Information and services website for entrepreneurs

Zawiadomienie o zmianie danych administratora lub podmiotu przetwarzającego dane (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych - RODO)

Jesteś administratorem lub podmiotem przetwarzającym dane i zmienił się np. twój adres? Zawiadom o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak to zrobić, dowiesz się poniżej.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • electronically
Complete the procedure online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

What you should know and who can use this service

Administratorem (podmiotem przetwarzającym dane), który wyznacza inspektora ochrony danych jest np.:

  • osoba fizyczna lub prawna
  • organ publiczny lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe – np. przychodnia lekarska, firma ubezpieczeniowa

W zawiadomieniu o wyznaczeniu inspektora ochrony danych wskazuje się m. in. adres.

Jeśli dane ulegną zmianie, administrator lub podmiot przetwarzający dane musi poinformować o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Ma na to 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.

When you should complete this procedure

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym dane się zmieniły.

Where you can complete this procedure

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

What to do step by step

  1. Zawiadom Prezesa UODO o zmianie danych administratora lub podmiotu przetwarzającego dane

Documents

You can submit a document as:
Dokument elektroniczny

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Time limit

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym dane się zmieniły.

  1. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie złożenia.

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Was this page useful?