Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Handel energią elektryczną

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - sprzedaż energii elektrycznej użytkownikom, - działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki, - działalność w zakresie wymiany mocy i zdolności przesyłowej energii elektrycznej.

Produkcja motocykli

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję motocykli, motorynek i rowerów posiadających silnik pomocniczy, - produkcję silników do motocykli, - produkcję przyczep motocyklowych bocznych, - produkcję części i akcesoriów do motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do motocykli, sklasyfikowanej w 2931Z, - konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 4540Z.

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję rowerów nieposiadających silników, włączając rowery trzykołowe, tandemy, metalowe dwu- i trzykołowe rowerki dziecięce, - produkcję części i akcesoriów do rowerów, - produkcję wózków inwalidzkich, nawet z silnikiem, - produkcję części i akcesoriów do wózków inwalidzkich, - produkcję wózków dziecięcych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji rowerów posiadających silnik pomocniczy, sklasyfikowanej w 3091Z, - produkcji zabawek na kółkach przeznaczonych do jeżdżenia, włączając dziecięce rowerki dwu- i trzykołowe, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 3240Z.

Działalność w zakresie informacji turystycznej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Wytwarzanie paliw gazowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję paliw gazowych o standardowej wartości opałowej poprzez oczyszczanie, mieszanie i w innych procesach, z gazów różnego pochodzenia, włączając gaz ziemny, - produkcję gazu uzyskanego z destylacji węgla lub jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - górnictwa gazu ziemnego, sklasyfikowanego w 0620Z, - działalności koksowni, sklasyfikowanej w 1910Z, - wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 1920Z, - wytwarzania gazów technicznych, sklasyfikowanego w 2011Z.

Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - dystrybucję i dostarczanie wszelkiego rodzaju paliw gazowych w systemie sieciowym.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - transportu gazu rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 4950A.

Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - sprzedaż detaliczną i hurtową paliw gazowych dostarczanych użytkownikom systemem sieciowym, - działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż paliw gazowych za pomocą systemów dystrybucji obsługiwanych przez inne jednostki, - zdolność wymienną towarów i transportu dla paliw gazowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - sprzedaży hurtowej gazów skroplonych, sklasyfikowanej w 4671Z, - sprzedaży detalicznej gazu w butlach, sklasyfikowanej w 4778Z, - sprzedaży bezpośredniej paliw (oleju opałowego, drewna opałowego), sklasyfikowanej w 4799Z.

Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę wielbłądów (dromaderów) i zwierząt wielbłądowatych.

Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Działalność agentów turystycznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.

Działalność pośredników turystycznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na otwartych polach. Gospodarstwa rolne często łączą uprawę tych zbóż. Podklasa ta obejmuje: - uprawę zbóż, takich jak: - pszenica, - kukurydza, - proso, - sorgo, - jęczmień, - żyto, - owies, - pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane, - uprawę roślin strączkowych, takich jak: - fasola, - bób, - ciecierzyca, - wspięga chińska, - soczewica, - łubin, - groch, - nikla indyjska, - pozostałe rośliny strączkowe, - uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak: - soja, - orzeszki ziemne, - bawełna, - rącznik, - siemię lniane, - gorczyca, - rzepak, - szafran, - sezam, - słonecznik, - pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy ryżu, sklasyfikowanej w 0112Z, - uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy kukurydzy pastewnej, sklasyfikowanej w 0119Z, - uprawy drzew oleistych na owoce, sklasyfikowanej w 0126Z.

Uprawa ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: - karczochy, - szparagi, - kapusta, - kalafiory i brokuły, - sałata i cykoria, - szpinak, - pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe, - uprawę warzyw owocowych, takich jak: - ogórki, - bakłażany, - pomidory, - papryka, - arbuzy, - kantalupy, - melony, - pozostałe warzywa uprawiane na owoce, - uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak: - marchew, - rzepa, - czosnek, - cebula, włączając szalotkę, - por i pozostałe warzywa cebulowe, - pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste, - uprawę grzybów, w tym trufli, - uprawę buraków cukrowych, - uprawę kukurydzy cukrowej, - uprawę pozostałych warzyw, - produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych, - uprawę roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak: - słodkie ziemniaki (pataty, bataty), - maniok, - pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanej w 0119Z - uprawy chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), pieprzu (z rodziny Piper) oraz pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, sklasyfikowanych w 0128Z, - uprawy grzybni, sklasyfikowanej w 0130Z.

Uprawa trzciny cukrowej

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa tytoniu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w 1200Z

Uprawa roślin włóknistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę bawełny, - uprawę juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe, - uprawę lnu i konopi, - uprawę sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne, - uprawę konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne, - uprawę pozostałych roślin włóknistych, - roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, takie jak: - uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych, - uprawa gryki, - produkcja nasion buraka pastewnego, - produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych, - uprawa kwiatów, - produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych, - produkcja nasion kwiatów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy roślin przyprawowych, aromatycznych innych niż rośliny wieloletnie, do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanej w 0128Z.

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, takich jak: - grzyby, w tym trufle, - owoce jagodowe, - orzechy leśne, - balaty i pozostałe żywice gumopodobne, - korek, - żywica i szelak nieczyszczony, - karpina, - kora, - igliwie, - choinki, - balsamy, - włókna roślinne, - trawa morska, - żołędzie, kasztany, szyszki, nasiona, owocnie, - mchy i porosty, - inne rośliny leśne i ich części.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy grzybów, w tym trufli, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy drzew i krzewów owocowych jagodowych lub orzechów, sklasyfikowanej w 0125Z, - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - pozyskiwania drewna opałowego, sklasyfikowanego w 0220Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję, gromadzenie i dystrybucję pary wodnej oraz gorącej wody dla celów grzewczych, energetycznych i innych, - produkcję oraz dystrybucję schłodzonego powietrza, - produkcję oraz dystrybucję wody schłodzonej dla celów chłodniczych, - produkcję lodu dla celów żywnościowych lub nie (np. dla celów chłodniczych).

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych; pobór wody z różnych źródeł, jak również dystrybucję różnymi środkami. Obejmuje również obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych. Podklasa ta obejmuje: - pobór wód z rzek, jezior, studni itp., - gromadzenie wód deszczowych, - oczyszczanie wody w celu jej dostawy, - uzdatnianie wody dla celów przemysłowych i innych, - odsalanie wody morskiej lub wody gruntowej w celu produkcji wody, gdy traktowane jest jako działalność podstawowa, - dystrybucję wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu, - obsługę systemów irygacyjnych. -

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wykorzystania systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanego w 0161Z, - oczyszczania ścieków w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanego w 3700Z, - transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 4950B.

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków, - gromadzenie i transport ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych od jednego lub wielu użytkowników oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych środków transportu (wagonów-cystern itp.), - opróżnianie i czyszczenie zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych); utrzymanie toalet chemicznych, - oczyszczanie ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych lub basenów kąpielowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentację itp., - utrzymanie, czyszczenie systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odkażania wód powierzchniowych i wód gruntowych w miejscu ich skażenia, sklasyfikowanego w 3900Z, - czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 4322Z.

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady, kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku, - zbieranie surowców wtórnych, - zbieranie odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych, - zbieranie odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki, - zbieranie i usuwanie resztek typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń, - zbieranie odpadów z produkcji zakładów tekstylnych,

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - zbierania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 3812Z, - działalności składowisk w zakresie usuwania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanej w 3821Z, - sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców, takich jak: papier, tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 3832Z. Uwaga: Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje zbieranie stałych i niestałych odpadów niebezpiecznych, tj. substancji wybuchowych, utleniających się, łatwopalnych, toksycznych, drażniących, szkodliwych, rakotwórczych, żrących, zakaźnych oraz innych substancji i środków szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Działalność ta może obejmować również identyfikację, przetwarzanie, pakowanie i oznakowanie odpadów dla celów transportowych. Podklasa ta obejmuje: - zbieranie odpadów niebezpiecznych, takich jak: - zużyte oleje ze statków i warsztatów naprawczych, - odpady niebezpieczne dla środowiska, - odpady radioaktywne, - stare baterie itp., - działalność składowisk odpadów niebezpiecznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odkażania i sprzątania skażonych budynków, miejsc po eksploatacji górniczej, gleby, wód gruntowych, np. usuwania azbestu, sklasyfikowanych w 3900Z. Uwaga: Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

Górnictwo rud uranu i toru

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo rud wartościowych głównie ze względu na zawartość uranu i toru: blenda smolista itd., - koncentrację tych rud, - produkcję koncentratu uranu i toru.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wzbogacania rud uranu i toru, sklasyfikowanego w 2013Z, - produkcji uranu z blendy smolistej lub pozostałych rud oraz wytapiania i rafinacji uranu, sklasyfikowanych w 2446Z.

Uprawa winogron

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wina, sklasyfikowanej w 1102Z.

Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych: - awokado, - bananów i plantanów, - daktyli, - fig, - mango, - papai, - ananasów, - pozostałych drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.

Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych cytrusowych: - grejpfrutów i pomelo, - cytryn i limonek, - pomarańczy, - mandarynek, w tym klementynek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych cytrusowych.

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych: - jabłoni, - moreli, - czereśni i wiśni, - brzoskwiń i nektarynek, - gruszy, - pigwy, - śliwy i tarniny, - pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew i krzewów owocowych jagodowych: - czarnej borówki, - porzeczek, - agrestu, - owoców kiwi, - malin, - truskawek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych jagodowych, - produkcję nasion owoców, - uprawę orzechów jadalnych: - migdałów, - orzechów nerkowca, - kasztanów jadalnych, - orzechów laskowych, - orzeszków pistacjowych, - orzechów włoskich, - pozostałych orzechów, - uprawę pozostałych drzew i krzewów owocowych: - chleba świętojańskiego.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy orzechów kokosowych, sklasyfikowanej w 0126Z.