Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Składanie podpisu elektronicznego – określ ustawienia programu Szafir 2.0

 

Krok 1: Kliknij w kafelek „konfiguracja”

 

Krok 2: Z listy dostępnych konfiguracji wybierz do zmiany oznaczoną przez „[aktywna]”

 

Krok 3: Ustaw następujące parametry wybranej konfiguracji:

Format: „XAdES”

Wariant: Nie dołączaj dodatkowych informacji (XAdES-BES)"

Funkcja skrótu: „SHA-256”

Rodzaj zobowiązania: „Brak zobowiązań”

Opcja: „Podpis otaczany”


 

Uwaga

Jeśli już podpiszesz dokument podpisem kwalifikowanym – nie otwieraj pliku ponownie, aby jeszcze coś poprawić albo sprawdzić. Może to spowodować błędy, które utrudnią odczytanie dokumentu. 

Pamiętaj, że dokument podpisany w programie Szafir zawsze ma rozszerzenie XAdES. Taki plik jest już gotowy do wczytania do systemu.

Czy ta strona była przydatna?