Wysłanie pisma ogólnego z portalu biznes.gov.pl

Użytkownik biznes.gov.pl ma możliwość kontaktowania sie z urzędami drogą elektroniczną.

Aby wysłać pismo ogólne:

Korzystając z wyszukiwarki instytucji należy znaleźć urząd, do którego planujemy skierować korespondencję.

Kliknięcie w nazwę urzędu spowoduje wyświetlenie wizytówki urzędu. Do wizytówki można dotrzeć także bezpośrednio z opisu procedury.

Należy kliknąć w przycisk „wyślij pismo do urzędu". W zakładce „Wykonywane procedury" można dodatkowo zapoznać się z listą procedur wykonywanych przez wybrany urząd.

W kolejnym kroku niezbędne jest zalogowanie się lub rejestracja nowego konta użytkownika.

Po zalogowaniu następuje przejście do kreatora, gdzie możliwe jest przygotowanie pisma do wybranego urzędu. Niezbędne jest podanie danych nadawcy oraz określenia tematu pisma. Możliwe jest dołączenie załączników (o łącznej maksymalnej pojemności 500MB).

Po zredagowaniu treści pisma należy wybrać formę dalszej komunikacji z urzędem. Jeśli wybierzesz formę elektroniczną, pisma z odpowiedzią urząd ma obowiązek doręczać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres elektroniczny przedsiębiorcy w ramach punktu kontaktowego.

Przygotowane pismo należy podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wysłać do urzędu, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij do urzędu". Więcej: E-wnioski biznes.gov.pl: podpis elektroniczny, Profil Zaufany

Jeśli korzystasz z bankowości elektronicznej, od października 2016 r. możesz założyć i potwierdzić Profil Zaufany za pośrednictwem wybranych banków bez konieczności wizyty w urzędzie. Oznacza to, że korzystając ze swojego serwisu bankowości internetowej, możesz podpisywać wysyłane za pośrednictwem biznes.gov.pl pisma ogólne do urzędów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Korzystanie z eWniosków biznes.gov.pl oraz CEIDG z wykorzystaniem bankowości internetowej.

 

Po wysłaniu pisma z systemu biznes.gov.pl użytkownik otrzymuje dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPO-UPP), który stanowi formalne potwierdzenie doręczenia pisma do urzędu. Bieg terminu załatwienia sprawy przez właściwy organ rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania potwierdzenia wysłania pisma.

Odpowiedź z urzędu trafi na Twoje konto na biznes.gov.pl, a na Twój adres poczty elektronicznej wysłane zostanie zawiadomienie o oczekującej korespondencji. Po 7 dniach punkt kontaktowy wysyła kolejne zawiadomienie, a po upływie 14 dni od otrzymania pisma (odpowiedzi) od urzędu, korespondencja zostaje zgodnie z obowiązującymi przepisami uznana za doręczoną.

Jeśli wybierzesz formę papierową, odpowiedź udzielona przez urząd zostanie wysłana pocztą na adres podany we wniosku (adres musi znajdować się w Polsce). 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie