Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Działalność usługowa następująca po zbiorach

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez: czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie, - odziarnianie bawełny, - przygotowanie liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie, - przygotowanie ziaren kakaowych, np. łuskanie - woskowanie owoców.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przygotowania do sprzedaży produktów rolniczych przez producenta, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 011, 012 i 013, - działalności następującej po zbiorach skierowanej na polepszenie jakości nasion, sklasyfikowanej w 0164Z, - wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, tzn. przygotowania do dalszego przerobu przez producentów wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego, polegającego w szczególności na odżyłowaniu, cięciu, nasączaniu lub dosuszaniu blaszki liściowej, sklasyfikowanego w 1200Z, - działalności marketingowej wykonywanej na zlecenie kupców i stowarzyszeń, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 46, - sprzedaży hurtowej płodów rolnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 462.

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową następującą po zbiorach skierowaną na polepszenie jakości nasion przeznaczonych na siew poprzez usunięcie nasion niewyrośniętych, uszkodzonych mechanicznie lub przez insekty, nasion niedojrzałych, jak również utrzymywanie wilgotności na poziomie bezpiecznym dla ich przechowywania, - suszenie, czyszczenie, sortowanie i przechowywanie nasion do momentu ich sprzedaży, - genetyczną modyfikację nasion.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - przetwarzania nasion w celu otrzymania oleju, sklasyfikowanego w 1041Z, - badań eksperymentalnych związanych z rozwojem i modyfikacją nasion, sklasyfikowanych w 7211Z.

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję nadwozi do pojazdów silnikowych, włączając kabiny do tych pojazdów, - produkcję wyposażenia dla pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, - produkcję przyczep i naczep, takich jak: - cysterny samochodowe, przyczepy do przewozu mebli itp., - przyczepy kempingowe itp., - produkcję pojemników i kontenerów przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji przyczep i naczep specjalnie zaprojektowanych do wykorzystywania w rolnictwie, sklasyfikowanej w 2830Z, - produkcji części i akcesoriów do nadwozi pojazdów silnikowych, sklasyfikowanej w 2932Z, - produkcji pojazdów ciągnionych przez zwierzęta, sklasyfikowanej w 3099Z.

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - pozyskiwanie zwierząt łownych w celach handlowych, - pozyskiwanie zwierząt łownych (żywych i martwych) dla celów konsumpcyjnych, uzyskania trofeów, futer, skór, przeprowadzania badań oraz odłowu w celu przemieszczania na inne tereny, a także w celu umieszczenia ich w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe, - hodowlę, rozmnażanie i prowadzenie zasiedleń zwierzętami łownymi, - produkcję skór zwierząt łownych, włączając ptaki, pozyskiwanych z działalności łowieckiej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji skór zwierząt hodowlanych, włączając ptaki, pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 014, - chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych w 0149Z, - polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 0311Z, - produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 1011Z, - myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 9319Z, - działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 9499Z.

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na otwartych polach. Gospodarstwa rolne często łączą uprawę tych zbóż. Podklasa ta obejmuje: - uprawę zbóż, takich jak: - pszenica, - kukurydza, - proso, - sorgo, - jęczmień, - żyto, - owies, - pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane, - uprawę roślin strączkowych, takich jak: - fasola, - bób, - ciecierzyca, - wspięga chińska, - soczewica, - łubin, - groch, - nikla indyjska, - pozostałe rośliny strączkowe, - uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak: - soja, - orzeszki ziemne, - bawełna, - rącznik, - siemię lniane, - gorczyca, - rzepak, - szafran, - sezam, - słonecznik, - pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy ryżu, sklasyfikowanej w 0112Z, - uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy kukurydzy pastewnej, sklasyfikowanej w 0119Z, - uprawy drzew oleistych na owoce, sklasyfikowanej w 0126Z.

Uprawa ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: - karczochy, - szparagi, - kapusta, - kalafiory i brokuły, - sałata i cykoria, - szpinak, - pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe, - uprawę warzyw owocowych, takich jak: - ogórki, - bakłażany, - pomidory, - papryka, - arbuzy, - kantalupy, - melony, - pozostałe warzywa uprawiane na owoce, - uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak: - marchew, - rzepa, - czosnek, - cebula, włączając szalotkę, - por i pozostałe warzywa cebulowe, - pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste, - uprawę grzybów, w tym trufli, - uprawę buraków cukrowych, - uprawę kukurydzy cukrowej, - uprawę pozostałych warzyw, - produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych, - uprawę roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak: - słodkie ziemniaki (pataty, bataty), - maniok, - pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanej w 0119Z - uprawy chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), pieprzu (z rodziny Piper) oraz pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, sklasyfikowanych w 0128Z, - uprawy grzybni, sklasyfikowanej w 0130Z.

Uprawa trzciny cukrowej

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa tytoniu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w 1200Z

Uprawa roślin włóknistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę bawełny, - uprawę juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe, - uprawę lnu i konopi, - uprawę sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne, - uprawę konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne, - uprawę pozostałych roślin włóknistych, - roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.

Uprawa drzew oleistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew oleistych na owoce: - orzechów kokosowych, - oliwek, - olejowców, - pozostałych drzew oleistych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion soi, orzechów ziemnych i pozostałych nasion oleistych, sklasyfikowanej w 0111Z.

Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji napojów: - kawy, - herbaty, - maté (herbaty paragwajskiej), - kakao, - pozostałych roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.

Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję pojazdów terenowych, gokartów i podobnych pojazdów, włączając samochody wyścigowe, - produkcję pozostałych pojazdów samochodowych, takich jak: - pojazdy śnieżne, wózki golfowe, pojazdy-amfibie, - samochody pożarnicze, śmieciarki, bibliobusy, pojazdy opancerzone, specjalne samochody do przewozu kosztowności, pieniędzy itp., - betoniarki samochodowe, - samochody przeznaczone do pracy poza drogami publicznymi oraz do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - produkcję podwozi do ww. pojazdów samochodowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji ciągników rolniczych, sklasyfikowanej w 2830Z, - produkcji ciągników stosowanych w budownictwie lub górnictwie, sklasyfikowanej w 2892Z, - produkcji wywrotek terenowych, sklasyfikowanej w 2892Z, - produkcji części i akcesoriów do ww. pozostałych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 2932Z, - produkcji czołgów i pozostałych wojskowych wozów bojowych, sklasyfikowanej w 3040Z, - produkcji motocykli, sklasyfikowanej w 3091Z, - produkcji pojazdów ciągnionych przez zwierzęta, sklasyfikowanej w 3099Z, - konserwacji, naprawy i przebudowy ww. pozostałych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 4520Z.

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję suszarni do produktów rolniczych, - produkcję urządzeń dla przemysłu mleczarskiego, takich jak: - wirówki do mleka, - maszyny i urządzenia do przetwórstwa mleka (np. homogenizatory), - masielnice, maszyny do formowania masła, - maszyny i urządzenia do produkcji sera (homogenizatory, prasy i maszyny do formowania itp.), - produkcję maszyn i urządzeń dla przemysłu zbożowego, takich jak: - maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych (wialni, przesiewaczy, opylaczy, szczotkarek i podobnych urządzeń), - maszyny do produkcji mąki i mączki itp. (młyny zbożowe, podajniki, przesiewacze, oczyszczacze otrąb, mieszarki, łuszczarki ryżu i grochu), - produkcję pras, tłoczni i zgniatarek, stosowanych przy produkcji win, soków owocowych itp., - produkcję maszyn używanych w piekarnictwie oraz do produkcji makaronów lub podobnych wyrobów, takich jak: - piece piekarskie, mieszarki i dzielarki do ciasta, formierki, krajarki pieczywa itp., - produkcję maszyn i urządzeń do przetwarzania różnorodnej żywności, takich jak: - do produkcji wyrobów cukierniczych, kakao, czekolady, cukru, piwa; do przetwórstwa mięsa lub drobiu, owoców, orzechów lub warzyw; do przetwórstwa ryb, skorupiaków lub pozostałych produktów pochodzących z morza, - maszyny do filtrowania i czyszczenia, - urządzenia do przemysłowego przetwarzania żywności lub produkcji napojów, pozostałe, - produkcję maszyn i urządzeń do otrzymywania lub przetwarzania tłuszczów lub olejów roślinnych lub zwierzęcych, - produkcję maszyn i urządzeń do przetwórstwa tytoniu, produkcji papierosów, cygar, tytoniu fajkowego lub do żucia, tabaki, - produkcję maszyn i urządzeń do przygotowywania potraw w hotelach i restauracjach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji urządzeń do naświetlania żywności i mleka, sklasyfikowanej w 2660Z, - produkcji maszyn i urządzeń do pakowania, zawijania i ważenia, sklasyfikowanej w 2829Z, - produkcji maszyn i urządzeń do czyszczenia, sortowania i klasyfikowania jaj, owoców i pozostałych płodów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziaren i suszonych roślin strączkowych), sklasyfikowanej w 2830Z.

Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję maszyn dla przemysłu tekstylnego, takich jak: - maszyny do przygotowywania, wytwarzania, wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych, - maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych: do odziarniania bawełny, targania bel, rozwłókniania, rozciągania, karbonizowania, czesania, zgrzeblenia, niedoprzędzarki itp., - maszyny przędzalnicze, - maszyny do przygotowywania przędzy tekstylnej: przewijarki, snowarki i maszyny podobne, - maszyny tkackie (krosna), włącznie z krosnami ręcznymi, - maszyny dziewiarskie, - maszyny do produkcji sieci, tiulu, koronek, oplotu, galonów itp., - produkcję maszyn pomocniczych i sprzętu do maszyn tekstylnych, takich jak: - maszyny nicielnicowe, żakardowe, automatyczne mechanizmy wyłączające, mechanizmy zmieniające czółenka, wrzeciona i skrzydełka wrzecion itp., - produkcję maszyn do drukowania tkanin, - produkcję maszyn do przetwarzania tkanin, takich jak: - maszyny do prania, wybielania, farbowania, wykończania, powlekania lub impregnowania tkanin, - maszyny do nawijania, rozwijania, składania, cięcia lub ażurowania tkanin, - produkcję maszyn pralniczych, takich jak: - maszyny do prasowania, włączając prasy prasowalnicze, - maszyny do prania i suszenia typu przemysłowego, - maszyny do czyszczenia odzieży na sucho, - produkcję maszyn do szycia, głowic i igieł do tych maszyn, nawet do użytku domowego, - produkcję maszyn do wytwarzania lub wykończania filcu lub materiałów nietkanych, - produkcję maszyn dla przemysłu skórzanego, takich jak: - do przygotowania, garbowania lub obróbki skór surowych lub wyprawionych, - do produkcji lub naprawy obuwia oraz pozostałych wyrobów ze skór surowych lub wyprawionych, włączając skóry futerkowe.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji kart z papieru lub tektury, do stosowania w maszynach żakardowych, sklasyfikowanej w 1729Z, - produkcji domowych pralek i suszarek, sklasyfikowanej w 2751Z, - produkcji maszyn do kalandrowania, sklasyfikowanej w 2829Z, - produkcji maszyn stosowanych w introligatorstwie, sklasyfikowanej w 2899Z.

Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję maszyn do wytwarzania pulpy papierowej, - produkcję maszyn do wytwarzania papieru i tektury, - produkcję maszyn do wytwarzania artykułów z papieru lub tektury.

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - urządzanie lasu, - zagospodarowanie lasu, - utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, - ochronę lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem pożarów w lasach, - działalność szkółek leśnych, - przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - szkółkarstwa innego niż leśne, sklasyfikowanego w 0130Z, - pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w 0220Z, - pozyskiwania grzybów i innych dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 0230Z, - ochrony lasu, włączając ochronę przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 0240Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z.

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, takie jak: - uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych, - uprawa gryki, - produkcja nasion buraka pastewnego, - produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych, - uprawa kwiatów, - produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych, - produkcja nasion kwiatów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy roślin przyprawowych, aromatycznych innych niż rośliny wieloletnie, do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanej w 0128Z.

Uprawa winogron

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wina, sklasyfikowanej w 1102Z.

Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych: - awokado, - bananów i plantanów, - daktyli, - fig, - mango, - papai, - ananasów, - pozostałych drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.

Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych cytrusowych: - grejpfrutów i pomelo, - cytryn i limonek, - pomarańczy, - mandarynek, w tym klementynek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych cytrusowych.

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych: - jabłoni, - moreli, - czereśni i wiśni, - brzoskwiń i nektarynek, - gruszy, - pigwy, - śliwy i tarniny, - pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew i krzewów owocowych jagodowych: - czarnej borówki, - porzeczek, - agrestu, - owoców kiwi, - malin, - truskawek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych jagodowych, - produkcję nasion owoców, - uprawę orzechów jadalnych: - migdałów, - orzechów nerkowca, - kasztanów jadalnych, - orzechów laskowych, - orzeszków pistacjowych, - orzechów włoskich, - pozostałych orzechów, - uprawę pozostałych drzew i krzewów owocowych: - chleba świętojańskiego.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy orzechów kokosowych, sklasyfikowanej w 0126Z.

Pozyskiwanie drewna

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie: - drewna okrągłego do dalszego przerobu w przemyśle przetwórczym, - drewna okrągłego używanego w postaci nieprzetworzonej takiej jak: kopalniak, żerdzie i słupy, - drewna i innych produktów leśnych na cele opałowe oraz - produkcję węgla drzewnego w lesie (z wykorzystaniem metod tradycyjnych). W wyniku tej działalności powstają drewno użytkowe, zrębki lub drewno opałowe.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - urządzania i zagospodarowania lasu oraz utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, sklasyfikowanych w 0210Z, - pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 0230Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z, - produkcji węgla drzewnego otrzymywanego w procesie destylacji drewna, sklasyfikowanej w 2014Z.

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, takich jak: - grzyby, w tym trufle, - owoce jagodowe, - orzechy leśne, - balaty i pozostałe żywice gumopodobne, - korek, - żywica i szelak nieczyszczony, - karpina, - kora, - igliwie, - choinki, - balsamy, - włókna roślinne, - trawa morska, - żołędzie, kasztany, szyszki, nasiona, owocnie, - mchy i porosty, - inne rośliny leśne i ich części.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy grzybów, w tym trufli, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy drzew i krzewów owocowych jagodowych lub orzechów, sklasyfikowanej w 0125Z, - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - pozyskiwania drewna opałowego, sklasyfikowanego w 0220Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z.

Działalność usługowa związana z leśnictwem

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie: - urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów, - zagospodarowania lasu, - ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych, - doradztwa związanego z zarządzaniem lasem, - przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, - działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu, - działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie, - wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą, - pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 4312Z, - oczyszczania placów budowy, sklasyfikowanego w 4312Z, - wynajmu maszyn i urządzeń leśnych, sklasyfikowanego w 7731Z.

Pozostałe zakwaterowanie

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach dla studentów, pracowników sezonowych lub innych osób. Podklasa ta obejmuje - zapewnienie zakwaterowania w: - domach studenckich, - internatach i bursach szkolnych, - hotelach robotniczych, - blokach mieszkalnych, - usługi sypialne w wagonach kolejowych oraz pozostałych środkach transportu.

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję nadwozi do pojazdów silnikowych, włączając kabiny do tych pojazdów, - produkcję wyposażenia dla pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, - produkcję przyczep i naczep, takich jak: - cysterny samochodowe, przyczepy do przewozu mebli itp., - przyczepy kempingowe itp., - produkcję pojemników i kontenerów przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji przyczep i naczep specjalnie zaprojektowanych do wykorzystywania w rolnictwie, sklasyfikowanej w 2830Z, - produkcji części i akcesoriów do nadwozi pojazdów silnikowych, sklasyfikowanej w 2932Z, - produkcji pojazdów ciągnionych przez zwierzęta, sklasyfikowanej w 3099Z.

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 7021Z, - sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

Rybołówstwo w wodach morskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich, - połowy skorupiaków i mięczaków morskich, - wielorybnictwo, - połowy zwierząt wodnych: żółwi, osłonic, jeżowców itp., - działalność statków rybackich prowadzących połowy ryb i innych organizmów wodnych połączone z ich przetwórstwem i konserwowaniem, - pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) pozostałych produktów i organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg, - działalność usługową związaną z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - połowów ssaków morskich (np. morsów, fok), z wyłączeniem wielorybnictwa, sklasyfikowanych w 0170Z, - przetwórstwa wielorybów na statkach – przetwórniach, sklasyfikowanego w 1011Z, - przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych organizmów wodnych na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 1020Z, - wynajmowania łodzi rekreacyjnych z załogą, na przejażdżki po morzach i wodach przybrzeżnych (np. wyprawy na ryby), sklasyfikowanego w 5010Z, - działalności związanej z dozorem łowisk oraz usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 8424Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.