Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Jeśli chcesz rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą lub świadczyć usługi w formie samozatrudnienia, złóż wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek elektroniczny złożysz w serwisie ceidg.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest rejestr CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w CEIDG.

W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy:

Co musisz wiedzieć przed wypełnieniem wniosku o wpis do CEIDG

Jeśli zależy ci na sprawnym i szybkim załatwieniu sprawy, przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku przygotuj niezbędne dane. W formularzu wniosku CEIDG-1 trzeba podać:

 • swoje dane (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia)
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • adres zamieszkania oraz adresy związane z zakładaną działalnością
 • nazwę firmy – musi ona zawierać twoje imię i nazwisko oraz nazwę skróconą
 • kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub zagranicą

Ważne! Jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, zaznacz „nie posiadam numeru PESEL”. Jeśli już wcześniej nadano ci NIP i REGON, możesz podać je wypełniając formularz. Jeśli ich nie posiadasz, złożony formularz będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną uzupełnione automatycznie, a sprawdzisz je w wyszukiwarce CEIDG po zarejestrowaniu firmy.

Uwaga! Musisz mieć tytułu własności do nieruchomości, w której będziesz prowadzić firmę.

Działalność nierejestrowa

Nie musisz się rejestrować w CEIDG, jeśli prowadzisz drobną działalność zarobkową (np. drobny handel). W takim wypadku możesz skorzystać z przepisów o tzw. działalności nierejestrowej. Wystarczy, że będziesz prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży i opłacać podatki.

Nie musisz rejestrować swojej działalności, jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną, a przychody z twojej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • to twoja pierwsza działalność gospodarcza albo to twoja kolejna działalność, ale przed 30 kwietnia 2017 r. została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i nie była przez ciebie wznawiana

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć przez internet. Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. W urzędzie możesz podpisać wniosek elektroniczny wypełniony na stronie CEIDG albo złożyć wniosek papierowy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Wybierz sposób, w jaki złożysz wniosek – masz 5 możliwości

 • Złóż wniosek online bez wychodzenia z domu

Przez stronę CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG najwygodniej jest złożyć przez internet. W tym celu kliknij przycisk Załatw online, który przeniesie cię na stronę internetową CEIDG. Zarejestruj się na stronie CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 i podpisz go elektronicznie za pomocą bankowości internetowej, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Uwaga! Jeśli nie masz jeszcze konta na stronie CEIDG, skorzystaj z instrukcji, która poprowadzi cię krok po kroku przez proces rejestracji.

Jeżeli zamierzasz być podatnikiem podatku VAT do wniosku CEIDG-1 składanego online możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. Wniosek i zgłoszenie VAT-R podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Pamiętaj! Zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP.

Ważne! Jeśli składasz wniosek o wpis do CEIDG przez internet nie możesz skorzystać z pełnomocnika.

Przez stronę banku

Wniosek online możesz złożyć także poprzez bankowość internetową wybranych banków. Pamiętaj jednak, że za pośrednictwem banku zarejestrujesz jedynie firmę. Pozostałe formalności, takie jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT możesz załatwić w urzędzie albo online poprzez PUE ZUS lub Portal Podatkowy.

Dowiedz się więcej na temat rejestracji firmy przez bank.

 • Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie

Jeśli nie chcesz korzystać z opcji podpisywania elektronicznego możesz wypełnić wniosek online na stronie CEIDG, a następnie podpisać go osobiście w urzędzie. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, poda ci do podpisania i potwierdzi w systemie. Pamiętaj, że wskazana we wniosku data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

 • Załóż firmę przez telefon

Wniosek o wpis do CEIDG możesz wypełnić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię, abyś go podpisał. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

 • Złóż wniosek osobiście

Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie, gdzie na miejscu otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

Ważne! Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa przy rejestracji działalności.

 • Wyślij wniosek listem poleconym

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Dokumenty

Termin

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli złoży przez ciebie wniosek online jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG poinformuje cię o niepoprawności tego wniosku.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie - w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania.

 1. Zostaniesz wpisany do CEIDG

Wpis w CEIDG z danymi twojej firmy pojawi się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG!

Dzięki zasadzie "jednego okienka" CEIDG prześle twoje dane do urzędu skarbowego, który nada twojej formie NIP oraz poinformuje GUS, ZUS (lub KRUS) o wpisie twojej firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP.

Aby pobrać zaświadczenie o wpisie odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Drukuj / Pobierz PDF.

Termin

Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Ile zapłacisz

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest BEZPŁATNE! Ostrożnie podchodź do pojawiających się ofert płatnego wpisu – są to oferty komercyjne.

Ile będziesz czekać

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

Warto wiedzieć

Inne obowiązki po rejestracji firmy w CEIDG

Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS (jako płatnik składek) i w urzędzie skarbowym. W przypadku ZUS, w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do oddziału ZUS (jako ubezpieczony). Więcej informacji na ten temat.

Jeśli będziesz płacił VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT zarejestruj się jako podatnik VAT. Druk zgłoszeniowy VAT-R możesz też złożyć we właściwym urzędzie skarbowym albo dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG. Pamiętaj! Zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP.

Jeśli prowadzisz działalność wymagającą uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji lub specjalnego pozwolenia, będziesz musiał zgłosić swoją firmę do odpowiedniego rejestru. Dowiedz się więcej na temat działalności regulowanej.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, jak dopełnić pozostałe formalności związane z ubezpieczeniami w ZUS lub KRUS, kasą fiskalną, działalnością regulowaną – zobacz artykuł Po rejestracji.

Twój wpis w CEIDG

Dane dotyczące Twojej firmy będą dostępne w bazie przedsiębiorców na stronie internetowej CEIDG. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je modyfikować (dowiedz się więcej na temat wprowadzania zmian w CEIDG). Każdy zainteresowany (np. klient czy urząd) znajdzie tam twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebował zaświadczenia potwierdzającego, że twoja firma znajduje się w rejestrze (dowiedz się więcej).

Spółka cywilna

Jeśli chcesz założyć spółkę cywilną, dowiedz się więcej na temat dodatkowych obowiązków związanych z rejestracją.

Czy ta strona była przydatna?