Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Rybołówstwo w wodach śródlądowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - połowy ryb w wodach śródlądowych, - połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych, - połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, - pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych, - działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, sklasyfikowanego w 1020Z, - działalności związanej z ochroną łowisk i usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 8424Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych, takiego, jak: prądnice, alternatory, świece zapłonowe, zespoły przewodów do układu zapłonowego, elektryczne systemy otwierania okien i drzwi, wycieraczki do szyb oraz nadmuch elektryczny zapobiegający oszronieniu lub zamgleniu szyb, zespoły wskaźników do tablicy rozdzielczej, regulatory napięcia prądu itp., - produkcję sprzęgieł elektromagnetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji akumulatorów do pojazdów, sklasyfikowanej w 2720Z, - produkcji sprzętu oświetleniowego do pojazdów silnikowych, sklasyfikowanej w 2740Z, - produkcji pomp do pojazdów silnikowych i silników, sklasyfikowanej w 2813Z.

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję różnorodnych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), takich jak: - hamulce, skrzynie biegów, osie, koła, amortyzatory, chłodnice, tłumiki, rury wydechowe, katalizatory, sprzęgła, kierownice, kolumny i przekładnie do układu kierowniczego, - produkcję części i akcesoriów do nadwozi pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), takich jak: - pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, drzwi, zderzaki, - produkcję siedzeń do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji opon, sklasyfikowanej w 2211Z, - produkcji węży, pasków i pozostałych wyrobów z gumy, sklasyfikowanej w 2219Z, - produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i gaźników, sklasyfikowanej w 2811Z, - konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów silnikowych, sklasyfikowanych w 4520Z.

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ryb w wodach morskich, włączając chów i hodowlę morskich ryb ozdobnych, - produkcję jaj małż (omułków, ostryg itp.), larw homarów, krewetek po okresie larwowym, narybku i podrostków narybku, - chów i hodowlę szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich, - chów i hodowlę skorupiaków, małż, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, - chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów wodnych w wodach słonawych, - chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, - działalność wylęgarni ryb w wodach morskich, - chów i hodowlę robaków morskich.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 0322Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę roślin przyprawowych i aromatycznych: - pieprzu (z rodzaju Piper), - chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), - gałki muszkatołowej i kardamonu, - anyżu, badianu i kopru włoskiego, - cynamonu, - goździków, - imbiru, - wanilii, - chmielu, - pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, - uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów farmaceutycznych, - uprawę roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew kauczukowych w celu zbierania mleczka kauczukowego (lateksu), - uprawę choinek świątecznych na gruntach rolnych, - uprawę drzew w celu uzyskania soków, - uprawę roślin wieloletnich używanych do wyplatania. Podklasa nie obejmuje: - uprawy kwiatów oraz produkcji kwiatów ciętych i pączków kwiatowych, sklasyfikowanych w 0119Z, - zbierania soków lub żywic gumopodobnych z drzew dziko rosnących, sklasyfikowanego w 0230Z.

Rozmnażanie roślin

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję roślinnych materiałów wegetatywnych, włączając sadzonki, odrosty i rozsady przeznaczone do bezpośredniego rozmnażania roślin lub gromadzenia szczepów roślinnych, do których zaszczepiany jest wybrany szczep, do ewentualnego obsadzania upraw. Podklasa ta obejmuje: - uprawę roślin do rozmnażania, - uprawę roślin ozdobnych, włączając darń do przesadzania, - uprawę roślin dla cebulek, bulw i korzeni; sadzonki i szczepy, - uprawę grzybni, włączając podłoże z wsianą grzybnią, - uprawę szkółkarską, z wyłączeniem szkółek leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy roślin do produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - działalności szkółek leśnych, sklasyfikowanej w 0210Z, - produkcji podłoża bez wsianej grzybni, sklasyfikowanej w 2015Z.

Chów i hodowla bydła mlecznego

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę bydła mlecznego, - produkcję surowego mleka krowiego lub z bawołów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 1051Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę bydła i bawołów na mięso, - produkcję nasienia bydlęcego.

Górnictwo rud żelaza

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo rud wartościowych głównie ze względu na zawartość żelaza, - wzbogacanie i aglomerowanie rud żelaza.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania i przeróbki pirytów i magnetopirytów (z wyłączeniem prażenia), sklasyfikowanego w 0891Z.

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ryb w stawach rybnych i wodach śródlądowych, włączając chów i hodowlę ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych, - chów i hodowlę skorupiaków, małży, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, - działalność związaną z wylęgarniami ryb (słodkowodnych), - chów i hodowlę żab, - działalność usługową związaną z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności związanej z chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, sklasyfikowanej w 0321Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych, takiego, jak: prądnice, alternatory, świece zapłonowe, zespoły przewodów do układu zapłonowego, elektryczne systemy otwierania okien i drzwi, wycieraczki do szyb oraz nadmuch elektryczny zapobiegający oszronieniu lub zamgleniu szyb, zespoły wskaźników do tablicy rozdzielczej, regulatory napięcia prądu itp., - produkcję sprzęgieł elektromagnetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji akumulatorów do pojazdów, sklasyfikowanej w 2720Z, - produkcji sprzętu oświetleniowego do pojazdów silnikowych, sklasyfikowanej w 2740Z, - produkcji pomp do pojazdów silnikowych i silników, sklasyfikowanej w 2813Z.

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję różnorodnych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), takich jak: - hamulce, skrzynie biegów, osie, koła, amortyzatory, chłodnice, tłumiki, rury wydechowe, katalizatory, sprzęgła, kierownice, kolumny i przekładnie do układu kierowniczego, - produkcję części i akcesoriów do nadwozi pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), takich jak: - pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, drzwi, zderzaki, - produkcję siedzeń do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji opon, sklasyfikowanej w 2211Z, - produkcji węży, pasków i pozostałych wyrobów z gumy, sklasyfikowanej w 2219Z, - produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i gaźników, sklasyfikowanej w 2811Z, - konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów silnikowych, sklasyfikowanych w 4520Z.

Badanie rynku i opinii publicznej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, włączając analizę statystyczną uzyskanych wyników, - badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników.

Wydobywanie węgla kamiennego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej, - czyszczenie, sortowanie, proszkowanie itp. węgla kamiennego w celu poprawienia jakości lub przygotowania do transportu lub składowania, - odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanego w 0520Z, - wydobywania i wzbogacania torfu, sklasyfikowanego w 0892Z, - próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla kamiennego, sklasyfikowanych w 0990Z, - eksploatacji pieców koksowniczych, sklasyfikowanej w 1910Z, - produkcji brykietów z węgla kamiennego, sklasyfikowanej w 1920Z, - przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 4312Z.

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę koni, osłów, mułów lub osłomułów, - produkcję nasienia ogierów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności stajni koni wyścigowych, sklasyfikowanej w 9319Z.

Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę wielbłądów (dromaderów) i zwierząt wielbłądowatych.

Chów i hodowla owiec i kóz

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę owiec i kóz, - produkcję surowego mleka owczego i koziego, - produkcję surowej wełny, - produkcję nasienia kozłów i tryków.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - strzyżenia owiec, wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 0162Z, - produkcji wełny surowej poubojowej, sklasyfikowanej w 1011Z, - przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 1051Z.

Chów i hodowla świń

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę świń, - produkcję nasienia knurów.

Chów i hodowla drobiu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ptactwa domowego z gatunku „Gallus domesticus”, indyków, kaczek, gęsi i perliczek, - produkcję jaj, - działalność wylęgarni drobiu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji pierza i puchu, sklasyfikowanej w 1012Z.

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa domowego, - projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację, - działalność projektantów graficznych, - działalność dekoratorów wnętrz.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - projektowania i programowania stron internetowych, sklasyfikowanego w 6201Z, - projektowania architektonicznego, sklasyfikowanego w 7111Z, - projektowania inżynierskiego, tj. zastosowania praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów, sklasyfikowanego w 7112Z.

Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - sprzedaż hurtową automatycznie sterowanych komputerem maszyn dla przemysłu tekstylnego, maszyn do szycia i dziewiarskich.

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej, - oczyszczanie, odwadnianie, proszkowanie węgla brunatnego (lignitu) w celu poprawienia jakości, ułatwienia transportu lub składowania.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania węgla kamiennego, sklasyfikowanego w 0510Z, - wydobywania torfu, sklasyfikowanego w 0892Z, - próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności pomocniczej związanej z wydobywaniem węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanych w 0990Z, - produkcji brykietów z węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 1920Z, - przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 4312Z.

Produkcja statków i konstrukcji pływających

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję statków (z wyłączeniem łodzi sportowych i wycieczkowych), takich jak: - statki pasażerskie, promy, statki handlowe, tankowce, holowniki itp., - okręty wojenne, - kutry, łodzie rybackie i statki-przetwórnie, - poduszkowce, z wyłączeniem poduszkowców przeznaczonych na cele rekreacyjne, - pływające lub zanurzone platformy wiertnicze, - produkcję jednostek pływających, takich jak: - doki pływające, pontony, grodzie izolacyjne, przystanie pływające, pławy, boje, zbiorniki pływające, barki, latarnie, dźwigi pływające, tratwy nadmuchiwane przeznaczone na cele inne niż rekreacyjne itp., - produkcję sekcji dla statków i jednostek pływających,

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji części statku, innych niż podstawowe zespoły kadłuba: - produkcji żagli, sklasyfikowanej w 1392Z, - produkcji śrub napędowych dla statków, sklasyfikowanej w 2599Z, - produkcji kotwic ze stali lub żeliwa, sklasyfikowanej w 2599Z, - produkcji silników do statków, sklasyfikowanej w 2811Z, - produkcji przyrządów nawigacyjnych, sklasyfikowanej w 2651Z, - produkcji sprzętu oświetleniowego dla statków, sklasyfikowanej w 2740Z, - produkcji pojazdów-amfibii, sklasyfikowanej w 2910E, - produkcji łodzi nadmuchiwanych i tratew na cele rekreacyjne, sklasyfikowanej w 3012Z, - specjalistycznych napraw i konserwacji statków i pozostałych konstrukcji pływających, sklasyfikowanych w 3315Z, - demontażu statków, sklasyfikowanego w 3831Z, - wykonywania instalacji wewnętrznych statków i łodzi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 433.

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję nadmuchiwanych łodzi i tratew, - produkcję łodzi żaglowych, nawet wyposażonych w silnik, - produkcję łodzi motorowych, - produkcję poduszkowców na cele rekreacyjne, - produkcję jednostek pływających na zamówienia indywidualne, - produkcję pozostałych łodzi sportowych i wycieczkowych: - kajaków, czółen, łodzi wiosłowych, łodzi sportowych typu skif.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji części łodzi wycieczkowych i sportowych: - produkcji żagli, sklasyfikowanej w 1392Z, - produkcji kotwic ze stali lub żeliwa, sklasyfikowanej w 2599Z, - produkcji silników dla jednostek pływających, sklasyfikowanej w 2811Z, - produkcji desek surfingowych (włączając deski surfingowe z żaglem), sklasyfikowanej w 3230Z, - naprawy i konserwacji łodzi wycieczkowych i sportowych, sklasyfikowanych w 3315Z.

Górnictwo ropy naftowej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo ropy naftowej, - wydobywanie piasku i łupków bitumicznych do produkcji ropy naftowej, - produkcję ropy naftowej z piasku i łupków bitumicznych, - procesy pozyskiwania ropy naftowej: dekantowanie, odsalanie, odwadnianie, stabilizowanie itd.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 0910Z, - wytwarzania produktów i półproduktów ropy naftowej, sklasyfikowanego w 1920Z, - transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 4950A, 4950B.

Górnictwo gazu ziemnego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo gazu ziemnego, - wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego, - odprowadzanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów, - odsiarczanie gazu ziemnego, - górnictwo płynnych węglowodorów poprzez skraplanie lub pirolizę, - składowanie gazu ziemnego w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 0910Z, - wytwarzania produktów i półproduktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 1920Z, - produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 2011Z, - transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 4950A, 4950B.

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, sklasyfikowanej w 4730Z.

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi: - strusi i emu, - pozostałych ptaków, z wyłączeniem drobiu, - owadów, - królików i pozostałych zwierząt futerkowych, - produkcję nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych, - produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych, - chów i hodowlę robaków, mięczaków, w tym ślimaków itp. zwierząt lądowych, - chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników, - chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich, - chów i hodowlę zwierząt domowych, z wyłączeniem ryb: - kotów i psów, - ptaków, takich jak papużki itp., - chomików itp., - chów i hodowlę różnorodnych zwierząt, - produkcję sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - chowu i hodowli drobiu, sklasyfikowanych w 0147Z, - produkcji skór pochodzących z myślistwa i łowiectwa, sklasyfikowanej w 0170Z, - chowu i hodowli ryb, żab, krokodyli i robaków morskich, sklasyfikowanych w 0321Z, 0322Z, - tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 9609Z.

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą, bez specjalizacji produkcji w kierunku upraw rolnych czy też chowu i hodowli zwierząt. Wielkość produkcji rolnej nie jest czynnikiem decydującym. Jeżeli jednak stopień specjalizacji wynosi 66 % i powyżej w jednej dziedzinie, to działalność jednostki nie powinna być klasyfikowana w niniejszej podklasie, ale do upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności jednostek zajmujących się głównie uprawami rolnymi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - działalności jednostek zajmujących się głównie chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 014.