Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję metek, emblematów, naszywek itp., - produkcję ozdób: wstążek, tasiemek, pomponów itp., - produkcję filcu, - produkcję tiulów i innych wyrobów ażurowych wykończonych koronką lub innymi motywami ozdobnymi haftowanymi lub wyszywanymi, - produkcję pozostałych wyrobów tekstylnych oraz wyrobów impregnowanych i powlekanych: kalki technicznej, płótna zagruntowanego malarskiego, płótna klejonego i podobnych usztywnionych wyrobów tekstylnych, materiałów tekstylnych powlekanych gumą lub substancjami zawierającymi skrobię, - produkcję różnych wyrobów tekstylnych: knotów, siatek żarowych do lamp gazowych i rurowych siatek do palników gazowych, - produkcję taśmy tekstylnej samoprzylepnej, - produkcję tekstylnych sznurowadeł do butów, - produkcję puszków do pudru.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji filcowych pokryć podłogowych wykonywanych na krosnach igłowych, sklasyfikowanej w 1393Z, - produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z niej, podpasek higienicznych, tamponów itp., sklasyfikowanej w 1722Z.

Produkcja metali szlachetnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję podstawowych metali szlachetnych, takich jak: złoto, srebro, platyna itp. poprzez oczyszczanie rudy i złomu metali szlachetnych, nawet obrobionych plastycznie, - produkcję stopów metali szlachetnych, - produkcję półproduktów z metali szlachetnych, - produkcję metali nieszlachetnych platerowanych srebrem, - produkcję metali nieszlachetnych lub srebra, platerowanych złotem, - produkcję złota, srebra lub metali nieszlachetnych, platerowanych platyną lub metalami z grupy platynowców, - produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie, - produkcję laminatów z folii z metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji miedzi, sklasyfikowanej w 2444Z, - odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 2453Z, 2454A, 2454B, - produkcji biżuterii z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 3212Z.

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję ciągników używanych w rolnictwie lub leśnictwie, - produkcję ciągników kierowanych przez pieszego, - produkcję kosiarek, włączając kosiarki do trawy, - produkcję samozaładowczych i samowyładowczych przyczep i naczep rolniczych, - produkcję maszyn rolniczych do uprawiania gleby, nawożenia i uprawy roślin, takich jak: - pługi, roztrząsacze obornika, siewniki, brony itp., - produkcję maszyn do zbioru i omłotu płodów rolnych, takich jak: - kombajny, młockarnie, sortowniki itp., - produkcję dojarek mechanicznych, - produkcję opryskiwaczy stosowanych w rolnictwie, - produkcję różnych maszyn i urządzeń rolniczych, takich jak: - maszyny wykorzystywane przy chowie i hodowli drobiu, w pszczelarstwie, przy produkcji pasz itp., - urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców itp.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji narzędzi ręcznych, innych niż mechaniczne stosowanych w rolnictwie, sklasyfikowanej w 2573Z, - produkcji przenośników stosowanych w rolnictwie, sklasyfikowanej w 2822Z, - produkcji narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, sklasyfikowanej w 2824Z, - produkcji wirówek do mleka, produkcji maszyn do czyszczenia, sortowania, klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych roślin strączkowych, sklasyfikowanej w 2893Z, - produkcji ciągników drogowych z możliwością dołączania naczep, sklasyfikowanej w 2910D, - produkcji przyczep i naczep drogowych, sklasyfikowanej w 2920Z.

Produkcja maszyn do obróbki metalu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję obrabiarek do obróbki metalu, włączając obrabiarki pracujące w oparciu o wiązkę laserową, fale ultradźwiękowe, łuk plazmowy, impulsy magnetyczne itp., - produkcję obrabiarek do toczenia, wiercenia, frezowania, strugania poprzecznego i wzdłużnego, wytaczania, szlifowania itp., - produkcję urządzeń do tłoczenia, - produkcję dziurkarek, pras hydraulicznych, hamulców hydraulicznych, młotów spadowych, kuźniarek itp., - produkcję ciągarek, walcarek do gwintów lub maszyn do obróbki drutu. Podklasa nie obejmuje: - produkcji narzędzi wymiennych, sklasyfikowanej w 2573Z, - produkcji elektrycznych narzędzi do lutowania i spawania, sklasyfikowanej w 2790Z.

Produkcja aluminium hutniczego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję aluminium z tlenku glinu, - produkcję aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu aluminium, - produkcję stopów aluminium, - produkcję półproduktów aluminiowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 2453Z, 2454A i 2454B.

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję drutów z aluminium, poprzez ciągnienie, - produkcję tlenku glinu, - produkcję folii aluminiowej służącej do pakowania, - produkcję laminatów z folii aluminiowej, która stanowi podstawowy składnik wyrobu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 2453Z, 2454A i 2454B.

Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję narzędzi mechanicznych do obróbki drewna, kości, kamienia, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych, szkła na zimno itp., włączając narzędzia pracujące w oparciu o wiązkę laserową, fale ultradźwiękowe, łuk plazmowy, impulsy magnetyczne itp., - produkcję uchwytów przedmiotów obrabianych do narzędzi mechanicznych, - produkcję głowic podziałowych i pozostałego oprzyrządowania narzędzi mechanicznych, - produkcję stacjonarnych maszyn do wbijania gwoździ, zszywarek introligatorskich, maszyn do klejenia lub w inny sposób łączących drewno, korek, kość, ebonit lub tworzywa sztuczne itp., - produkcję stacjonarnych wiertarek obrotowych lub obrotowo-udarowych, pilnikarek, niciarek, krajarek blach metalowych itp., - produkcję pras służących do wytwarzania płyt wiórowych i podobnych, - produkcję maszyn do powlekania galwanicznego, - produkcję wymiennych części i osprzętu do narzędzi mechanicznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wymiennych części do obrabiarek (wierteł, przebijaków, narzynek, gwintowników, frezów, noży tokarskich, brzeszczotów pił, noży do krojenia itp.), sklasyfikowanej w 2573Z, - produkcji elektrycznych lutownic ręcznych, włączając pistoletowe, sklasyfikowanej w 2790Z, - produkcji mechanicznych narzędzi ręcznych, sklasyfikowanej w 2824Z, - produkcji maszyn i urządzeń stosowanych w walcowniach lub odlewniach, sklasyfikowanej w 2891Z, - produkcji maszyn dla górnictwa i kopalnictwa, sklasyfikowanej w 2892Z.

Produkcja ołowiu, cynku i cyny

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję ołowiu, cynku, cyny z rud, - produkcję ołowiu, cynku, cyny w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu ołowiu, cynku i cyny, - produkcję stopów ołowiu, cynku i cyny, - produkcję półproduktów z ołowiu, cynku i cyny, - produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie, - produkcję folii cynkowej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 2453Z, 2454A i 2454B.

Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję kauczuku syntetycznego w postaci surowej, takiego jak: - kauczuk syntetyczny, - faktysy, - produkcję mieszanek kauczuku syntetycznego i naturalnego lub kauczukopodobnych żywic (np. balata).

Produkcja miedzi

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję miedzi z rud, - produkcję miedzi w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu miedzi, - produkcję stopów miedzi, - produkcję drutu i taśmy miedzianej do bezpieczników, - produkcję półproduktów z miedzi, - produkcje kamienia miedziowego, - produkcję drutów z miedzi, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 2453Z, 2454A i 2454B.

Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych: - awokado, - bananów i plantanów, - daktyli, - fig, - mango, - papai, - ananasów, - pozostałych drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na otwartych polach. Gospodarstwa rolne często łączą uprawę tych zbóż. Podklasa ta obejmuje: - uprawę zbóż, takich jak: - pszenica, - kukurydza, - proso, - sorgo, - jęczmień, - żyto, - owies, - pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane, - uprawę roślin strączkowych, takich jak: - fasola, - bób, - ciecierzyca, - wspięga chińska, - soczewica, - łubin, - groch, - nikla indyjska, - pozostałe rośliny strączkowe, - uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak: - soja, - orzeszki ziemne, - bawełna, - rącznik, - siemię lniane, - gorczyca, - rzepak, - szafran, - sezam, - słonecznik, - pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy ryżu, sklasyfikowanej w 0112Z, - uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy kukurydzy pastewnej, sklasyfikowanej w 0119Z, - uprawy drzew oleistych na owoce, sklasyfikowanej w 0126Z.

Uprawa ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: - karczochy, - szparagi, - kapusta, - kalafiory i brokuły, - sałata i cykoria, - szpinak, - pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe, - uprawę warzyw owocowych, takich jak: - ogórki, - bakłażany, - pomidory, - papryka, - arbuzy, - kantalupy, - melony, - pozostałe warzywa uprawiane na owoce, - uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak: - marchew, - rzepa, - czosnek, - cebula, włączając szalotkę, - por i pozostałe warzywa cebulowe, - pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste, - uprawę grzybów, w tym trufli, - uprawę buraków cukrowych, - uprawę kukurydzy cukrowej, - uprawę pozostałych warzyw, - produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych, - uprawę roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak: - słodkie ziemniaki (pataty, bataty), - maniok, - pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanej w 0119Z - uprawy chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), pieprzu (z rodziny Piper) oraz pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, sklasyfikowanych w 0128Z, - uprawy grzybni, sklasyfikowanej w 0130Z.

Uprawa trzciny cukrowej

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa tytoniu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w 1200Z

Uprawa roślin włóknistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę bawełny, - uprawę juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe, - uprawę lnu i konopi, - uprawę sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne, - uprawę konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne, - uprawę pozostałych roślin włóknistych, - roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, takie jak: - uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych, - uprawa gryki, - produkcja nasion buraka pastewnego, - produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych, - uprawa kwiatów, - produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych, - produkcja nasion kwiatów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy roślin przyprawowych, aromatycznych innych niż rośliny wieloletnie, do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanej w 0128Z.

Uprawa winogron

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wina, sklasyfikowanej w 1102Z.

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję chromu, manganu, niklu itp. z rud lub z tlenków, - produkcję chromu, manganu, niklu itp. w procesie rafinacji elektrolitycznej lub aluminotermicznej odpadów lub złomu chromu, manganu, niklu itp., - produkcję stopów chromu, manganu, niklu itp., - produkcję półproduktów z chromu, manganu, niklu itp., - produkcję kamienia niklowego, - produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 2453Z, 2454A i 2454B.

Produkcja odzieży skórzanej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję odzieży skórzanej, włącznie z wyposażeniem roboczym ze skóry, np. skórzane fartuchy dla spawaczy.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 1420Z, - produkcji skórzanych rękawic sportowych i sportowych nakryć głowy, sklasyfikowanej w 3230Z, - produkcji odzieży ognioodpornej i ochronnej, sklasyfikowanej w 3299Z.

Wytwarzanie paliw jądrowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję uranu z blendy smolistej i pozostałych rud, - wytapianie i rafinację uranu.

Produkcja odzieży roboczej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję odzieży roboczej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wyposażenia roboczego ze skóry, sklasyfikowanej w 1411Z, - produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 1520Z, - produkcji odzieży ognioodpornej i ochronnej, sklasyfikowanej w 3299Z, - naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 9529Z.

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję pozostałej odzieży wierzchniej dla mężczyzn, kobiet i dzieci, wykonanej z tkanin, dzianin itp., takiej jak: - płaszcze, garnitury oraz zestawy odzieżowe, kostiumy, marynarki, żakiety, spodnie, spódnice itp., - krawiectwo, szycie “na miarę”, - produkcję części ww. wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji odzieży ze skór futerkowych (z wyłączeniem nakryć głowy), sklasyfikowanej w 1420Z, - produkcji odzieży z gumy lub tworzyw sztucznych, zgrzewanej „na szwach”, sklasyfikowanej w 2219Z, 2229Z, - produkcji odzieży ognioodpornej i ochronnej, sklasyfikowanej w 3299Z, - naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 9529Z.

Produkcja bielizny

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję bielizny wykonanej z tkanin, dzianin, koronek itp. dla mężczyzn, kobiet i dzieci: - podkoszulki, „t-shirty”, slipy, kalesony, piżamy, koszule nocne, szlafroki, bluzki, majtki, staniki, gorsety itp.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 9529Z.

Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję wyrobów budowlanych z gipsu, takich jak: płyty, arkusze itp.

Odlewnictwo żeliwa

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - odlewnictwo półwyrobów z żeliwa, - odlewnictwo odlewów z żeliwa szarego, - odlewnictwo odlewów z żeliwa sferoidalnego, - odlewnictwo wyrobów z żeliwa ciągliwego, - produkcję rur i złączek odlewanych z żeliwa.

Odlewnictwo staliwa

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - odlewnictwo półwyrobów ze staliwa, - odlewnictwo części ze staliwa, - produkcję rur i złączek ze staliwa, - produkcję rur bez szwu w procesie odlewania odśrodkowego.

Odlewnictwo metali lekkich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - odlewnictwo półwyrobów z aluminium, magnezu, tytanu itp., - odlewnictwo części z metali lekkich.

Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - odlewnictwo części z miedzi, - odlewnictwo części ze stopów miedzi.