Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew i krzewów owocowych jagodowych: - czarnej borówki, - porzeczek, - agrestu, - owoców kiwi, - malin, - truskawek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych jagodowych, - produkcję nasion owoców, - uprawę orzechów jadalnych: - migdałów, - orzechów nerkowca, - kasztanów jadalnych, - orzechów laskowych, - orzeszków pistacjowych, - orzechów włoskich, - pozostałych orzechów, - uprawę pozostałych drzew i krzewów owocowych: - chleba świętojańskiego.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy orzechów kokosowych, sklasyfikowanej w 0126Z.

Uprawa drzew oleistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew oleistych na owoce: - orzechów kokosowych, - oliwek, - olejowców, - pozostałych drzew oleistych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion soi, orzechów ziemnych i pozostałych nasion oleistych, sklasyfikowanej w 0111Z.

Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji napojów: - kawy, - herbaty, - maté (herbaty paragwajskiej), - kakao, - pozostałych roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję elektronicznego sprzętu audio i wideo do użytku domowego, w pojazdach samochodowych, do systemów nagłaśniających i wzmocnienia instrumentów muzycznych. Podklasa ta obejmuje: - produkcję magnetowidów i podobnego sprzętu nagrywającego, - produkcję odbiorników telewizyjnych, - produkcję monitorów i ekranów telewizyjnych, - produkcję urządzeń do nagrywania i kopiowania dźwięku, - produkcję aparatury stereofonicznej, - produkcję odbiorników radiowych, - produkcję aparatury nagłaśniającej, - produkcję kamer wideo użytku domowego, - produkcję szaf grających, - produkcję wzmacniaczy do instrumentów muzycznych i systemów nagłaśniających, - produkcję mikrofonów, - produkcję odtwarzaczy CD i DVD, - produkcję sprzętu do karaoke, - produkcję słuchawek (np. radiowych, stereofonicznych, komputerowych), - produkcję konsoli do gier video.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - reprodukcji zapisanych nośników informacji (nośników komputerowych, dźwięku, obrazu, itp.), sklasyfikowanej w 1820Z, - produkcji urządzeń peryferyjnych i monitorów komputerowych, sklasyfikowanej w 2620Z, - produkcji urządzeń typu automatyczne sekretarki telefoniczne, sklasyfikowanej w 2630Z, - produkcji pagerów, sklasyfikowanej w 2630Z, - produkcji urządzeń do zdalnego sterowania (drogą radiową i podczerwienią), sklasyfikowanej w 2630Z, - produkcji urządzeń studyjnych, takich jak: sprzęt do reprodukcji, anteny nadawcze, przekaźnikowe i odbiorcze, profesjonalne kamery wideo, sklasyfikowanej w 2630Z, - produkcji kamer cyfrowych sklasyfikowanej w 2670Z, - produkcji gier elektronicznych ze stałym (nie wymienialnym) oprogramowaniem, sklasyfikowanej w 3240Z.

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę roślin przyprawowych i aromatycznych: - pieprzu (z rodzaju Piper), - chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), - gałki muszkatołowej i kardamonu, - anyżu, badianu i kopru włoskiego, - cynamonu, - goździków, - imbiru, - wanilii, - chmielu, - pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, - uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów farmaceutycznych, - uprawę roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew kauczukowych w celu zbierania mleczka kauczukowego (lateksu), - uprawę choinek świątecznych na gruntach rolnych, - uprawę drzew w celu uzyskania soków, - uprawę roślin wieloletnich używanych do wyplatania. Podklasa nie obejmuje: - uprawy kwiatów oraz produkcji kwiatów ciętych i pączków kwiatowych, sklasyfikowanych w 0119Z, - zbierania soków lub żywic gumopodobnych z drzew dziko rosnących, sklasyfikowanego w 0230Z.

Rozmnażanie roślin

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję roślinnych materiałów wegetatywnych, włączając sadzonki, odrosty i rozsady przeznaczone do bezpośredniego rozmnażania roślin lub gromadzenia szczepów roślinnych, do których zaszczepiany jest wybrany szczep, do ewentualnego obsadzania upraw. Podklasa ta obejmuje: - uprawę roślin do rozmnażania, - uprawę roślin ozdobnych, włączając darń do przesadzania, - uprawę roślin dla cebulek, bulw i korzeni; sadzonki i szczepy, - uprawę grzybni, włączając podłoże z wsianą grzybnią, - uprawę szkółkarską, z wyłączeniem szkółek leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy roślin do produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - działalności szkółek leśnych, sklasyfikowanej w 0210Z, - produkcji podłoża bez wsianej grzybni, sklasyfikowanej w 2015Z.

Chów i hodowla bydła mlecznego

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę bydła mlecznego, - produkcję surowego mleka krowiego lub z bawołów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 1051Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę bydła i bawołów na mięso, - produkcję nasienia bydlęcego.

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę koni, osłów, mułów lub osłomułów, - produkcję nasienia ogierów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności stajni koni wyścigowych, sklasyfikowanej w 9319Z.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, taką jak: - sprzedaż losów na loterie, - eksploatacja automatów do gier hazardowych na monety, - obsługa stron internetowych z wirtualnymi grami losowymi, - działalność bukmacherska oraz pozostała działalność w zakresie zakładów wzajemnych, - zakłady wyścigów konnych, - działalność kasyn, włączając „pływające kasyna”.

Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję urządzeń elektromedycznych i elektroterapeutycznych, takich jak: sprzęt do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, medyczne urządzenia ultradźwiękowe, elektrokardiografy, endoskopy; produkcję aparatury i lamp wykorzystujących promieniowanie do zastosowań medycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, przemysłowych oraz w badaniach i nauce. Do napromieniowania mogą być stosowane aparaty wykorzystujące promienie rentgenowskie, beta, gamma lub inne promieniowanie jonizujące. Podklasa ta obejmuje: - produkcję aparatury i lamp wykorzystujących promieniowanie beta, gamma, rentgenowskie lub inne promieniowanie do zastosowań przemysłowych, medycznych, diagnostycznych, terapeutycznych oraz w badaniach i nauce, - produkcję tomografów komputerowych (CT), - produkcję tomografów emisji pozytonowej (PET), - produkcję sprzętu do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), - produkcję urządzeń do ultrasonografii, - produkcję elektrokardiografów, - produkcję medycznego sprzętu laserowego, - produkcję elektromedycznego sprzętu endoskopowego, - produkcję rozruszników serca, - produkcję aparatów i protez słuchowych, - produkcję urządzeń do naświetlania żywności i mleka.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji łóżek do opalania, sklasyfikowanej w 2899Z.

Przeładunek towarów w portach morskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności terminali, sklasyfikowanej w 5221Z, 5222A, 5223Z.

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję przyrządów i instrumentów lotniczych i morskich do poszukiwania, wykrywania, nawigacji i sterowania; produkcję automatycznych układów kontroli i sterowania do zastosowań takich jak: ogrzewanie, klimatyzacja, chłodzenie; instrumentów i przyrządów do mierzenia, wyświetlania, wskazywania, zapisywania, przekazywania i sterowania temperaturą, wilgotnością, ciśnieniem, spalaniem, przepływem, poziomem, lepkością, gęstością, kwasowością, stężeniem, obrotem; produkcję instrumentów do sumowania (np. rejestrowania), płynomierzy i przyrządów liczących; produkcję instrumentów do pomiaru i kontroli parametrów elektryczności i sygnałów elektrycznych; produkcję instrumentów i przyrządów dla laboratoriów analitycznych do analiz chemicznych lub fizycznych składu lub stężenia próbek substancji stałych, płynnych, gazowych lub mieszanych; produkcję pozostałych przyrządów pomiarowych i kontrolnych oraz części do nich; produkcję nieelektrycznych przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, z wyłączeniem prostych narzędzi mechanicznych. Podklasa ta obejmuje: - produkcję instrumentów do silników samolotowych, - produkcję przyrządów do testowania spalin samochodowych, - produkcję przyrządów meteorologicznych, - produkcję aparatury doświadczalnej do badania właściwości fizycznych, - produkcję wariografów (wykrywaczy kłamstw), - produkcję instrumentów do wykrywania i monitorowania promieniowania, - produkcję przyrządów pomiarowych, - produkcję szklanych termometrów cieczowych i termometrów bimetalicznych, z wyłączeniem do zastosowań medycznych, - produkcję humidostatów (higrostatów), - produkcję układów regulacji hydronicznej (grzewczej), - produkcję przyrządów do kontroli płomienia i palnika, - produkcję spektrometrów, - produkcję pneumatycznych przyrządów pomiarowych, - produkcję liczników zużycia, np. wody, gazu, prądu, - produkcję przepływomierzy i przyrządów liczących, - produkcję liczników ilości ładunku, - produkcję wykrywaczy min, generatorów impulsów; wykrywaczy metali, - produkcję przyrządów i instrumentów lotniczych i morskich do poszukiwania, wykrywania i nawigacji, włączając pławy radiohydroakustyczne, - produkcję przyrządów do globalnego systemu określania położenia (GPS), - produkcję przyrządów kontroli środowiska i automatycznego sterowania, - produkcję przyrządów pomiarowych i rejestrujących (np. rejestratorów lotu), - produkcję radarów, detektorów ruchu, - produkcję laboratoryjnych instrumentów analitycznych (np. sprzętu do analizy krwi), wag laboratoryjnych, inkubatorów i różnej aparatury laboratoryjnej do pomiarów, kontroli itp., - produkcję pozostałych przyrządów pomiarowych i kontrolnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji urządzeń typu automatyczne sekretarki telefoniczne, sklasyfikowanej w 2630Z, - produkcji medycznego sprzętu do badania i naświetlań, sklasyfikowanej w 2660Z, - produkcji optycznego sprzętu do określania położenia, sklasyfikowanej w 2670Z, - produkcji dyktafonów, sklasyfikowanej w 2823Z, - produkcji wag innych niż laboratoryjne, sklasyfikowanej w 2829Z, - instalowania aparatury do kontroli procesów przemysłowych, sklasyfikowanego w 3320Z, - produkcji prostych mechanicznych narzędzi pomiarowych (np. taśm pomiarowych, suwmiarek), sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie według materiału, z jakiego zostało narzędzie wykonane.

Przeładunek towarów w portach śródlądowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności terminali, sklasyfikowanej w 5221Z, 5222B, 5223Z.

Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów przeładunek w pozostałych punktach przeładunkowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności terminali, sklasyfikowanej w 5221Z, 5222A, 5222B, 5223Z.

Produkcja zegarków i zegarów

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję zegarków i zegarów wszelkich typów, włączając mechanizmy zegarowe montowane na płytach czołowych urządzeń, - produkcję kopert zegarów i zegarków, włączając koperty z metali szlachetnych, - produkcję urządzeń rejestrujących czas oraz urządzeń z mechanizmem zegarowym lub silnikiem synchronicznym do pomiaru, rejestrowania lub wskazywania zarejestrowanych przedziałów czasowych, takich jak: - parkometry, - czasomierze, - datowniki, - regulatory programowe, - produkcję wyłączników czasowych i pozostałych urządzeń wyzwalających z mechanizmem zegarowym lub silnikiem synchronicznym: - zamki z regulatorem czasowym, - produkcję części do zegarów i zegarków: - mechanizmów do wszelkiego typów zegarów i zegarków, - sprężyn, kamieni, tarcz, wskazówek, płytek, mostków i pozostałych części, - kopert i obudów zegarków i zegarów, z dowolnego materiału.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji pasków do zegarków z materiałów niemetalicznych (tj. tekstylnych, skórzanych, z tworzyw sztucznych), sklasyfikowanej w 1512Z, - produkcji pasków do zegarków z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 3212Z, - produkcji pasków do zegarków z metali nieszlachetnych, sklasyfikowanej w 3213Z.

Produkcja materaców

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję materaców: - wyposażonych w sprężyny lub wypchanych dowolnym materiałem, - niepokrytych materiałem, z gumy piankowej lub gąbczastego tworzywa sztucznego, - produkcję stelaży pod materace.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji gumowych materaców nadmuchiwanych, sklasyfikowanej w 2219Z, - produkcji gumowych materaców do łóżek wodnych, sklasyfikowanej w 2219Z.

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję przyrządów optycznych i soczewek, takich jak lornetki, mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów elektronowych i protonowych), teleskopy, pryzmaty i soczewki (z wyłączeniem zastosowania okulistycznego); pokrywanie lub szlifowanie soczewek (z wyłączeniem zastosowania okulistycznego), oprawianie soczewek (z wyłączeniem zastosowania okulistycznego) oraz produkcję sprzętu fotograficznego, takiego jak aparaty fotograficzne i światłomierze. Podklasa ta obejmuje: - produkcję luster optycznych, - produkcję wyposażenia do celowników optycznych broni palnej, - produkcję optycznego sprzętu do określania położenia, - produkcję optycznych przyrządów powiększających, - produkcję precyzyjnych narzędzi optycznych, - produkcję optycznych komparatorów, - produkcję aparatów fotograficznych (do filmów i cyfrowych), - produkcję projektorów filmowych, - produkcję rzutników do przeźroczy, - produkcję optycznych urządzeń i przyrządów pomiarowych i kontrolnych (np. urządzeń kierowania ogniem, światłomierzy fotograficznych, dalmierzy), - produkcję soczewek, optycznych mikroskopów, lornetek i teleskopów, - produkcję optycznych elementów laserowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji projektorów komputerowych, sklasyfikowanej w 2620Z, - produkcji profesjonalnych kamer telewizyjnych i wideo, sklasyfikowanej w 2630Z, - produkcji kamer wideo użytku domowego, sklasyfikowanej w 2640Z, - produkcji urządzeń kompletnych wykorzystujących elementy laserowe, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie ze względu na rodzaj urządzenia (np. medyczny sprzęt laserowy, sklasyfikowany w 2660Z), - produkcji fotokopiarek, sklasyfikowanej w 2823Z, - produkcji wyrobów optycznych do zastosowań okulistycznych, sklasyfikowanej w 3250Z.

Produkcja pozostałych mebli

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję sof, rozkładanych kanap i kanap do siedzenia, - produkcję krzeseł i mebli ogrodowych do siedzenia, - produkcję mebli do sypialni, pokoi wypoczynkowych, ogrodów itp., - produkcję szafek pod maszyny do szycia, telewizory itp., - wykańczanie krzeseł i siedzeń, takie jak tapicerowanie, - wykańczanie mebli takie jak: malowanie (włączając natryskowe), politurowanie i tapicerowanie.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji mebli z ceramiki, betonu i kamienia, sklasyfikowanej w 2342Z, 2369Z, 2370Z, - produkcji opraw oświetleniowych i lamp, sklasyfikowanej w 2740Z, - produkcji siedzeń samochodowych, sklasyfikowanej w 2932Z, - produkcji siedzeń do wagonów taboru szynowego, sklasyfikowanej w 3020Z, - produkcji siedzeń do statków powietrznych, sklasyfikowanej w 3030Z, - naprawy i konserwacji mebli, sklasyfikowanych w 9524Z.

Produkcja monet

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję monet, włączając monety obiegowe, nawet z metali szlachetnych.

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - obróbkę pereł, - szlifowanie kamieni szlachetnych i półszlachetnych, włączając kamienie szlachetne przemysłowe, syntetyczne i odtworzone kamienie szlachetne i półszlachetne, - produkcję biżuterii z metali szlachetnych lub metali nieszlachetnych platerowanych metalami szlachetnymi lub z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, lub jako połączenie metali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi, lub z innymi materiałami, - produkcję wyrobów złotniczych z metali szlachetnych lub innych metali platerowanych metalami szlachetnymi: - zastaw stołowych, sztućców, artykułów toaletowych, przyborów biurowych, przedmiotów przeznaczonych do celów religijnych itp., - produkcję wyrobów technicznych lub laboratoryjnych, z metali szlachetnych: tygli, szpatułek, anod galwanicznych itp., z wyłączeniem instrumentów i aparatów technicznych oraz laboratoryjnych i ich części, - produkcję pasków, bransoletek, opasek do zegarków oraz papierośnic, z metali szlachetnych, - grawerowanie osobistych wyrobów wykonanych z metali szlachetnych lub nieszlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji pasków do zegarków z materiałów niemetalicznych, np. tkaniny, skóry, tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 1512Z, - produkcji wyrobów z metali nieszlachetnych platerowanych metalami szlachetnymi, z wyłączeniem sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 25, - produkcji kopert zegarków, sklasyfikowanej w 2652Z, - produkcji pasków do zegarków z metalu, innego niż metale szlachetne, sklasyfikowanej w 3213Z, - produkcji sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w 3213Z, - naprawy biżuterii, sklasyfikowanej w 9525Z.

Chów i hodowla owiec i kóz

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę owiec i kóz, - produkcję surowego mleka owczego i koziego, - produkcję surowej wełny, - produkcję nasienia kozłów i tryków.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - strzyżenia owiec, wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 0162Z, - produkcji wełny surowej poubojowej, sklasyfikowanej w 1011Z, - przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 1051Z.

Chów i hodowla świń

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę świń, - produkcję nasienia knurów.

Chów i hodowla drobiu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ptactwa domowego z gatunku „Gallus domesticus”, indyków, kaczek, gęsi i perliczek, - produkcję jaj, - działalność wylęgarni drobiu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji pierza i puchu, sklasyfikowanej w 1012Z.

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi: - strusi i emu, - pozostałych ptaków, z wyłączeniem drobiu, - owadów, - królików i pozostałych zwierząt futerkowych, - produkcję nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych, - produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych, - chów i hodowlę robaków, mięczaków, w tym ślimaków itp. zwierząt lądowych, - chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników, - chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich, - chów i hodowlę zwierząt domowych, z wyłączeniem ryb: - kotów i psów, - ptaków, takich jak papużki itp., - chomików itp., - chów i hodowlę różnorodnych zwierząt, - produkcję sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - chowu i hodowli drobiu, sklasyfikowanych w 0147Z, - produkcji skór pochodzących z myślistwa i łowiectwa, sklasyfikowanej w 0170Z, - chowu i hodowli ryb, żab, krokodyli i robaków morskich, sklasyfikowanych w 0321Z, 0322Z, - tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 9609Z.

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą, bez specjalizacji produkcji w kierunku upraw rolnych czy też chowu i hodowli zwierząt. Wielkość produkcji rolnej nie jest czynnikiem decydującym. Jeżeli jednak stopień specjalizacji wynosi 66 % i powyżej w jednej dziedzinie, to działalność jednostki nie powinna być klasyfikowana w niniejszej podklasie, ale do upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności jednostek zajmujących się głównie uprawami rolnymi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - działalności jednostek zajmujących się głównie chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 014.

Kolegia pracowników służb społecznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację w kolegiach pracowników służb społecznych. Kolegia kształcą w zawodzie pracownika socjalnego w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

Działalność prawnicza

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem: - doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych, - doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych, - doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych, - doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie: - statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, - dokumentacji patentowej i praw autorskich, - przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw, - działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności sądów, sklasyfikowanej w 8423Z.

Działalność morskich agencji transportowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność agentów morskich statków pasażerskich, - spedycję towarów (działalność wspomagającą transport lądowy i śródlądowy), - organizację lub przygotowywanie, przez morskie agencje transportowe, transportu morskiego w imieniu nadawcy ładunku, - przyjmowanie przesyłek towarów zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem, przez morskie agencje transportowe, - wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych przez morskie agencje transportowe, - działalność agentów celnych, - działalność agentów spedycji towarowej morskich agencji transportowych, - działalność maklerów okrętowych, - działalność przez morskie agencje transportowe związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności kurierskiej, sklasyfikowanej w 5310Z i 5320Z, - działalności śródlądowych agencji transportowych, sklasyfikowanej w 5229B, - działalności związanej z ubezpieczeniem floty morskiej i przewozów, sklasyfikowanej w 6512Z, - kontroli dokumentów przewozowych, informacji dotyczących stawek za fracht, sklasyfikowanych w 7490Z - działalności agentów turystycznych, sklasyfikowanej w 7911A, - działalności organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 7912Z, - działalności w zakresie informacji turystycznej, sklasyfikowanej w 7990B.