Information and services website for entrepreneurs

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

The description is in the process of being updated and some of the content may be out of date or incomplete

Rejestrujesz firmę w CEIDG i chcesz wybrać ryczałt? Prowadzisz działalność i chcesz lub musisz zmienić formę opodatkowania i rozważasz opodatkowanie w formie ryczałtu? Sprawdź kto może wybrać opodatkowanie ryczałtem oraz jak złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Submit application electronically

Perform the service online

What you should know and who can use this service

Opodatkowanie ryczałtem możesz wybrać, jeśli jesteś:

 • osobą fizyczną, rejestrującą działalność gospodarczą
 • przedsiębiorstwem w spadku
 • wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych
 • wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku
 • wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych
 • osobą, która wynajmuje lub wydzierżawia nieruchomości poza prowadzoną działalnością gospodarczą
 • osobą, która sprzedaje przetworzone produkty rolne pochodzące z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Ryczałt możesz wybrać:

 • rejestrując działalność gospodarczą w CEIDG
 • w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że twoje przychody w poprzednim roku, nie mogą przekroczyć 2 mln euro*. Ograniczenie to dotyczy też wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej oraz podatników, którzy uzyskują przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

W przypadku, gdy w poprzednim roku:

 • prowadziłeś działalność gospodarczą samodzielnie limit 2 mln euro odnosi się do sumy przychodów z działalności gospodarczej osiągniętych w roku poprzednim
 • prowadziłeś działalność w formie spółki (cywilnej lub  jawnej) limit 2 mln euro odnosi się do sumy przychodów osiągniętych przez wspólników tej spółki.

* Kurs euro oblicz według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Sprawdź stawki opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kto nie musi składać oświadczenia 

Jeżeli uzyskujesz przychody z najmu, dzierżawy – nie musisz składać oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takim wypadku za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy będzie dokonanie pierwszej wpłaty do US w roku podatkowym ze wskazaniem, że jest to podatek z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (symbol płatności „PPE”), a jeżeli pierwszy przychód osiągniesz w grudniu wystarczy, że złożysz zeznania PIT-28.

Dowiedz się więcej o ryczałcie

When you should complete this procedure

​Oświadczenie o wyborze ryczałtu złóż najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Ważne! Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy skarbowe
To find out where to complete service enter
If you are not an entrepreneur, provide place of residence.

What to do step by step

 1. Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Gdy zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą lub rejestrujesz spółkę cywilną osób fizycznych, to zaznacz opodatkowanie ryczałtem we wniosku o wpis działalności do CEIDG.

Jeśli prowadzisz już działalność, oświadczenie możesz złożyć:

Jeśli masz spółkę jawną osób fizycznych lub jeżeli uzyskujesz przychody przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, to złóż oświadczenie do urzędu skarbowego.

Ważne! Oświadczenie lub wniosek o wpis działalności CEIDG muszą złożyć wszyscy wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Nie czekaj na żadne potwierdzenie złożenia oświadczenia, gdyż urząd go nie wydaje.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Additional information

Oświadczenie zawiera m.in.:

 • miejsce składania oświadczenia
 • dane identyfikacyjne podatnika
 • informację o źródle przychodów
 • informację za jaki okres składane jest oświadczenie

 • Oświadczenie możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego.
 • Wniosek o założenie działalności w CEIDG lub wniosek o zmianę wpisu w CEIDG możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu miasta lub gminy.
 • Jeśli masz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany, oświadczenie lub wniosek do CEIDG możesz wysłać elektronicznie.

Time limit

​Oświadczenie o wyborze ryczałtu złóż najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Ważne! Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności.

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Good to know

Dowiedz się więcej o dostępnych formach i sposobach opodatkowania:

Was this page useful?