Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie

Wynajmujesz miejsca noclegowe w ośrodku wczasowym lub szkoleniowo-wypoczynkowym? A może udostępniasz pokoje gościnne w gospodarstwie agroturystycznym lub miejsca pod namioty? Jeśli chcesz zakończyć świadczenie tych usług, musisz ten fakt zgłosić w gminie. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorcy lub rolnicy świadczący usługi hotelarskie w innych obiektach, mają obowiązek informowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie to:

  • obiekty, które spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami,
  • wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy miast lub gmin
  • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla miejsca położenia obiektu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż informację o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich

Złóż informację do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu, o tym że kończysz świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie zgłoszonym przez ciebie do ewidencji w gminie.

Dokumenty

  1. Urząd wykreśla obiekt z ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Urząd wykreśla obiekt z ewidencji oraz zawiadamia zgłaszającego (przedsiębiorcę lub rolnika) o wykreśleniu obiektu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Czy ta strona była przydatna?