Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja firmy przez pełnomocnika

Przed założeniem firmy możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania firmy. Jeżeli jest to pełnomocnictwo tylko do złożenia wniosku – do rejestracji w CEIDG albo KRS, to po zarejestrowaniu firmy pełnomocnictwo przestaje obowiązywać.  

Pełnomocnik do rejestracji firmy jednoosobowej (w CEIDG)

Możesz ustanowić pełnomocnika tylko do zarejestrowania działalności gospodarczej.

Pełnomocnictwo:

  • musi być na piśmie
  • powinno być opłacone (opłata skarbowa 17 zł) 

Zwolnienie z opłaty skarbowej jest możliwe tylko w przypadku reprezentowania członków najbliższej rodziny, dlatego warto w treści wskazać stopień pokrewieństwa (np. mąż, brat, córka). Wyeliminuje to wątpliwości co do obowiązku uiszczenia tej opłaty. 

Ustanowiony pełnomocnik może zarejestrować działalność w Twoim imieniu. W tym przypadku firmę trzeba rejestrować bezpośrednio w urzędzie gminy. Pełnomocnik nie może zarejestrować firmy jednoosobowej w CEIDG przez internet.

Jeśli chcesz, to może on dalej pełnić funkcję pełnomocnika. Trzeba wtedy wpisać dane pełnomocnika podczas wypełniania formularza CEIDG-1 (przy rejestracji firmy jednoosobowej). Możesz także ustanowić prokurenta.

Pełnomocnik do rejestracji spółki (w KRS)

Do zarejestrowania spółki w sądzie rejestrowym (KRS), tj. do złożenia wniosku o rejestrację, spółki mogą ustanowić pełnomocnika - ale tylko tzw. pełnomocnika profesjonalnego czyli:

  • radcę prawnego  
  • adwokata

Jeżeli pełnomocnictwo złożono drogą elektroniczną, w ramach systemu S24 (służy do rejestracji spółek przez internet), to sąd może wezwać spółkę do przedstawienia oryginału tego pełnomocnictwa.

Kto może ustanowić pełnomocnika do rejestracji firmy w KRS?

Spółki osobowe. W ich przypadku ustanowić pełnomocnika do rejestracji firmy może:

  • każdy wspólnik samodzielnie
  • wszyscy wspólnicy łącznie

Jeżeli każdy wspólnik udzieli osobno pełnomocnictwa do zarejestrowania spółki i każdy z nich złoży wniosek o wpis do KRS, to uwzględniony zostanie wniosek najwcześniej złożony. 

Spółki kapitałowe W ich przypadku ustanowić pełnomocnika do rejestracji firmy mogą:

  • wszyscy członkowie zarządu łącznie (decyzja musi być jednomyślna)

Czy ta strona była przydatna?