Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Składanie podpisu elektronicznego – określ ustawienia programu proCertum SmartSign

 

 

Krok 1: Wybierz  „Ustawienia”

 

Krok 2: W zakładce „Podpis” ustaw następujące parametry:

Format podpisu: „XAdES”

Typ podpisu: „Podpis wewnętrzny”

Funkcja skrótu: „SHA-256”

Archiwizacja: „Twórz podkatalogi w formacie: RRRR.MM.DD”

Dodatkowe opcje podpisu: „Sprawdzaj ważność certyfikatu…”

Wariant podpisu: „Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES)”

Zawansowane opcje podpisu XAdES: „Twórz podpis dołączony (Enveloped)…”

 

 

Uwaga

Jeśli już podpiszesz dokument podpisem kwalifikowanym – nie otwieraj pliku ponownie, aby jeszcze coś poprawić albo sprawdzić. Może to spowodować błędy, które utrudnią odczytanie dokumentu. 

Czy ta strona była przydatna?