E-wnioski – elektroniczna realizacja usług poprzez biznes.gov.pl

W wielu usługach obowiązują dedykowane wzory formularzy elektronicznych, które umożliwiają urzędom automatyczne zadekretowanie i przetwarzanie otrzymanych w nich danych. Zastosowanie określonych wzorów pozwala także na ograniczenie liczby błędów we wniosku oraz ułatwia jego wypełnienie.

Punkt kontaktowy biznes.gov.pl udostępnia e-usługi dedykowane dla ok. 300 różnych procedur. Moduł eWnioski biznes.gov.pl:

  • zapewnia pomoc przy wypełnianiu właściwego formularza (kreator krok po kroku),
  • eliminuje konieczność ponownego wpisywania podstawowych danych (automatyczne wykorzystanie uzupełnionych wcześniej wprowadzonych informacji),
  • umożliwia elektroniczne wysyłanie formularza do wskazanego urzędu lub jego wydruk,
  • zapewnia możliwość odebrania odpowiedzi od urzędu (decyzji, wezwania do uzupełnienia),
  • wskazuje termin realizacji i przebieg (status) sprawy oraz umożliwia przypisanie pisma/odpowiedzi urzędu do właściwej sprawy.

Wszelkie informacje o możliwości załatwienia sprawy on-line można znaleźć w opisach usług, korzystając z wyszukiwarki usług.

Link do e-usługi umieszczony jest w opisie, w formie niebieskiego przycisku.

Przykładowe usługi, które można załatwić drogą elektroniczną przez biznes.gov.pl (w przypadku procedur realizowanych przez wiele organów wymagany jest wybór lokalizacji) to np. Procedury elektroniczne w obrocie napojami alkoholowymi oraz Usługi elektroniczne Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Moduł punktu kontaktowego biznes.gov.pl, który umożliwia zapoznanie się ze statusem swoich spraw, treścią korespondencji z urzędami oraz dokumentami potwierdzającymi doręczenie dostępny jest pod adresem ewnioski.biznes.gov.pl.

Po zredagowaniu treści pisma należy wybrać formę dalszej komunikacji z urzędem. Jeśli wybierzesz formę elektroniczną, pisma z odpowiedzią urząd ma obowiązek doręczać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres elektroniczny przedsiębiorcy w ramach biznes.gov.pl.

Odpowiedź z urzędu trafi na Twoje konto na biznes.gov.pl, a na Twój adres poczty elektronicznej wysłane zostanie zawiadomienie o oczekującej korespondencji. Po 7 dniach system wysyła kolejne zawiadomienie, a po upływie 14 dni od otrzymania pisma (odpowiedzi) od urzędu, korespondencja zostaje zgodnie z obowiązującymi przepisami uznana za doręczoną.

Jeśli wybierzesz formę papierową, odpowiedź udzielona przez urząd zostanie wysłana na adres podany we wniosku (adres musi znajdować się w Polsce).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie