - produkcję termometrów medycznych, - produkcję okularów korekcyjnych, okularów słonecznych, soczewek wykonywanych na receptę, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji klejów do protez dentystycznych, sklasyfikowanej w 2042Z, - produkcji impregnowanej waty, opatrunków itp. wyrobów dla celów medycznych, sklasyfikowanej 2120Z, - produkcji aparatury elektromedycznej i elektroterapeutycznej, sklasyfikowanej w 2660Z, - produkcji wózków inwalidzkich, sklasyfikowanej w 3092Z, - działalności optyków, sklasyfikowanej w 4778Z.

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację wyrobów metalowych objętych działem 25. Podklasa ta obejmuje: - naprawę metalowych zbiorników, cystern, pojemników, - naprawę i konserwację rur i rurociągów, - naprawy spawalnicze, - naprawę stalowych bębnów transportowych, - naprawę i konserwację generatorów pary wodnej i innych rodzajów par, - naprawę i konserwację pomocniczych urządzeń stosowanych z generatorami pary wodnej: - skraplaczy, podgrzewaczy wody, przegrzewaczy, kolektorów i akumulatorów pary, - naprawę i konserwację reaktorów jądrowych, z wyłączeniem separatorów izotopów, - naprawę i konserwację części kotłów okrętowych lub energetycznych, - naprawę płyt kotłów i grzejników centralnego ogrzewania, - naprawę i konserwację broni palnej i sprzętu zbrojeniowego, włączając naprawę broni sportowej i rekreacyjnej, - naprawę i konserwację wózków sklepowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - ostrzenia brzeszczotów, ostrzy i pił, sklasyfikowanego w 3312Z, - naprawy systemów centralnego ogrzewania itp., sklasyfikowanej w 4322Z, - usług ślusarskich, takich jak: naprawy mechanicznych urządzeń zamykających, sejfów itp., sklasyfikowanych w 8020Z.

Naprawa i konserwacja maszyn

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację elementów maszyn i urządzeń przemysłowych, naprawy maszyn rolniczych oraz pozostałych maszyn i urządzeń (np. podnośników widłowych i pozostałych urządzeń transportu bliskiego, obrabiarek, sprzętu chłodniczego, sprzętu budowlanego oraz maszyn górniczych), maszyn i urządzeń objętych działem 28. Podklasa ta obejmuje: - naprawę i konserwację silników innych niż samochodowe, - naprawę i konserwację pomp, sprężarek i ich wyposażenia, - naprawę zaworów, - naprawę elementów przekładni i elementów napędu, - naprawę i konserwację pieców do procesów przemysłowych, - naprawę i konserwację urządzeń dźwigowych i chwytaków, - naprawę i konserwację przemysłowych urządzeń chłodniczych i sprzętu do oczyszczenia powietrza, - naprawę i konserwację przemysłowych maszyn ogólnego zastosowania, - naprawę i konserwację ręcznych narzędzi mechanicznych, - naprawę i konserwację obrabiarek do cięcia i formowania metali oraz akcesoriów do nich, - naprawę i konserwację pozostałych obrabiarek, - naprawę i konserwację ciągników rolniczych, - naprawę i konserwację maszyn rolniczych, maszyn do prac leśnych i maszyn do przygotowywania dłużycy, - naprawę i konserwację maszyn metalurgicznych, - naprawę i konserwację maszyn górniczych, budowlanych, do eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu, - naprawę i konserwację maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów, - naprawę i konserwację maszyn do produkcji odzieży tekstylnej i ze skór wyprawionych, - naprawę i konserwację maszyn do produkcji papieru, - naprawę i konserwację pozostałych maszyn specjalistycznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 28, - naprawę i konserwację maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i gumy, - naprawę i konserwację urządzeń do ważenia, - naprawę i konserwację automatów sprzedających, - naprawę i konserwację kas rejestrujących, - naprawę i konserwację urządzeń kopiujących, - naprawę kalkulatorów, - naprawę maszyn do pisania.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - naprawy i konserwacji pieców przemysłowych i pozostałego sprzętu grzewczego, sklasyfikowanych w 4322Z, - instalowania, naprawy i konserwacji wind i schodów ruchomych, sklasyfikowanych w 4329Z, - naprawy komputerów, sklasyfikowanej w 9511Z.

Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych: - awokado, - bananów i plantanów, - daktyli, - fig, - mango, - papai, - ananasów, - pozostałych drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.

Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych cytrusowych: - grejpfrutów i pomelo, - cytryn i limonek, - pomarańczy, - mandarynek, w tym klementynek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych cytrusowych.

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację wyrobów produkowanych w odpowiednich podklasach grup 265, 266 i 267, z wyłączeniem wyrobów traktowanych jako sprzęt gospodarstwa domowego. Podklasa ta obejmuje: - naprawę i konserwację przyrządów pomiarowych, badawczych, nawigacyjnych i kontrolnych, objętych grupą 265, takich jak: - przyrządy silników samolotowych, - przyrządy do pomiaru emisji spalin pojazdów samochodowych, - przyrządy meteorologiczne, - przyrządy do kontroli i badania właściwości fizycznych, elektrycznych i chemicznych, - przyrządy geodezyjne, - przyrządy do wykrywania i monitorowania promieniowania, - naprawę i konserwację aparatury napromieniowującej, elektromedycznej i elektroterapeutycznej objętej podklasą 2660Z, takiej jak: - aparatura obrazująca za pomocą rezonansu magnetycznego, - aparatura medyczna do badań ultradźwiękowych, - rozruszniki serca, - aparaty słuchowe, - elektrokardiografy, - elektromedyczna aparatura endoskopowa, - aparatura napromieniowująca, - naprawę przyrządów i sprzętu optycznego, objętych podklasą 2670Z (jeżeli są one wykorzystywane przede wszystkim do celów komercyjnych), takich jak: - lornetki, - mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów elektronowych i protonowych), - teleskopy, - pryzmaty, - soczewki (z wyłączeniem soczewek do zastosowań okulistycznych), - sprzęt fotograficzny.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - naprawy i konserwacji fotokopiarek, sklasyfikowanych w 3312Z, - naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu peryferyjnego, sklasyfikowanych w 9511Z, - naprawy i konserwacji projektorów komputerowych, sklasyfikowanych w 9511Z, - naprawy i konserwacji sprzętu komunikacyjnego, sklasyfikowanych w 9512Z, - naprawy i konserwacji kamer TV i wideo wykorzystywanych do celów komercyjnych, sklasyfikowanych w 9512Z, - naprawy domowych kamer wideo, sklasyfikowanej w 9521Z, - naprawy zegarków i zegarów, sklasyfikowanej w 9525Z.

Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - naprawę i rutynową konserwację statków i pozostałych konstrukcji pływających, - naprawę i konserwację łodzi sportowych i wycieczkowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - fabrycznej przebudowy statków, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 301, - naprawy silników do łodzi i statków, sklasyfikowanej w 3312Z, - demontażu statków, sklasyfikowanych w 3831Z.

Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - naprawę i konserwację statków powietrznych, z wyłączeniem odbudowy i przebudowy fabrycznej oraz fabrycznego przeglądu kapitalnego, - naprawę i konserwację silników statków powietrznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - fabrycznej przebudowy i odbudowy statków powietrznych oraz fabrycznego przeglądu kapitalnego, sklasyfikowanych w 3030Z.

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację wyrobów objętych działem 27, z wyłączeniem wyrobów objętych grupą 275 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego. Podklasa ta obejmuje: - naprawę i konserwację transformatorów mocy, rozdzielczych i specjalnych, - naprawę i konserwację silników elektrycznych, prądnic i zespołów silnikowo-prądnicowych, - naprawę i konserwację aparatury łącznikowej i tablic rozdzielczych, - naprawę i konserwację przekaźników i regulatorów przemysłowych, - naprawę i konserwację baterii galwanicznych i akumulatorowych, - naprawę i konserwację elektrycznego sprzętu oświetleniowego, - naprawę i konserwację przewodów dla obwodów instalacji elektrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu peryferyjnego, sklasyfikowanych w 9511Z, - naprawy i konserwacji sprzętu (tele)komunikacyjnego, sklasyfikowanych w 9512Z, - naprawy i konserwacji elektroniki użytkowej, sklasyfikowanych w 9521Z, - naprawy zegarków i zegarów, sklasyfikowanej w 9525Z.

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację pozostałego sprzętu transportowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 30, z wyłączeniem motocykli i rowerów. Podklasa ta obejmuje: - naprawę i konserwację lokomotyw i wagonów (z wyłączeniem fabrycznych remontów i przebudowy), - naprawę pojazdów ciągnionych przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - fabrycznej przebudowy lokomotyw i wagonów, sklasyfikowanej w 3020Z, - naprawy i konserwacji bojowych pojazdów militarnych, sklasyfikowanych w 3040Z, - naprawy i konserwacji wózków sklepowych, sklasyfikowanych w 3311Z, - naprawy i konserwacji silników przeznaczonych dla lokomotyw, sklasyfikowanych w 3312Z, - naprawy i konserwacji motocykli, sklasyfikowanych w 4540Z, - naprawy rowerów, sklasyfikowanej w 9529Z.

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację sprzętu nieujętego w innych grupach tego działu. Podklasa ta obejmuje: - naprawę sieci rybackich, włączając cerowanie, - naprawę lin, olinowania, żagli i brezentu, - naprawę worków do przechowywania nawozów i chemikaliów, - naprawę i odnawianie palet drewnianych, bębnów transportowych lub beczek i podobnych artykułów, - naprawę automatów do gry we flippera i pozostałych gier uruchamianych monetą, - renowację organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - naprawy mebli domowych i biurowych, odnawiania mebli, sklasyfikowanych w 9524Z, - naprawy rowerów, sklasyfikowanej w 9529Z, - naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 9529Z.