Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium Polski

Jesteś zagranicznym pracodawcą i wysyłasz pracowników do pracy w Polsce? Poinformuj o tym Państwową Inspekcję Pracy. Poniżej dowiesz się jak i kiedy to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś zagranicznym pracodawcą, który deleguje pracownika do pracy na terytorium Polski:

 • w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem prowadzącym działalność na terytorium Polski, lub
 • do oddziału lub przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorstw, prowadzącego działalność na terytorium Polski, lub
 • jako agencja pracy tymczasowej,

- masz obowiązek złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie o ich delegowaniu.

Obowiązek złożenia oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP ma również zagraniczna agencja pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca personel, która skierowała pracownika tymczasowego do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika w tym samym lub innym państwie członkowskim, i który realizuje usługę na rzecz polskiego kontrahenta z wykorzystaniem pracowników, skierowanych do niego uprzednio z takiej agencji. W tej sytuacji agencja pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca personel są uważane za pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP!

Uwaga! Aby agencja mogła wywiązać się z obowiązku złożenia oświadczenia o delegowaniu, pracodawca użytkownik musi poinformować ją o zamiarze skierowania pracownika tymczasowego do pracy w Polsce nie później niż na 15 dni roboczych przed planowanym skierowaniem.

Dowiedz się więcej o obowiązkach pracodawcy delegującego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi w Polsce, za który uznaje się pierwszy dzień pracy delegowanego pracownika na terytorium Polski.

Gdzie załatwisz sprawę

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP

Najprostszym sposobem jest złożenie oświadczenia elektronicznie, w tym celu wybierz przycisk "Załatw online". Pamiętaj, że nie musisz drukować, odręcznie podpisywać ani skanować formularzy oświadczenia. Wystarczy, że wypełnisz formularz oświadczenia na komputerze i potwierdzisz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Uwaga! Nie wysyłaj oświadczenia e-mailem, ponieważ w takiej formie nie zostanie ono przyjęte przez PIP.

Oświadczenie możesz też złożyć w postaci papierowej. W tym celu skorzystaj z wzorów formularzy udostępnionych na tej stronie.

Oświadczenie w postaci papierowej, z dołączonymi danymi wszystkich delegowanych pracowników, możesz:

Oświadczenie możesz złożyć w języku polskim lub angielskim.

Nie czekaj na żadne pismo z urzędu o przyjęciu oświadczenia, gdyż urząd go nie wydaje.

Dokumenty

Oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP powinno zawierać następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne pracodawcy delegującego (nazwę, siedzibę (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny uzyskany w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych),
 • przewidywaną liczbę pracowników delegowanych na terytorium Polski wraz z danymi obejmującymi ich imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo,
 • przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • adresy miejsca pracy pracowników delegowanych na terytorium Polski;
 • charakter usług uzasadniający delegowanie pracowników na terytorium Polski,
 • dane osoby pośredniczącej w kontaktach pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy
  a pracodawcą delegującym, obejmujące jej imię i nazwisko, adres, pod którym przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • miejsce przechowywania w Polsce dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.

Jeżeli pracownik jest delegowany do pracodawcy użytkownika przez zagraniczną agencję pracy tymczasowej lub agencję wynajmującą personel, w oświadczeniu należy podać także dane tego użytkownika obejmujące:

 • nazwę,
 • siedzibę (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny uzyskany
  w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych).

Dotyczy to także pracodawcy użytkownika z innego państwa członkowskiego, który kieruje tymczasowo pracownika do pracy na terytorium Polski, skierowanego do niego uprzednio przez agencję pracy tymczasowej lub agencję wynajmującą personel.

Termin

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi w Polsce, za który uznaje się pierwszy dzień pracy delegowanego pracownika na terytorium Polski.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie).

Opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Jeżeli nie złożysz do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia w Polsce pracy przez delegowanego pracownika, to grozi ci kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Dowiedz się więcej o zasadach delegowania pracowników w ramach świadczenia usług i o obowiązkach pracodawcy delegującego.

Czy ta strona była przydatna?