Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Składanie podpisu elektronicznego – określ ustawienia programu Sigilium Sign 4

 

1. Kliknij w pole „Kategoryzuj pliki” znajdujące się w górnym pasku zadań

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/161234/Rysunek+6+Wyb%C3%B3r+menu+w+Sigilium+Sign+4_G.png/01175e3f-9380-4801-bef2-990bc5b23f74?t=1491474087634

 

2. Kliknij w pole „Ustawienia podpisu” znajdujące się w lewym górnym rogu

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/161234/Rysunek+7+Wyb%C3%B3r+z+menu+Ustawienia+podpisu_G.png/e7c880c8-7b8a-4713-9f99-1eda15fb138d?t=1491474126088

 

3. Ustaw wszystkie parametry tak, jak na obrazku poniżej

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/161234/Rysunek+8+Ustawienia+podpisu_G.png/106839e6-0dbe-4919-bcc5-95d32f9f2815?t=1491474149865

 

Uwaga

Jeśli już podpiszesz dokument podpisem kwalifikowanym – nie otwieraj pliku ponownie, aby jeszcze coś poprawić albo sprawdzić. Może to spowodować błędy, które utrudnią odczytanie dokumentu. 

Czy ta strona była przydatna?