Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Polski

Jesteś zagranicznym przedsiębiorcą, który planuje delegowanie pracowników do świadczenia usług na terytorium Polski?  Jeśli tak, powinieneś wiedzieć, że będziesz musiał spełnić pewne obowiązki. Dotyczą one m.in. warunków zatrudnienia delegowanych pracowników, a także udzielania informacji instytucjom odpowiedzialnym w Polsce za przestrzeganie przepisów związanych z zatrudnieniem. Przepisy regulują także prawa, jakie mają delegowani pracownicy w przypadku sporów związanych z wykonywaniem pracy na terenie Polski.

Pamiętaj też, że masz prawo oczekiwać od administracji w Polsce, aktualnych i wyczerpujących informacji, na temat warunków, praw i obowiązków wynikających z delegowania pracowników.

Na portalu biznes.gov.pl postaramy się przybliżyć Ci najważniejsze kwestie związane z delegowaniem pracowników na terytorium Polski.

Jeśli jesteś polskim przedsiębiorcą, korzystającym z usług delegowanych do Polski pracowników, także powinienieś  zapoznać się z przepisami dotyczącymi delegowania. Zgodnie z nimi, będziesz odpowiedzialny (solidarnie z firmą delegującą pracowników do Polski) m.in. za ewentualne problemy z wypłatą wynagrodzeń.

Warunki zatrudnienia delegowanych pracowników

Planując wykonywanie usług w Polsce przez delegowanych pracowników, powinieneś przede wszystkim zapoznać się z przepisami dotyczącymi warunków ich zatrudnienia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski.

Wyznaczenie osoby do współpracy z Państwową Inspekcją Pracy

Jeśli delegujesz pracowników do pracy w Polsce, powinieneś m.in. wyznaczyć osobę do współpracy z Państwową Inspekcją Pracy (jest to organ powołany do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie o PIP). Odpowiednia osoba, powinna Cię reprezentować w trakcie ewentualnej kontroli.

Pracodawca z UE

W przypadku pracodawcy mającego siedzibę w państwie członkowskim wyznacza on osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania dokumentów i zawiadomień, przebywającą na terytorium Polski. Na żądanie PIP osoba ta przekazuje niezwłocznie PIP dane osoby upoważnionej do reprezentowania tego pracodawcy w trakcie kontroli.

Pracodawca spoza UE

W przypadku pracodawcy mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim wskazuje on osobę działającą w jego imieniu, przebywająca na terytorium RP i upoważnioną do jego reprezentowania przed Państwową Inspekcją Pracy.

Złożenie oświadczenia o delegowaniu pracownika

Bardzo ważnym obowiązkiem, który powinieneś wypełnić najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, jest złożenie oświadczenia do Państwowej Inspekcji Pracy. Zawiera ono informacje, które są przydatne w przypadku prowadzenia kontroli PIP. Oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium Polski możesz złożyć za pośrednictwem biznes.gov.pl. Jeśli zmieniasz dane zawarte w oświadczeniu, możesz wypełnić i złożyć zawiadomienie poprzez portal biznes.gov.pl. Zarówno złożenie oświadczenia, jak i zawiadomienia jest obowiązkowe.

Ważne! Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników na terenie Polski weszły w życie 18 czerwca 2016 r. Przedsiębiorcy, którzy delegowali przedsiębiorców do Polski przed tą datą i delegowanie trwało w dniu wejścia w życie ustawy, mają obowiązek złożenia oświadczenia o delegowaniu pracowników w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (czyli do 18 września 2016 r.). Ponadto mają dopełnić obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących pracowników (kopii umowy o pracę, dokumentacji dotyczącej czasu pracy, dokumentów dotyczących wysokości wynagrodzenia) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
 

Więcej na ten temat Twoich obowiązków dowiesz się z artykułu Delegowanie pracowników do Polski - obowiązki pracodawcy.

Osoba odpowiedzialna w sprawie delegowania pracowników do Polski

Przepisy nakazują także wyznaczanie osoby odpowiedzialnej w Państwowej Inspekcji Pracy za udzielanie informacji o warunkach zatrudnienia oraz o zakresie ich stosowania do pracownika delegowanego na terytorium Polski.

Osoba odpowiedzialna w Państwowej Inspekcji Pracy za udzielanie informacji o warunkach zatrudnienia oraz o zakresie ich stosowania do pracownika delegowanego na terytorium Polski

Dariusz Górski

tel. (22) 111 35 28

Dane kontaktowe

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Departament Legalności Zatrudnienia
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl

Odpowiedzialność solidarna

Powinieneś wiedzieć, że Twój polski partner, który zlecił Twojej firmie wykonywanie usług związanych z budownictwem w Polsce, jest tak samo jak Ty odpowiedzialny za kwestie związane z wynagrodzeniem pracowników. Więcej na ten temat dowiedz się w artykule na temat odpowiedzialności solidarnej.

Gdzie znajdziesz informacje?

Chcesz wiedzieć więcej na temat Twoich praw i obowiązków? Masz prawo oczekiwać informacji ze strony polskich instytucji. Dowiedz się, w których instytucjach możesz otrzymać dodatkowe informacje. 

Procedura składania skarg

W artykule Skargi i roszczenia pracownika delegowanego do Polski dowiesz się, jak wygląda procedura składania skarg do Państwowej Inspekcji pracy i dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem pracy na terytorium Polski przed sądem.

Dowiedz się także więcej na temat europejskich i polskich przepisów dotyczących delegowania pracowników.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie