Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Zakończyłeś prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy? Masz obowiązek poinformować o tym odpowiedni urząd wojewódzki. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca prowadzący ośrodek doskonalenia techniki jazdy, który zamierza zakończyć prowadzenie działalności, składa wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Uwaga!
Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie działalności gospodarczej – to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w terminie 14 dni – licząc od dnia zakończenia działalności w zakresie ośrodka doskonalenia techniki jazdy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy wojewódzkie

W przypadku, gdy wykonujesz działalność gospodarczą w kilku miejscach położonych na obszarze różnych województw, to musisz – w poszczególnych województwach – złożyć odrębne wpisy o wykreślenie z rejestru.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Termin

Wniosek złóż w terminie 14 dni – licząc od dnia zakończenia działalności w zakresie ośrodka doskonalenia techniki jazdy.

  1. Urząd wojewódzki sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

 Jeśli wniosek nie jest kompletny urząd wezwie cię do jego uzupełnienia. W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków, to urząd wojewódzki nie wykreśli ciebie z rejestru. Wtedy otrzymasz decyzję o odmowie wykreślenia z rejestru.

  1. Zostaniesz wykreślony z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Urząd  wojewódzki przekaże informację o wykreśleniu z rejestru do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji odmawiającej wykreślenia wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego do Ministra Infrastruktury. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Czy ta strona była przydatna?