Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Ponieważ jesteś przedsiębiorcą musisz pamiętać o kilku sprawach, które mogą mieć wpływ na Twoją działalność.

Po pierwsze – z samego faktu zarejestrowania działalności jesteś traktowany jak profesjonalista. Prawo narzuca na Ciebie podwyższony wzorzec staranności. Oznacza to, że nie możesz zasłaniać się nieznajomością przepisów – jest to bardzo istotna różnica w stosunku do konsumenta.

Jeżeli będziesz dokonywać zakupów związanych ze swoją działalnością nie masz większości praw, jakie przysługują osobie fizycznej – np. nie możesz zwrócić towaru zakupionego przez Internet ani bezpodstawnie wycofać się z umowy zawartej poza siedzibą sprzedającego.

Obowiązki wobec konsumentów

Musisz również uważnie tworzyć umowy, które będziesz zawierać z konsumentami – jeżeli znajdą się w nich klauzule niedozwolone – nie będą one obowiązywały, a Tobie grozi kara. Wejdź do działu Relacje z konsumentem

Obowiązek zgłaszania zmian do rejestrów

Jeśli prowadzisz firmę pamiętaj, że jeśli zmienisz np. nazwę, adres, numer konta, formę opodatkowania Twoim obowiązkiem będzie zgłoszenie tego do ewidencji przedsiębiorców. Zobacz, jak zgłaszać zmiany do CEIDG.

W przypadku zmian pamiętaj o powiadomieniu innych urzędów (jeśli to konieczne). Dotyczy to m.in. urzędów, które prowadzą rejestry działalności regulowanej. Dowiedz się więcej w artykule na temat koncesji, licencji i zezwoleń.

Jeśli jesteś podatnikiem VAT, w niektórych sytuacjach będziesz także musiał dokonać zgłoszenia zmian do urzędu skarbowego na formularzu VAT-R (zobacz więcej na temat rejestracji VAT). Powinieneś  w ciągu 7 dni zgłosić zmiany, których nie musiałeś uwzględniać w formularzu CEIDG (np. zmiana okresu rozliczania podatku VAT). Wyjątkiem jest sytuacja, w której zmiana np. adresu firmy, spowoduje zmianę właściwości organu podatkowego (czyli zmianę urzędu, w którym będziesz rozliczał VAT). W tej sytuacji powinieneś złożyć do urzędu skarbowego formularz VAT-R, nawet jeśli zgłosiłeś zmiany do CEIDG.

Jeśli używasz kas fiskalnych i zmieniasz miejsce ich wykorzystania, powinieneś to zgłosić do urzędu skarbowego. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Zmiana miejsca używania kasy fiskalnej.

Załawianie spraw urzędowych

Na portalu biznes.gov.pl dowiesz się krok po kroku, jak i w jakim urzędzie załatwić sprawy związane z prowadzeniem Twojej firmy.

Przejdź do działu Znajdź usługę i wybierz interesującą Cię sprawę.

Szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności

Jeżeli Twoja działalność może wyrządzić komuś szkodę, musisz się na to przygotować. Pamiętaj, że szkodą jest nie tylko fizyczne uszkodzenie jakiejś rzeczy. Również niewywiązanie się z umowy na czas może powodować Twoja odpowiedzialność odszkodowawczą, a jeżeli zatrudniasz pracowników, odpowiadasz w pewnym zakresie również za ich działania i zaniedbania. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności.

Dane przedsiębiorcy w pismach handlowych

Obowiązywać Cię będą także zasady dotyczące ujawniania określonych informacji o swojej firmie we wszelkich oficjalnych pismach, zamówieniach handlowych i innej korespondencji. Najważniejsze zasady opisane są w artykule Obowiązek podawania danych przedsiębiorcy w pismach handlowych.

Obowiązki sprawozdawcze

Powinieneś pamiętać także innych obowiązkach, związanych m.in. ze sprawozdawczością. Więcej na ten temat w poradnikach: Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska oraz Obowiązki sprawozdawcze firmy wobec GUS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zobacz także informacje na temat sprawozdawczości dotyczącej odpadów i produktów wprowadzanych na rynek.

Obowiązki wobec PFRON

Zapoznaj się również z obowiązkami przedsiębiorcy wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Obowiązki wobec PIP

Dodatkowe obowiązki informacyjne będziesz miał wobec Państwowej Inspekcji Pracy. Więcej na ten temat tutaj.

Zasady umieszczania reklam

Jako przedsiębiorca pewnie będziesz potrzebować reklamy. O tym, gdzie możesz się reklamować i jakie wiążą się z tym obowiązki dowiesz się z materiału Zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.

Abonament RTV

Jeżeli masz samochód, który wykorzystujesz w działalności, przyjmujesz klientów w swojej siedzibie albo wykorzystujesz w działalności muzykę, sprawdź, czy nie musisz opłacać abonamentu RTV albo tantiemów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Prowadząc firmę będziesz nawiązywał wiele relacji – z pracownikami, kontrahentami, administracją, lokalnymi społecznościami. Nie wszystkie zasady Twojego postępowania jako przedsiębiorcy będą regulować przepisy.  W biznesie coraz popularniejsze staje się działanie zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności. Dowiedz się więcej na ten temat w artykule na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców.

Ochrona własności intelektualnej

Pamiętaj, że możesz chronić prawa autorskie i prawa własności przemysłowej. Więcej na ten temat dowiedz się w artykule na temat własności intelektualnej.

Obowiązki dla firm sprzedających alkohol

Jeśli zajmujesz się sprzedażą alkoholu, powinieneś pamiętać o obowiązku złożenia do 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Limity w rozliczeniach gotówkowych

Zgodnie z przepisami, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno odbywać się za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, nie będziesz mógł wrzucić transakcji "w koszty'. Zobacz więcej informacji na ten temat.

Dozór techniczny

Jeśli planujesz wykorzystywać w Twojej firmie urządzenia techniczne, takie jak np. kotły parowe, wózki widłowe, suwnice albo windy, to pamiętaj, że zgodnie z przepisami powinieneś je zarejestrować, aby uzyskać zgodę na używanie. Ponadto powinny one podlegać okresowym badaniom technicznym. Twoim obowiązkiem jest również m.in. zgłaszanie napraw i awarii. W Polsce dozór techniczny wykonywany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Więcej na ten temat w artykule Dozór techniczny.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie