Information and services website for entrepreneurs

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Rejestrujesz firmę w CEIDG i chcesz wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Prowadzisz działalność i chcesz lub musisz zmienić formę opodatkowania i rozważasz opodatkowanie w formie ryczałtu? Sprawdź, jak złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Submit application electronically

Perform the service online

What you should know and who can use this service

Kiedy można wybrać ryczałt

Ryczałt możesz wybrać:

 • rejestrując działalność gospodarczą
 • w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej od kolejnego roku podatkowego.

Pamiętaj, że nie możesz stosować ryczałtu, jeśli:

 • twoje przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku przekroczyły 2 mln euro*
 • suma przychodów wszystkich wspólników przekroczyła 2 mln euro*, jeśli prowadzisz działalność w formie spółki handlowej
 • korzystasz z opodatkowania w formie karty podatkowej
 • korzystasz, na podstawie innych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego
 • uzyskujesz przychody z tytułu prowadzenia aptek, kantorów oraz handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzasz wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
 • świadczysz usługi bądź sprzedajesz towary na rzecz byłego pracodawcy, dla którego pracowałeś w poprzednim roku podatkowym.

* Kurs euro oblicz według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Przeczytaj, kto może stosować ryczałt i jakie są stawki.

Kto nie musi składać oświadczenia 

Jeżeli uzyskujesz przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze – nie musisz składać oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Od 2023 roku osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie mogą już opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Jedyną dostępną dla nich formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, dlatego zgłaszanie wyboru formy opodatkowania dla tych przychodów nie ma uzasadnienia.

When you should complete this procedure

​Oświadczenie o wyborze ryczałtu złóż:

 • najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Ważne! Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności. Wybór ryczałtu i złożone oświadczenie dotyczy również kolejnych lat, chyba że zawiadomisz naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w tej formie w terminie do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy skarbowe
To find out where to complete service enter
If you are not an entrepreneur, provide place of residence.

What to do step by step

 1. Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Gdy zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą lub rejestrujesz spółkę cywilną osób fizycznych, to zaznacz opodatkowanie ryczałtem we wniosku o wpis działalności do CEIDG.

Jeśli prowadzisz już działalność, oświadczenie możesz złożyć:

albo

 • do urzędu skarbowego – poniżej znajdziesz wzór oświadczenia.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, oświadczenie składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.

Nie czekaj na żadne potwierdzenie złożenia oświadczenia, gdyż urząd go nie wydaje.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Additional information

Oświadczenie zawiera m.in.:

 • miejsce składania oświadczenia
 • dane identyfikacyjne podatnika
 • informację o źródle przychodów
 • informację za jaki okres składane jest oświadczenie

Oświadczenie możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego.

Wniosek o założenie działalności w CEIDG lub wniosek o zmianę wpisu w CEIDG możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu miasta lub gminy.

Jeśli masz profil zaufany lub podpis kwalifikowany, oświadczenie lub wniosek do CEIDG możesz wysłać elektronicznie.

Time limit

​Oświadczenie o wyborze ryczałtu złóż:

 • najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Ważne! Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności. Wybór ryczałtu i złożone oświadczenie dotyczy również kolejnych lat, chyba że zawiadomisz naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w tej formie w terminie do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Good to know

Dowiedz się więcej o dostępnych formach opodatkowania:

Was this page useful?