Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wybór kodu PKD

Przy rejestracji firmy musisz podać, jaki będzie obszar działalności twojej firmy. W tym celu ustal właściwy kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). PKD ma strukturę wielopoziomową – od ogólnych sekcji, jak rolnictwo, budownictwo, transport, handel hurtowy, do najbardziej szczegółowych podklas.

Kod podaje się przy rejestracji firmy dla celów statystycznych. Od rodzaju działalności mogą zależeć inne obowiązki np. określona forma prawna, rodzaj opodatkowania, obowiązek stosowania kas fiskalnych czy rejestracji VAT.

Jak ustalić kod PKD

Na biznes.gov.pl dostępna jest wyszukiwarka kodów PKD

Dzięki niej łatwo odnajdziesz kod dla swojej działalności.

Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) jak i podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli np. spółek, spółdzielni, fundacji.

Ile kodów muszę podać przy rejestracji firmy

Jeśli rejestrujesz działalność w CEIDG, podajesz jeden kod główny – przeważająca działalność i kody działalności dodatkowej. Nie ma ograniczeń w liczbie kodów dodatkowych. Niektóre kody są zarezerwowane dla rolników lub spółek prawa handlowego. Pamiętaj, że w CEIDG powinny się znaleźć tylko te kody PKD, które faktycznie określają to, co robisz. Nie wpisuj tu kodów “na zapas”. Możesz je aktualizować w dowolnym momencie (w ciągu 7 dni od zmiany).

Jeśli rejestrujesz spółkę w KRS, możesz podać maksymalnie 10 kodów PKD (w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy).

Kiedy muszę ustalić kod działalności

Określenie kodu prowadzonej działalności gospodarczej jest niezbędne na etapie składania wniosku o rejestrację firmy – musisz podać kody PKD podczas jego wypełniania. W przypadku CEIDG, we wniosku rozróżniono kod głównej działalności (przeważającej u danego przedsiębiorcy) oraz kody pozostałej działalności gospodarczej (inne czynności, które wykonuje przedsiębiorca, a które nie są jego główną działalnością).

W przypadku spółek rejestrowanych w KRS, kody PKD nie muszą być wpisane do umowy spółki. Wymagane jest jedynie wpisanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (opisowo). Jednak wpisanie numeru PKD ułatwia i usprawnia sądowi ocenę zgodności złożonego wniosku o wpis do KRS z zapisami w umowie spółki.  

Określenie kodów PKD we wniosku o wpis do CEIDG albo do KRS jest podstawą do nadania numeru REGON przez Urząd Statystyczny.

Pomoc w ustaleniu kodu PKD

Jeśli masz problem w ustaleniu właściwego kodu twojej działalności, możesz złożyć pisemny wniosek o wydanie informacji w tej sprawie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wystarczy, że szczegółowo opiszesz przedmiot działalności, a urząd pomoże ci ustalić kod PKD.

Odpowiedź uzyskasz tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (dwóch miesięcy w sprawach skomplikowanych).

Dowiedz się, jakie są usługi Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Zmiana kodów PKD

Możesz rozszerzyć zakres działalności (dodając nowe kody), zawęzić zakres (wykreślając kody), bądź zgłosić zmianę profilu działalności (przez zmianę kodu wiodącej działalności albo zmianę kodów pozostałej działalności). Zmiana danych w CEIDG nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Zgłoszenie zmian kodu PKD w rejestrze KRS nie musi być poprzedzone zmianą umowy spółki, aktu założycielskiego czy statutu, o ile przedmiot działalności danej spółki wynika ze wskazanych dokumentów.

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?