Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biegły rewident – zmiana danych

Jesteś biegłym rewidentem i zmieniły się twoje dane? Musisz dokonać zmiany danych w rejestrze biegłych rewidentów. Zobacz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Izby

Załatw online

Wniosek możesz złożyć elektronicznie
 

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru biegłych rewidentów należy zgłosić do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Wpis do rejestru obejmuje:

 • numer wpisu do rejestru
 • imię i nazwisko oraz adres biegłego rewidenta
 • obywatelstwo biegłego rewidenta
 • formę wykonywania przez biegłego rewidenta zawodu lub informację o niewykonywaniu tego zawodu
 • nazwę, adres strony internetowej i adres firmy audytorskiej, albo firmy audytorskiej, która zatrudnia biegłego rewidenta lub w której jest on wspólnikiem, lub z którą jest on powiązany w inny sposób
 • informację o uzyskaniu uprawnień biegłego rewidenta w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej lub państwie trzecim, w tym numer w odpowiednim rejestrze nadany biegłemu rewidentowi przez organ rejestrujący innego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, jeżeli został nadany, oraz nazwę tego organu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie o zmianie danych objętych wpisem do rejestru biegłych rewidentów

Biegły rewident ma obowiązek zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia. W tym celu należy złożyć wniosek do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Dowód osobisty lub akt małżeństwa.

Termin

W terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

 1. Zmiana danych objętych wpisem do rejestru biegłych rewidentów

Po wpłynięciu podpisanego przez wnioskodawcę zawiadomienia o zmianie danych do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, wniosek zostaje zweryfikowany, a dane wprowadzone  do bazy danych.

W przypadku zmiany danych adresowych, wnioskodawca może samodzielnie dokonać zmian poprzez panel użytkownika na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Ważne! Zmiana danych w panelu użytkownika nie następuje automatycznie. Dane zostają przesłane do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, gdzie są weryfikowane i po zaktualizowaniu głównej bazy danych (w siedzibie Izby) aktualizacja jest przekazywana na stronę internetową. Pola formularza dotyczące imienia i nazwiska są zablokowane – zmiana tych danych może nastąpić jedynie poprzez przesłanie stosownych dokumentów do biura Izby.

Dane na stronie internetowej są aktualizowane raz dziennie (od tego momentu zmiany są widoczne dla obywateli).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Rejestr jest aktualizowany niezwłocznie po wpłynięciu podpisanego formularza o zmianie danych do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Warto wiedzieć

Jeżeli przestałeś wykonywać zawód biegłego rewidenta i chcesz opuścić samorząd musisz złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru biegłych rewidentów.

Czy ta strona była przydatna?