Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Składanie podpisu elektronicznego – określ ustawienia programu Sigilium Sign 5

 

Krok 1: Kliknij w kafelek „Podpisz”

 

Krok 2: Z listy dostępnych profili wybierz profil „Użytkownika”

 

Krok 3: Ustaw następujące parametry wybranego profilu:

Format: „XAdES”

Typ: „Otoczony”

Wariant: „BES (nie zawiera znacznika czasu)”

Funkcja skrótu: „SHA-256”

Typ zobowiązania: „Brak”

 

Uwaga

Jeśli już podpiszesz dokument podpisem kwalifikowanym – nie otwieraj pliku ponownie, aby jeszcze coś poprawić albo sprawdzić. Może to spowodować błędy, które utrudnią odczytanie dokumentu. 

Czy ta strona była przydatna?