Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agent ubezpieczeniowy – wykreślenie z rejestru

Jesteś agentem ubezpieczeniowym i zakład ubezpieczeń rozwiązał łączącą was umowę? W takim przypadku zostaniesz wykreślony z rejestru agentów ubezpieczeniowych. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z chwilą rozwiązania umowy agencyjnej zakład ubezpieczeń musi najpóźniej w ciągu 7 dni wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Jeżeli przyczyną rozwiązania umowy agencyjnej jest wykonywanie przez agenta ubezpieczeniowego działalności z naruszeniem przepisów prawa, umowy agencyjnej, staranności lub dobrych obyczajów, zakład ubezpieczeń informuje o tym KNF, a informacja o przyczynie rozwiązania umowy agencyjnej ze wskazaniem informującego zakładu ubezpieczeń jest odnotowywana w rejestrze agentów ubezpieczeniowych.

Wnioski o wykreślenie z rejestru agentów ubezpieczeniowych jak i wpis do rejestru i zmianę danych składane są przez zakład ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy może jedynie złożyć wniosek do KNF o udzielenie informacji z rejestru.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie później niż 7 dni od rozwiązania umowy agencyjnej.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zakład składa wniosek o wykreślenie agenta z rejestru agentów ubezpieczeniowych

Wnioski o wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru agentów ubezpieczeniowych składa zakład ubezpieczeń na bezpłatnym formularzu elektronicznym.

Dokumenty

Termin

Nie później niż 7 dni od rozwiązania umowy agencyjnej.

  1. Urząd sprawdzi wniosek

KNF dokonuje weryfikacji sporządzonego przez zakład ubezpieczeń wniosku pod kątem poprawności danych i ich zgodności z danymi znajdującymi się w rejestrze.

W przypadku stwierdzenia braków lub błędów, zakład otrzyma informację w systemie. Zakład ponownie składa skorygowany wniosek.

  1. Wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru agentów ubezpieczeniowych

KNF dokonuje wykreślenia agenta ubezpieczeniowego z rejestru agentów ubezpieczeniowych na podstawie wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń.

Dane dotyczące agenta ubezpieczeniowego wykreślonego z rejestru agentów ubezpieczeniowych są przechowywane w rejestrze agentów ubezpieczeniowych przez 10 lat.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?