Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Ponieważ jesteś przedsiębiorca musisz pamiętać o kilku sprawach, które mogą mieć wpływ na Twoją działalność.

Po pierwsze – z samego faktu zarejestrowania działalności jesteś traktowany jak profesjonalista. Prawo narzuca na Ciebie podwyższony wzorzec staranności. Oznacza to, że nie możesz zasłaniać się nieznajomością przepisów – jest to bardzo istotna różnica w stosunku do konsumenta.

Jeżeli będziesz dokonywać zakupów związanych ze swoją działalnością nie masz większości praw, jakie przysługują osobie fizycznej – np. nie możesz zwrócić towaru zakupionego przez Internet ani bezpodstawnie wycofać się z umowy zawartej poza siedzibą sprzedającego.

Musisz również uważnie tworzyć umowy, które będziesz zawierać z konsumentami – jeżeli znajdą się w nich klauzule niedozwolone – nie będą one obowiązywały, a Tobie grozi kara.

Jeżeli Twoja działalność może wyrządzić komuś szkodę, musisz się na to przygotować. Pamiętaj, że szkodą jest nie tylko fizyczne uszkodzenie jakiejś rzeczy. Również niewywiązanie się z umowy na czas może powodować Twoja odpowiedzialność odszkodowawczą, a jeżeli zatrudniasz pracowników, odpowiadasz w pewnym zakresie również za ich działania i zaniedbania. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności.

Obowiązywać Cię będą także zasady dotyczące ujawniania określonych informacji o swojej firmie we wszelkich oficjalnych pismach, zamówieniach handlowych i innej korespondencji. Najważniejsze zasady opisane są w artykule Obowiązek podawania danych przedsiębiorcy w pismach handlowych.

Powinieneś pamiętać także innych obowiązkach, związanych m.in. ze sprawozdawczością. Więcej na ten temat w poradnikach: Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska oraz Obowiązki sprawozdawcze firmy wobec GUS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zapoznaj się również z obowiązkami przedsiębiorcy wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dodatkowe obowiązki informacyjne będziesz miał wobec Państwowej Inspekcji Pracy. Więcej na ten temat tutaj.

Jako przedsiębiorca pewnie będziesz potrzebować reklamy. O tym, gdzie możesz się reklamować i jakie wiążą się z tym obowiązki dowiesz się z materiału Zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.

Jeżeli masz samochód, który wykorzystujesz w działalności, przyjmujesz klientów w swojej siedzibie albo wykorzystujesz w działalności muzykę, sprawdź, czy nie musisz opłacać abonamentu RTV albo tantiemów.

Prowadząc firmę będziesz nawiązywał wiele relacji – z pracownikami, kontrahentami, administracją, lokalnymi społecznościami. Nie wszystkie zasady Twojego postępowania jako przedsiębiorcy będą regulować przepisy.  W biznesie coraz popularniejsze staje się działanie zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności. Dowiedz się więcej na ten temat w artykule na temat społecznej odpowidzialności przedsiębiorców.

Pamiętaj, że możesz chronić prawa autorskie i prawa własności przemysłowej. Więcej na ten temat dowiedz się w artykule na temat własności intelektualnej.

Jeśli zajmujesz się sprzedaża alkoholu, powinieneś pamiętać o obowiązku złożenia do 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Więcej na tem temat znajdziesz tutaj.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie