Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji napojów: - kawy, - herbaty, - maté (herbaty paragwajskiej), - kakao, - pozostałych roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę roślin przyprawowych i aromatycznych: - pieprzu (z rodzaju Piper), - chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), - gałki muszkatołowej i kardamonu, - anyżu, badianu i kopru włoskiego, - cynamonu, - goździków, - imbiru, - wanilii, - chmielu, - pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, - uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów farmaceutycznych, - uprawę roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew kauczukowych w celu zbierania mleczka kauczukowego (lateksu), - uprawę choinek świątecznych na gruntach rolnych, - uprawę drzew w celu uzyskania soków, - uprawę roślin wieloletnich używanych do wyplatania. Podklasa nie obejmuje: - uprawy kwiatów oraz produkcji kwiatów ciętych i pączków kwiatowych, sklasyfikowanych w 0119Z, - zbierania soków lub żywic gumopodobnych z drzew dziko rosnących, sklasyfikowanego w 0230Z.

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję samolotów do transportu towarów lub pasażerów, samolotów używanych przez siły zbrojne, samolotów sportowych i do innych zastosowań, - produkcję śmigłowców, - produkcję szybowców i lotni, - produkcję sterowców i balonów, - produkcję części i akcesoriów samolotów, sklasyfikowanych w tej podklasie, takich jak: - podzespoły podstawowe: kadłuby, skrzydła, drzwi, elementy sterujące, podwozia, zbiorniki na paliwo, gondole itp., - śmigła, wirniki śmigłowców i łopaty do tych wirników, - silniki i napędy typowe dla statków powietrznych, - części do napędów turboodrzutowych i turbośmigłowych, - produkcję urządzeń do trenowania pilotażu na ziemi, - produkcję statków kosmicznych i rakiet wynoszących statki kosmiczne na orbitę, satelitów, sond kosmicznych, stacji orbitalnych, promów kosmicznych, - produkcję międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM), - przeglądy i remonty kapitalne oraz przebudowy statków powietrznych i silników statków powietrznych, - produkcję siedzeń do statków powietrznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji spadochronów, sklasyfikowanej w 1392Z, - produkcji uzbrojenia wojskowego i amunicji, sklasyfikowanej w 2540Z, - produkcji urządzeń (tele)komunikacyjnych do satelitów, sklasyfikowanej w 2630Z, - produkcji instrumentów lotniczych, sklasyfikowanej w 2651Z, - produkcji systemów nawigacji powietrznej, sklasyfikowanej w 2651Z, - produkcji sprzętu oświetleniowego dla statków powietrznych, sklasyfikowanej w 2740Z, - produkcji części układu zapłonowego i innych elektrycznych części do silników wewnętrznego spalania, sklasyfikowanej w 2790Z, - produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i gaźników, sklasyfikowanej w 2811Z, - produkcji maszyn i urządzeń startowych do statków powietrznych, urządzeń do katapultowania oraz podobnych urządzeń, sklasyfikowanej w 2899Z.

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję czołgów, - produkcję opancerzonych pojazdów wodno-lądowych, - produkcję pozostałych wojskowych pojazdów bojowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji broni i amunicji, sklasyfikowanej w 2540Z.

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - eksploatację pieców koksowniczych, - produkcję koksu, półkoksu, - produkcję paku, koksu pakowego, - produkcję gazu koksowniczego, - produkcję surowej smoły z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), - brykietowanie koksu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji brykietów z węgla kamiennego, sklasyfikowanej w 1920Z.

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wytwarzanie płynnych i gazowych paliw lub pozostałych produktów z ropy naftowej, minerałów bitumicznych lub ich frakcji. Rafinacja ropy naftowej wymaga jednego lub kilku następujących procesów: frakcjonowania, bezpośredniej destylacji ropy naftowej oraz krakingu, - produkcję paliw silnikowych: benzyny, nafty lotniczej (kerozyny) itp., - produkcję paliw: olejów opałowych (lekkich, średnich i ciężkich), gazów rafineryjnych, np. etan, propan, butan itp., - produkcję olejów smarowych i smarów, włączając powstałe z przeróbki olejów przepracowanych, - produkcję wyrobów dla przemysłu petrochemicznego i produkcji pokryć drogowych, - produkcję różnych wyrobów: benzyn lakierniczych, wazelin, parafin itp., - produkcję brykietów z produktów naftowych, węgla brunatnego (lignitu), węgla kamiennego, torfu, - mieszanie komponentów z ropą naftową, np. mieszanie alkoholi z ropą naftową (paliwo alkoholowe, gazohol).

Produkcja motocykli

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję motocykli, motorynek i rowerów posiadających silnik pomocniczy, - produkcję silników do motocykli, - produkcję przyczep motocyklowych bocznych, - produkcję części i akcesoriów do motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do motocykli, sklasyfikowanej w 2931Z, - konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 4540Z.

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję rowerów nieposiadających silników, włączając rowery trzykołowe, tandemy, metalowe dwu- i trzykołowe rowerki dziecięce, - produkcję części i akcesoriów do rowerów, - produkcję wózków inwalidzkich, nawet z silnikiem, - produkcję części i akcesoriów do wózków inwalidzkich, - produkcję wózków dziecięcych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji rowerów posiadających silnik pomocniczy, sklasyfikowanej w 3091Z, - produkcji zabawek na kółkach przeznaczonych do jeżdżenia, włączając dziecięce rowerki dwu- i trzykołowe, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 3240Z.

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję pojazdów wprawianych w ruch ręcznie: wózków bagażowych, wózków ręcznych, sanek, wózków na zakupy itp., - produkcję pojazdów ciągnionych przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wózków roboczych, nawet wyposażonych w sprzęt do podnoszenia czy przemieszczania, nawet samojezdnych, stosowanych w zakładach przemysłowych, włączając wózki ręczne i taczki, sklasyfikowanej w 2822Z, - produkcji wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach, sklasyfikowanej w 3101Z.

Rozmnażanie roślin

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję roślinnych materiałów wegetatywnych, włączając sadzonki, odrosty i rozsady przeznaczone do bezpośredniego rozmnażania roślin lub gromadzenia szczepów roślinnych, do których zaszczepiany jest wybrany szczep, do ewentualnego obsadzania upraw. Podklasa ta obejmuje: - uprawę roślin do rozmnażania, - uprawę roślin ozdobnych, włączając darń do przesadzania, - uprawę roślin dla cebulek, bulw i korzeni; sadzonki i szczepy, - uprawę grzybni, włączając podłoże z wsianą grzybnią, - uprawę szkółkarską, z wyłączeniem szkółek leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy roślin do produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - działalności szkółek leśnych, sklasyfikowanej w 0210Z, - produkcji podłoża bez wsianej grzybni, sklasyfikowanej w 2015Z.

Chów i hodowla bydła mlecznego

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę bydła mlecznego, - produkcję surowego mleka krowiego lub z bawołów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 1051Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę bydła i bawołów na mięso, - produkcję nasienia bydlęcego.

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę koni, osłów, mułów lub osłomułów, - produkcję nasienia ogierów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności stajni koni wyścigowych, sklasyfikowanej w 9319Z.

Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę wielbłądów (dromaderów) i zwierząt wielbłądowatych.

Chów i hodowla owiec i kóz

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę owiec i kóz, - produkcję surowego mleka owczego i koziego, - produkcję surowej wełny, - produkcję nasienia kozłów i tryków.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - strzyżenia owiec, wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 0162Z, - produkcji wełny surowej poubojowej, sklasyfikowanej w 1011Z, - przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 1051Z.

Odlewnictwo żeliwa

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - odlewnictwo półwyrobów z żeliwa, - odlewnictwo odlewów z żeliwa szarego, - odlewnictwo odlewów z żeliwa sferoidalnego, - odlewnictwo wyrobów z żeliwa ciągliwego, - produkcję rur i złączek odlewanych z żeliwa.

Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję toreb, torebek i podobnych wyrobów ze skóry, mieszanek skóry lub pozostałych materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, włókna wulkanizowane lub tektura, przy użyciu technologii stosowanych do wyrobu przedmiotów ze skóry, - produkcję wyrobów rymarskich, np. uprzęży, siodeł, pasów, - produkcję niemetalowych pasków do zegarków (np. z materiałów włókienniczych, skóry, tworzyw sztucznych), - produkcję różnych wyrobów ze skór lub mieszanek skóry: pasów napędowych, uszczelek, itp., - produkcję sznurowadeł ze skóry, - produkcję batów i szpicrut.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji odzieży skórzanej, sklasyfikowanej w 1411Z, - produkcji rękawiczek i nakryć głowy ze skóry, sklasyfikowanej w 1419Z, - produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 1520Z, - produkcji siodełek do rowerów, sklasyfikowanej w 3092Z, - produkcji pasków do zegarków z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 3212Z, - produkcji pasków do zegarków z metali nieszlachetnych, sklasyfikowanej w 3213Z, - produkcji pasów bezpieczeństwa dla monterów i pozostałych pasów do celów zawodowych, sklasyfikowanej w 3299Z.

Produkcja obuwia

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję obuwia różnego typu (włączając obuwie sportowe), z różnego materiału oraz przy zastosowaniu różnych procesów technologicznych, włączając modelowanie, - produkcję części obuwia ze skóry, takich jak: cholewki, spody, obcasy itp.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów, sklasyfikowanej w 1419Z, - produkcji części obuwia z drewna (np. obcasów i kopyt), sklasyfikowanej w 1629Z, - produkcji obcasów i spodów z gumy oraz innych części obuwia z gumy, sklasyfikowanej w 2219Z, - produkcji części obuwia z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 2229Z, - produkcji butów narciarskich, sklasyfikowanej w 3230Z, - produkcji obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanej w 3250Z.

Produkcja szkła płaskiego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję szkła płaskiego, włączając tafle szklane zbrojone, kolorowe i cieniowane.

Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję szkła płaskiego hartowanego lub warstwowego, - produkcję luster i lusterek, - produkcję wielościennego szkła izolacyjnego.

Produkcja szkła gospodarczego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję butelek i pozostałych pojemników ze szkła lub kryształu, - produkcję naczyń do picia i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego ze szkła lub kryształu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 3240Z.

Produkcja włókien szklanych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję włókien szklanych, włączając watę szklaną i materiały nietkane z włókien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji przędzy z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 1310D, - produkcji tkanin z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 1320D, - produkcji optycznych przewodów i kabli do transmisji danych i obrazów, sklasyfikowanej w 2731Z.

Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję szklanych wyrobów laboratoryjnych, higienicznych i farmaceutycznych, - produkcję szkieł do zegarów i zegarków, szkieł okularowych i elementów optycznych niewykorzystywanych w optyce, - produkcję szklanej sztucznej biżuterii, - produkcję izolatorów szklanych i szklanego osprzętu izolującego, - produkcję szklanych kloszy do lamp, - produkcję szklanych figurek, - produkcję bloków szklanych do układania powierzchni, - produkcję szkła w postaci prętów, rurek i tub.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji elementów optycznych wykorzystywanych w optyce, sklasyfikowanej w 2670Z, - produkcji strzykawek i pozostałego medycznego sprzętu laboratoryjnego, sklasyfikowanej w 3250Z.

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję produktów pośrednich z surowców niemetalicznych (np. z piasku, żwiru, kamieni lub gliny). Podklasa ta obejmuje: - produkcję ogniotrwałych zapraw murarskich, betonów itp., - produkcję wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, takich jak: - elementy termoizolacyjne z ziemi okrzemkowej, - bloki, cegły i pustaki ogniotrwałe, - retorty, tygle, dysze, rury itp., - produkcję wyrobów ogniotrwałych zawierających magnezyt, dolomit lub chromit.

Chów i hodowla świń

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę świń, - produkcję nasienia knurów.

Chów i hodowla drobiu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ptactwa domowego z gatunku „Gallus domesticus”, indyków, kaczek, gęsi i perliczek, - produkcję jaj, - działalność wylęgarni drobiu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji pierza i puchu, sklasyfikowanej w 1012Z.

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi: - strusi i emu, - pozostałych ptaków, z wyłączeniem drobiu, - owadów, - królików i pozostałych zwierząt futerkowych, - produkcję nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych, - produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych, - chów i hodowlę robaków, mięczaków, w tym ślimaków itp. zwierząt lądowych, - chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników, - chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich, - chów i hodowlę zwierząt domowych, z wyłączeniem ryb: - kotów i psów, - ptaków, takich jak papużki itp., - chomików itp., - chów i hodowlę różnorodnych zwierząt, - produkcję sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - chowu i hodowli drobiu, sklasyfikowanych w 0147Z, - produkcji skór pochodzących z myślistwa i łowiectwa, sklasyfikowanej w 0170Z, - chowu i hodowli ryb, żab, krokodyli i robaków morskich, sklasyfikowanych w 0321Z, 0322Z, - tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 9609Z.

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą, bez specjalizacji produkcji w kierunku upraw rolnych czy też chowu i hodowli zwierząt. Wielkość produkcji rolnej nie jest czynnikiem decydującym. Jeżeli jednak stopień specjalizacji wynosi 66 % i powyżej w jednej dziedzinie, to działalność jednostki nie powinna być klasyfikowana w niniejszej podklasie, ale do upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności jednostek zajmujących się głównie uprawami rolnymi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - działalności jednostek zajmujących się głównie chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 014.

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie: - przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia, - pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze, - przycinania drzew owocowych oraz winorośli, - przesadzania ryżu, przerywania buraków, - zbiorów, - zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem, - utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, - eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych, - wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności rolniczej następującej po zbiorach, sklasyfikowanej w 0163Z, - odwadniania gruntów rolnych, sklasyfikowanego w 4312Z, - działalności w zakresie architektury krajobrazu, sklasyfikowanej w 7111Z, - działalności agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanej w 7490Z, - zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 8130Z, - organizowania pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanego w 8230Z.