Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz płacić PIT

Podatki PIT na działalności (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa)

Podatek PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) jest ci znany. Co roku składasz roczną deklarację podatkową, w której uwzględniasz różne przychody, z etatu, zleceń i innych wpływów.

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, w tym osoba fizyczna osiągająca przychód, prowadząca działalność gospodarczą.

Którzy przedsiębiorcy płacą podatek PIT

PIT na zasadach określonych dla przedsiębiorców będziesz płacił jeśli prowadzisz jednoosobową działalność albo jesteś wspólnikiem spółek osobowych: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej.

W którym urzędzie rozliczam PIT

PIT rozliczasz w urzędzie skarbowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania.

Wyjątkiem od tej zasady jest karta podatkowa. Jeśli wybierzesz tę formę opodatkowania, to urząd, w którym będziesz się rozliczał, określa się według położenia zorganizowanego zakładu (określonego we wniosku CEIDG).

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody przedsiębiorcy z działałności (z pewnymi wyjątkami określonymi w przepisach podatkowych, jak np. odszkodowaniami).

W przypadku działalności ważne jest rozróżnienie na przychód, koszty i dochód:

 • przychodem jest czysty zysk np. ze sprzedaży rzeczy, świadczenia usług (również w przypadku, gdy nie zostały one faktycznie otrzymane) ale również zbycie firmowego majątku albo odsetki od lokat firmowych
 • kosztami uzyskania przychodów są, ogólnie mówiąc, twoje wydatki związane z prowadzeniem działalności
 • dochodem jest nadwyżka przychodów z tej działalności nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Od dochodu (po odliczeniu składek na ZUS i innych odliczeń) oblicza się właściwy podatek.

Rejestracja podatnika (nadawanie NIP)

Każdy przedsiębiorca w rozliczeniach podatkowych posługuje się numerem NIP. Jeśli prowadzisz działalność jednoosobową, nie musisz oddzielnie składać wniosku o nadanie NIP (czyli tzw. zgłoszenia identyfikacyjnego) do urzędu skarbowego. Zgłoszenie to jest składane w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przy rejestracji firmy.

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, ale nie zarejestrowałeś się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz samodzielnie złożyć wniosek o nadanie NIP w urzędzie skarbowym (na formularzu NIP-7). Wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, zgodnie z przepisami ubezpieczeniowymi są płatnikami składek na ubezpieczenia, a płatnicy powinni posługiwać się NIP.

Zobacz:

Czym różni się PIT przedsiębiorcy od innych osób fizycznych

Jeśli jesteś przedsiębiorcą:

 • sam będziesz rozliczał podatki – tzn. obliczał, przychód, koszty uzyskania przychodu i podatek
 • będziesz także samodzielnie obliczał i wpłacał (miesięcznie lub kwartalnie) zaliczki na podatek
 • będziesz miał do wyboru kilka form opodatkowania:
  • zasady ogólne czyli opodatkowanie według skali podatkowej albo podatek liniowy
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • kartę podatkową
 • możesz korzystać z ulg dla przedsiębiorców – np. ulgi działalność badawczo-rozwojową.
 • możesz rozliczać stratę i płacić mniejszy podatek
 • możesz amortyzować środki trwałe.

O czym powinieneś pamiętać, zanim zaczniesz rozliczać PIT

Wybierz odpowiednią dla siebie formę opodatkowania i zgłoś ją

Podstawową formą opodatkowania jest tzw. skala podatkowa, ale (w zależności od rodzaju działalności, dochodów) możesz wybrać inne rodzaje opodatkowania. Wybierz taką, która będzie ci się najbardziej opłacać. Formę opodatkowania zgłaszasz przy rejestracji firmy. Powinieneś też wybrać, z jaką częstotliwością chcesz płacić zaliczki/podatek (miesięcznie/kwartalnie).

Zobacz:

oraz poszczególne rodzaje opodatkowania PIT

Jeśli nie otrzymasz NIP przy rejestracji, zgłoś wniosek o nadanie NIP

Przy jednoosobowej działalności nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów o nadanie NIP - wystarczy wypełnić wniosek o rejestrację firmy, a NIP otrzymasz automatycznie. Jeśli jednak jesteś np. wspólnikiem spółek osobowych, nie otrzymasz NIP przy rejestracji spółki (tylko spółka otrzyma swój NIP). Powinieneś samodzielnie złożyć w urzędzie skarbowym formularz NIP-7.

Skorzystaj z informacji podatkowej

Jeśli masz pytania dotyczące kwestii podatkowych, skorzystaj z informacji Krajowej Informacji Skarbowej

 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Interpretacje podatkowe

Jeśli nie wiesz, czy na pewno stosujesz właściwie przepisy prawa podatkowego, to możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych).

Skorzystaj z bazy wydanych interpretacji. Być może w sprawie podobnej do Twojej została już wydana interpretacja.

Portal podatkowy

Na stronie Portalu Podatkowego znajdziesz wiele przydatnych informacji na temat rozliczania podatków oraz formularze podatkowe.

Informacje dotyczą takich zagadnień, jak m.in.

e-Deklaracje

System e-Deklaracje umożliwia składanie deklaracji podatkowych przez internet

Dodatkowo, do twojej dyspozycji jest Centrum Pomocy biznes.gov.pl. Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów w sprawach podatkowych

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat m.in.

 • obliczania zaliczek PIT
 • różnicy między przychodem i kosztem
 • odliczania składek na ZUS od podatku
 • rozliczenia rocznego PIT
 • rozliczania PIT z kilku działalności

zajrzyj do ulotki:

Czy ta strona była przydatna?