Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak nazwać firmę

Chcesz zostać przedsiębiorcą? Najpierw wybierz dla swojej firmy odpowiednią nazwę - oryginalną i dobrze oddającą charakter twojej działalności. Pamiętaj, że nie masz całkowitej dowolności w wyborze nazwy. Przeczytaj, jakie są zasady dotyczące nazwy dla różnych form prowadzenia działalności.

Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nazwa musi zawierać co najmniej imię i nazwisko jej założyciela.

Pamiętaj, że rejestrując się w CEIDG jako przedsiębiorca, musisz podać swoje imię i nazwisko:

  • w kolejności: imię, drugie imię, nazwisko, przy czym to czy wpiszesz drugie imię zależy od twojej decyzji
  • zgodnie z pisownią w dokumencie tożsamości - nie musisz jednak stosować samych wielkich liter, wielkość liter jest dowolna, w granicach poprawnej pisowni
  • w mianowniku – na przykład „Jan Kowalski”
  • rozdzielając je pojedynczą spacją.

Chodzi o to, aby inni uczestnicy obrotu gospodarczego mieli możliwość jednoznacznego zidentyfikowania kto prowadzi daną firmę. Jeśli wykonujesz działalność gospodarczą osobiście, nie w formie spółki wpisanej do KRS, to ty osobiście jesteś przedsiębiorcą czyli podmiotem praw i obowiązków wynikających z tej działalności gospodarczej. Na przykład decyzja, wydana przez urząd w sprawie związanej z twoją działalnością, musi być adresowana na twoje imię i nazwisko, a nie na nazwę, którą posługujesz się jako przedsiębiorca. Jeżeli dopuszczalne byłoby używanie imienia i nazwiska nie tylko w mianowniku, to przykładowo przy nazwie „Warsztat samochodowy Dominika Wat” byłyby wątpliwości, czy firmę prowadzi Dominik Wat, czy Dominika Wat.

Do imienia i nazwiska możesz dodać inne elementy np. określające profil twojej działalności – „Jan Kowalski dorabianie kluczy”, wskazujące na miejsce jej prowadzenia – „Nad Swelinią Anna Danuta Kowalska” albo twój pseudonim – „Wenus Anna Kowalska”. Możesz też dodać bardziej fantazyjną nazwę, np. „Jan Kowalski Czarna Perła”. Pamiętaj jednak, że wszelkie tego typu oznaczenia mają charakter dodatkowy i nie mogą wprowadzać w błąd, szczególnie co do osoby przedsiębiorcy.

Dobrze zastanów się nad wyborem nazwy. Możesz figurować w CEIDG tylko pod jednym wpisem. Nie ma możliwości, aby jeden przedsiębiorca wpisał się do CEIDG kilkakrotnie pod innymi nazwami.

Nazwa spółki cywilnej

Nazewnictwo spółki cywilnej nie jest prawnie uregulowane. Nazwa spółki cywilnej nie musi zawierać imion i nazwisk wspólników, dla przejrzystości warto jednak, by nazwa zawierała oznaczenie formy prawnej, czyli określenie„spółka cywilna” bądź skrót „s.c”. Dla przykładu nazwa spółki cywilnej może brzmieć „Czarna Perła s.c.”.

Nazwa działalności nierejestrowej

Nie musisz nadawać nazwy działalności nierejestrowej. Przy wystawianiu faktur swoim klientom, wystarczy, że posłużysz się swoim imieniem i nazwiskiem.

Nazwa oddziału firmy

Jeśli twoja firma jest osobą prawną może posiadać oddział. Nazwa oddziału musi zawierać określone elementy. Są to:

  • pełna nazwa osoby prawnej – czyli jednostki macierzystej
  • określenie „oddział”
  • miejscowość, w której oddział ma siedzibę.

Przykład

Jeżeli twoja firma to „Czarna Perła sp. z o.o”, jej poznański oddział powinien nazywać się „Czarna Perła sp. z o.o. – oddział w Poznaniu”.

Nazwa spółek rejestrowanych w KRS

W przypadku spółek wpisanych do KRS w zależności od rodzaju spółki obowiązują inne zasady. Jedną z nich jest konieczność podania formy prawnej na końcu nazwy, w pełnym brzmieniu lub w wersji skróconej (na przykład spółka jawna, spółka z o.o., S.A.).

W przypadku spółki jawnej w nazwie musi się znaleźć nazwisko co najmniej jednego wspólnika, a więc np.: „Kowalska, Nowak, Zając sp.j.”, „Kowalska sp.j.”, „Kowalska zakład fryzjerski sp.j.”.

W przypadku spółki partnerskiej w nazwie musi znaleźć się nazwisko co najmniej jednego wspólnika, a jeżeli nazwiska wszystkich wspólników nie są uwzględnione, również dopisek „i partner” albo „i partnerzy”, np. „Radcowie prawni Kowalska i partnerzy”, „Tłumacze przysięgli Kowalska, Nowak i partner”.

Uwaga! Spółkę partnerską mogą tworzyć wyłącznie przedstawiciele wolnych zawodów.

W przypadku spółki komandytowej w nazwie musi znaleźć się nazwisko bądź nazwa komplementariusza (podmiotu odpowiedzialnego całym majątkiem za zobowiązania spółki). Jeśli jest nim spółka – dla przykładu z ograniczoną odpowiedzialnością – musisz podać jej pełną nazwę z formą prawną, np. „ABC sp. z o.o. spółka komandytowa”.

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej w nazwie musi znaleźć się również nazwisko bądź nazwa komplementariusza. Jeżeli jest nim np. spółka z o.o. Czarna Perła, to musisz podać pełną nazwę z formą prawną – „Czarna Perła sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna”.

Jeśli twój biznes to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna, nazwa nie musi zawierać nazwisk albo nazw udziałowców/ akcjonariuszy – nazwa jest co do zasady dowolna.

Nazwa spółki po śmierci wspólnika

W przypadku śmierci wspólnika spółki, którego nazwisko widniało w jej nazwie, taka spółka może nadal zachować jego nazwisko w swojej nazwie. Zgodę na to muszą jednak wyrazić członkowie rodziny zmarłego wspólnika – małżonek i dzieci.

Nazwa spółki po przekształceniu

Jeśli zamierzasz przekształcić spółkę, np. jawną na partnerską i chcesz zmienić jej nazwę, co najmniej rok od przekształcenia podając nazwę nowej spółki, musisz w nawiasie podać poprzednią nazwę z dodaniem określenia „dawniej”.

Przykład: Spółka jawna Czarna Perła została przekształcona w spółkę partnerską Biały Bursztyn. Przez rok od przekształcenia jej prawidłowa nazwa brzmi: „Biały Bursztyn sp.p. (dawniej Czarna Perła sp.j.)”.

Nazwa działalności jednoosobowej w spadku

Firma jednoosobowa przejęta w spadku i prowadzona przez zarządcę sukcesyjnego, funkcjonuje pod dawną nazwą z dodaniem określenia „w spadku”.

Przykład: „Zakład mechaniki pojazdowej Jan Kowalski w spadku”.

Nazwy zastrzeżone i wprowadzające w błąd

Używanie niektórych członów nazw jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów, które świadczą usługi w określonym zakresie. Przykładem są m.in. wyrazy „bank”, „towarzystwo ubezpieczeń”, „klinika”.

Nazwa przedsiębiorstwa nie może również wprowadzać w błąd co do zakresu działalności.

Nie możesz się także podszywać pod innego przedsiębiorcę. Działając na tym samym rynku, np. sprzedając towary o takich samych funkcjach (przykładowo napoje gazowane), nowy przedsiębiorca nie może oznaczyć swojej firmy jako „Coca-Cola” czy „Pepsi”.

Badanie dostępności nazwy

Przed rozpoczęciem działalności warto sprawdzić, czy wybranej przez ciebie nazwy fantazyjnej nie używa już inna firma - polska lub zagraniczna - dla tego samego lub podobnego rodzaju działalności. To pozwoli uniknąć potencjalnego konfliktu z taką firmą i zarzutów o nieuczciwą konkurencję bądź o naruszenie praw do znaku towarowego. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy są już firmy o takiej samej lub podobnej nazwie do twojej, wpisz wybraną nazwę do wyszukiwarki przedsiębiorców w bazie CEIDG i KRS. Sprawdź też wyniki dla wybranej nazwy w wyszukiwarce internetowej.

Przeczytaj, jak znaleźć dane przedsiębiorcy w rejestrze (sprawdzanie kontrahenta)

Możesz też sprawdzić czy wybrana przez ciebie nazwa nie jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Jeżeli w wyniku sprawdzenia okaże się, że nazwa jest zarejestrowana przez inny podmiot - dla towarów lub usług, które są zbieżne z twoim profilem działalności, dla bezpieczeństwa swojej działalności gospodarczej warto wybrać zupełnie nową nazwę albo ją zmienić.

Sprawdź:

Możesz również skorzystać z pomocy rzecznika patentowego, który zawodowo zajmuje się m.in. sprawami zdolności rejestrowej znaków towarowych.

Zmiana nazwy firmy

W każdej chwili możesz zmienić nazwę swojej firmy. Pamiętaj jednak o stosowaniu zasad opisanych w tym artykule. Na przykład nie możesz usunąć z nazwy jednoosobowej działalności swojego imienia i nazwiska. Jeśli jednak firma nazywa się „Jan Kowalski – Czarna Perła”, zmienić możesz frazę „Czarna Perła”. Aby to zrobić, zmień dane firmy w CEIDG. Co istotne, po zmianie nazwy nie trzeba korygować faktur i umów ze starą nazwą. Wszystko dlatego, że zawierają one imię i nazwisko przedsiębiorcy, a to jest niezmienne.

W przypadku zmiany nazwy spółki rejestrowanej w KRS, zmianę tę zgłoś w KRS.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.