Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu w rejestrze wprowadzających lub konfekcjonujących środki ochrony roślin

Nie chcesz już sprzedawać środków ochrony roślin? Poinformuj o tym wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś wpisany do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków i chcesz zakończyć tę działalność, masz obowiązek poinformowania o tym wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa prowadzącego rejestr.

Uwaga!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie tej działalności, to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru wprowadzających lub konfekcjonujących środki ochrony roślin. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Wniosek złóż do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictw, który wpisał cię do rejestru.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców wprowadzających do obrotu lub konfekcjonujących środki ochrony roślin

Dokumenty

  1. Urząd zweryfikuje dokumenty

Wojewódzki inspektor dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i danych w nich zawartych. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni.

Jeśli w podanym terminie nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

  1. Wykreślenie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa w terminie 7 dni  od dnia wpływu kompletnego wniosku wykreśla wpis wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków. Decyzję o wykreśleniu wpisu w rejestrze wojewódzki inspektor przekazuje wnioskodawcy.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym dniu roboczym, informację o wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł

Zapłać opłatę skarbową 10 zł za wydanie decyzji o wykreśleniu wpisu z rejestru na wskazany przez wojewódzkiego inspektora rachunek bankowy.

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik zapłać dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji to możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?