Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biegły rewident – zmiana danych

Jesteś biegłym rewidentem i zmieniło się twoje nazwisko lub adres? Taka zmiana wymaga zmiany danych w rejestrze biegłych rewidentów. O tym jak to zrobić, przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z art. 17 ust. 9 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, biegły rewident ma obowiązek pisemnego zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia. Biegły rewident informuje m.in. o:

  • zmianie formy wykonywania zawodu;
  • zaprzestaniu wykonywania zawodu;
  • zmianie adresu;
  • zmianie nazwiska.

Zgłoszenie zmian jest szczególnie istotne w przypadku zmiany formy wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż zawiadomienie o zmianie danych objętych wpisem do rejestru biegłych rewidentów

Biegły rewident ma obowiązek pisemnego zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia. W przypadku zmiany formy wykonywania zawodu lub zaprzestania wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta, należy złożyć zawiadomienie w wersji papierowej do Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W przypadku zmiany adresu, aktualizacji można dokonać składając papierowe zgłoszenie o zmianie adresu do Biura PIBR lub wypełnić wniosek online. W tym drugim przypadku, biegły rewident musi posłużyć się loginem i hasłem umożliwiającym poprawne zalogowanie się na stronie PIBR.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Dowód osobisty lub akt małżeństwa.

O zmianie adresu można zawiadomić wyłącznie w jednej z następujących form:

  • w formie pisemnej - pismo z informacją odnośnie zmiany lub wypełniony formularz zgłoszenia o zmianie adresu biegłego rewidenta (wzór R6) z odręcznym podpisem, przesłane pocztą do Biura PIBR;
  • w formie elektronicznej - za pomocą formularza ZMIEŃ DANE w panelu użytkownika (po zalogowaniu się na stronie internetowej PIBR).

W przypadku zmiany nazwiska, aktualizacji można dokonać wyłącznie pisemnie - pismo z informacją odnośnie zmiany lub wypełniony formularz zgłoszenia o zmianie nazwiska (wzór R6) z odręcznym podpisem, przesłane pocztą do Biura PIBR.

W przypadku zmiany formy wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta, aktualizacji można dokonać wyłącznie pisemnie, składając pismo z informacją odnośnie zmiany lub zawiadomienie o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta (wzór R4).

W przypadku zaprzestania wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta, aktualizacji można dokonać wyłącznie pisemnie, składając pismo z informacją odnośnie zmiany lub zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta (wzór R5-nowy).

Uwaga! W przypadku zmian dotyczących formy wykonywania zawodu lub zaprzestania wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta, wnioski muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem biegłego rewidenta (formularze R4 i R5-nowy).

Termin

W terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

  1. Zmiana danych objętych wpisem do rejestru biegłych rewidentów

Po wpłynięciu podpisanego przez wnioskodawcę zawiadomienia o zmianie danych do Biura PIBR, pracownik Biura PIBR weryfikuje zapisy złożonego przez wnioskodawcę dokumentu oraz wprowadza dane do bazy danych. W przypadku zmiany danych adresowych, wnioskodawca może samodzielnie dokonać zmian poprzez panel użytkownika na stronie PIBR. Zmiana danych w panelu użytkownika nie nastąpi automatycznie. Dane zostają przesłane do Biura PIBR, gdzie są weryfikowane i po zaktualizowaniu głównej bazy danych (w siedzibie PIBR) aktualizacja jest przekazywana na stronę internetową. Pola formularza dotyczące imienia i nazwiska są zablokowane – zmiana tych danych może nastąpić jedynie poprzez przesłanie stosownych dokumentów do Biura PIBR.

Dane na stronie internetowej są aktualizowane raz dziennie (od tego momentu zmiany są widoczne dla obywateli).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Rejestr jest aktualizowany niezwłocznie po wpłynięciu podpisanego formularza o zmianie danych do Biura PIBR.

Czy ta strona była przydatna?