Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykorzystywać firmowe samochody pomocniczo w stosunku do swojej podstawowej działalności gospodarczej, czyli wykorzystywać je do przewozów na potrzeby własne? Musisz najpierw uzyskać zaświadczenie. O tym jak i gdzie je zdobyć, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykorzystywać służbowe auta na potrzeby własne? Przykładowo, chcesz przewozić nimi narzędzia lub maszyny niezbędne do wykonywania swojej podstawowej działalności gospodarczej, wykorzystywać je do nieodpłatnego przewozu pracowników lub przewozu np. kupionych lub wynajętych rzeczy. Możesz to zrobić dopiero po uzyskaniu zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym niezarobkowym transporcie drogowym osób lub rzeczy.

Pamiętaj, że po uzyskaniu zaświadczenia na potrzeby własne, pojazdy prowadzone mogą być wyłącznie przez ciebie lub twoich pracowników.

Gdzie dostanę zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy

Po zaświadczenie zgłoś się do starosty właściwego dla siedziby twojej firmy.

Kiedy nie musisz mieć zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy

O zaświadczenie nie musisz występować, jeśli:

 • transport odbywa się w ramach powszechnych usług pocztowych
 • transport jest realizowany przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
 • jesteś rolnikiem

oraz gdy:

 • pojazdy służą do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 • dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów powinien zawierać następujące informacje:

a)         markę, typ,

b)         rodzaj/przeznaczenie,

c)         numer rejestracyjny,

d)         numer VIN,

e)         wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Oświadczasz w nim, że zatrudniasz kierowców:

 • wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • którzy nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • którzy nie mają zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • którzy mają ukończone 18 lat i posiadają prawo jazdy kategorii B,
 • którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • którzy nie mają przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem – jeżeli jest to wymagane w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu wpisz klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

2. Urząd wyda ci zaświadczenie

Zaświadczenie jest ważne bezterminowo. Możesz z niego korzystać tylko na terytorium Polski.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 • Imię i nazwisko albo nazwę przedsiębiorcy;
 • Miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres przedsiębiorcy;
 • Nr KRS lub NIP;
 • Rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych;
 • Zakres i rodzaj niezarobkowego przewozu drogowego na potrzeby własne;
 • Oznaczenie organu który wydał zaświadczenie.

Ile zapłacisz

500 zł – opłata za wydanie zaświadczenia

Opłata: wpłać ją na konto starostwa, w którym składasz wniosek o zaświadczenie (numer konta sprawdzisz na stronie starostwa).

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby starostwa, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś to możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał ci decyzję.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Nieważność zaświadczenia

Jeśli będziesz wykonywać przewóz niezgodnie z wydanym zaświadczeniem, starosta, w drodze decyzji, stwierdzi nieważność zaświadczenia. O nowe będziesz się mógł ubiegać dopiero po upływie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.

Przechowywanie dokumentów

Jeśli zaprzestaniesz wykonywania działalności gospodarczej lub wykonywania przewozu drogowego, musisz przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli, dokumenty i inne nośniki informacji przez okres jednego roku począwszy od dnia, w którym przestałeś wykonywać przewóz drogowy.

Czy ta strona była przydatna?