Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Lekarz, lekarz dentysta – czasowe i okazjonalne wykonywanie zawodu w Polsce

Jesteś obcokrajowcem i chcesz tymczasowo wykonywać zawód lekarza lub lekarza dentysty w Polsce? Pamiętaj, że musisz uzyskać odpowiednie zaświadczenie oraz wpis do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów czasowo i okazjonalnie wykonujących ten zawód w Polsce. Sprawdź poniżej, jak uzyskać takie zaświadczenie i wpis do rejestru.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zaświadczenie oraz wpis do rejestru uzyskasz, jeżeli:

 • wykonujesz zawód lekarza lub lekarza dentysty
 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE
 • posiadasz kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, uzyskane, w innym niż Polska, państwie członkowskim UE

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie złóż zanim zaczniesz po raz pierwszy wykonywać swój zawód na terytorium Polski.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o zamiarze czasowego wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

Pamiętaj, że pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.


17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: 17 zł wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby izby, w której składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do okręgowej izby lekarskiej w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Oświadczenie złóż zanim zaczniesz po raz pierwszy wykonywać swój zawód na terytorium Polski.

 1. Weryfikacja formalna

Jeżeli oświadczenie i załączniki nie spełniają warunków formalnych, okręgowa rada lekarska (ORL) w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentów wezwie cię do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania).

Masz co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie uzupełnisz braków, twoje oświadczenie pozostanie bez rozpoznania.

 1. Otrzymasz zaświadczenie i wpis do rejestru lekarzy UE czasowo i okazjonalne wykonujących zawód w Polsce

Jeżeli ORL odmówi wydania ci zaświadczenia oraz wpisu do rejestru, to otrzymasz postanowienie o odmowie w formie uchwały (celem jego ewentualnego zaskarżenia do Naczelnej Rady Lekarskiej). Okręgowy rejestr lekarzy UE czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód prowadzi się w systemie teleinformatycznym „FINN 7” oraz jako zbiór dokumentów lekarza (teczka).

Dokumenty

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji Lekarzy z UE czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na obszarze RP

Okręgowa rada lekarska przekazuje drogą elektroniczną Naczelnej Radzie Lekarskiej dane z rejestru lekarzy z UE tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na obszarze Polski. Dane są przekazywane każdorazowo po dokonaniu wpisu do tego rejestru lub jego aktualizacji.

Termin

Każdorazowo po wpisie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Naczelnej Rady Lekarskiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia.

Warto wiedzieć

Oświadczenie musisz składać ponownie w każdym roku, w którym zamierzasz wykonywać, w sposób tymczasowy i okazjonalny, swój zawód w Polsce.

Czy ta strona była przydatna?