Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Broker ubezpieczeniowy – zmiana danych

Jesteś brokerem ubezpieczeniowym i zmieniły się twoje dane osobowe? A może zmieniły się osoby przy pomocy, których wykonujesz swoją działalność brokerską? Zgłoś to do Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawdź poniżej, jakie zmiany trzeba zgłosić i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Broker ubezpieczeniowy, którego dane – umieszczone w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych – zmieniły się, ma obowiązek zgłosić tę zmianę do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wniosek składa się na bezpłatnym formularzu elektronicznym dostępnym na stronie KNF i podpisuje Profilem Zaufanym (PZ).

Uwaga

Jeżeli broker nie posiada danych wymaganych do uzyskania PZ, wniosek można złożyć w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza elektronicznego w postaci wydruku.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 7 dni od wystąpienia zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych

Dokumenty

Do wniosku dołącz:

 • w przypadku złożenia wniosku dotyczącego zmiany danych osobowych brokera który jest osobą fizyczną lub prawną – oświadczenie stwierdzające, że dane, których zmiany dotyczy wniosek, są zgodne ze stanem faktycznym, oraz że wniosek został złożony na podstawie będących w jego posiadaniu dokumentów
 • w przypadku zmiany danych osób fizycznych, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji:
  • oświadczenie brokera stwierdzające, że osoba fizyczna, przy pomocy której broker wykonuje czynności brokerskie, której dotyczy wniosek, spełnia wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-e ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, albo
  • oświadczenie brokera stwierdzające, że osoba fizyczna, przy pomocy której broker wykonuje czynności brokerskie, której dotyczy wniosek, spełnia wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-d ustawy oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę fizyczną wymogów określonych w art. 34 ust. 8 lub 9 ustawy
 • w przypadku zmiany danych osób wchodzących w skład zarządu, oświadczenie brokera stwierdzające, że członek zarządu, którego dotyczy wniosek, spełnia wymogi określone w:
  • art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-d ustawy albo
  • art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-f ustawy, albo
  • art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-d ustawy oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez członka zarządu wymogów określonych w art. 34 ust. 8 lub 9 ustawy
 •  w przypadku złożenia wniosku w formie pisemnej – oświadczenie lub osoby uprawnionej o nieposiadaniu danych wymaganych do uzyskania Profilu Zaufanego

Termin

Złóż wniosek w ciągu 7 dni od wystąpienia zmiany.

 1. Dokonanie zmian w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych

KNF dokonuje zmian w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych.

KNF może odmówić dokonania zmian wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, jeżeli osoba fizyczna lub prawna nie spełnia ustawowych wymogów.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli KNF wyda ci decyzję o odmowie zmiany wpisu, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie.

Czy ta strona była przydatna?