Usługi elektroniczne Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Interesującą propozycją dla przedsiębiorców jest możliwość elektronicznego wykonania wielu procedur realizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (w szczególności przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego). Służy do tego portal elektronicznego Punktu Kontaktowego prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju.
Dla elektronicznej realizacji procedur, wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (jak uzyskać profil zaufany lub podpis kwalifikowany).

Warto podkreślić, iż nawet, gdy przedsiębiorca nimi nie dysponuje, to może wypełnić formularz elektroniczny i wydrukować wniosek, który następnie może złożyć w urzędzie.

Poniżej prezentujemy procedury GITD, które można zrealizować elektronicznie:

Licencje wspólnotowe na przewóz osób oraz rzeczy

Korzystając z Punktu Kontaktowego przedsiębiorca może złożyć wnioski o przyznanie licencji wspólnotowych, zezwalających na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy (towarów) oraz międzynarodowych autobusowych oraz autokarowych przewozów osób:

Zmiany w posiadanych zezwoleniach, licencjach oraz wydawanie wtórników, zaświadczeń oraz dodatkowych wpisów

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego o zmianie nazwy, adresu przedsiębiorstwa, osoby zarządzającej transportem, a także o nowej lokalizacji bazy transportowej. Dlatego też, pomocna może być możliwość poinformowania GITD drogą elektroniczną o zmianie tych danych.

Możliwe jest również uzyskanie w ten sposób wtórników odpowiednich zezwoleń oraz licencji, zaświadczeń a także dodatkowych wpisów. Za pomocą Punktu Kontaktowego można zrealizować następujące procedury (podzielone zgodnie z ich zakresem na transport osób oraz transport rzeczy):

Transport osób

Transport rzeczy

Świadectwa kierowcy w transporcie drogowym rzeczy

Korzystając z Punktu Kontaktowego przedsiębiorcy mogą realizować elektronicznie procedury dotyczące świadectw kierowców, obowiązkowe dla obywateli państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Pozostałe elektroniczne procedury GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego umożliwia także realizację drogą elektroniczną innych procedur. W ten sposób przedsiębiorca może obiegać się o zezwolenia na przewóz osób lub rzeczy, a także wyrazić zgodę na doręczenie kurierem dokumentacji zezwalającej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego (przesyłki kurierskie są preferowaną przez GITD formą doręczania dokumentacji). Korzystając z Punktu Kontaktowego można również ubiegać się o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jak również o zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej:

Planowane jest udostępnienie przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego kolejnych procedur możliwych do realizacji w formie elektronicznej. O udostępnieniu nowych usług elektronicznych realizowanych przez ten urząd będziemy informować na bieżąco.

Tutaj znajdziesz listę usług elektronicznych w obszarze transportu, udostępnianych przez Punkt Kontaktowy.

Wszystkie usługi elektroniczne Punktu Kontaktowego dostępne są pod adresem: https://ewnioski.biznes.gov.pl

Dodatkowe informacje

Jeśli chcesz uzyskać kartę tachografową, więcej na ten temat dowiesz się więcej w artykule Karty tachografowe - jak złozyć wniosek? Wydawaniem kart zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Share Print