Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia

Jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru agencji zatrudnienia? Kończysz wykonywanie tej działalności? Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez STOR – System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ.

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek mogą złożyć te podmioty, które wpisane są do rejestru. Zatem wnioskodawcą może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka samorządu terytorialnego, szkoła wyższa, stowarzyszenie, fundacja, organizacja społeczna i zawodowa i inna organizacja, której statutowym celem jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

Wnioskodawcą może być podmiot krajowy i zagraniczny. Usługa dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli:

  • założył od podstaw i prowadzi agencję zatrudnienia na terytorium Polski

albo

  • wpisał się do rejestru w celu prowadzenia usług w zakresie agencji pracy tymczasowej

Przedsiębiorca zagraniczny podlega wówczas takim samym wymogom i regulacjom jak podmiot krajowy.


Uwaga

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie tej działalności – to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy marszałkowskie
  • wojewódzkie urzędy pracy

1. Wniosek złóż do wojewódzkiego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego – wybór należy do ciebie. Z rejestru wykreśli cię marszałek województwa.

2. Jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym to wniosek złóż do urzędu marszałkowskiego, który wpisał cię do rejestru i wydał obowiązujący certyfikat. Wniosek możesz też złożyć do wojewódzkiego urzędu pracy, który podlega pod dany urząd marszałkowski.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia

Urząd sprawdzi kompletność i poprawność wniosku oraz załączników.

W przypadku braków wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Jeżeli nie usuniesz tych braków w terminie, to urząd nie załatwi twojej sprawy.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Na wpłatę będziesz mieć od 7 do 14 dni. Jeżeli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek o wykreślenie z rejestru.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
  1. Urząd wykreśli cię z rejestru agencji zatrudnienia

W przypadku, gdy twój wniosek nie zawiera braków lub je uzupełniłeś, to urząd wykreśli cię z rejestru agencji zatrudnienia. Dostaniesz decyzję o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł

Opłatę skarbową za wydanie decyzji o wykreśleniu wpisu z rejestru należy wpłacić na konto wskazane na stronie wojewódzkiego urzędu pracy.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?