Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie informacji przed dokonaniem granicznej kontroli weterynaryjnej produktów lub zwierząt

Poinformowanie organu kontrolującego o zamiarze wprowadzenia przesyłki zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego na teren UE.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wszystkie zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego wwożone na terytorium Unii Europejskiej podlegają kontroli weterynaryjnej na granicy państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś:

 • osobą fizyczną lub
 • osobą prawną albo
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

i masz zamiar przywieźć z państw trzecich do Polski lub na terytorium Unii Europejskiej, zwierzęta lub produkty pochodzenia zwierzęcego, to zgłoś ich przywóz do granicznego lekarza weterynarii na granicznym posterunku kontroli. Jest to tzw. obowiązek prenotyfikacji, czyli wcześniejszego powiadomienia granicznego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli, przez który przesyłka zwierząt lub przesyłka produktów ma zostać wprowadzona na terytorium Polski, o przewidywanym czasie przywozu oraz rodzaju i ilości przywożonej przesyłki.

Jako tzw. osoba odpowiedzialna za przesyłkę (zgodnie z przepisami prawa weterynaryjnego) możesz dokonać zgłoszenia we własnym imieniu albo jako przedstawiciel w imieniu innej osoby.

Uwaga!

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem unijnego systemu kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej - "TRACES" (TRAde Control and Expert System), to możesz wykorzystać funkcje tego systemu do dokonania prenotyfikacji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym terminem przywozu do granicznego posterunku kontroli.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż informację do granicznego posterunku kontroli weterynaryjnej, przez który planujesz wprowadzać produkty lub zwierzęta na terytorium Polski (Unii Europejskiej).

Wykaz granicznych posterunków kontroli weterynaryjnej w Polsce możesz znaleźć tutaj. Sprawdź, czy wybrany posterunek graniczny dokonuje kontroli danej grupy towarów.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż informację o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przywożonych produktów lub przesyłki zwierząt

Jako osoba odpowiedzialna za przesyłkę, poinformuj z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli, przez które przesyłka zwierząt lub produktów ma zostać wprowadzona, o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przywożonej przesyłki produktów lub przesyłki zwierząt.

Powiadomienie może być przekazane wcześniej w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych systemów elektronicznego przesyłania danych (np. faks, poczta elektroniczna e-mail), przy czym powinno ono zawierać dane wymagane w części I dokumentu CVED - Wspólnotowego Dokumentu Weterynaryjnego Wejścia.

Prenotyfikację przesyłki możesz także dokonać z wykorzystaniem systemu TRACES, dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników przez przeglądarkę internetową.

Obowiązek wcześniejszego powiadamiania (prenotyfikacji) o przybyciu przesyłek produktów wprowadzanych z krajów trzecich na terytorium Unii Europejskiej wynika z przepisu art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiającego procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich oraz art. 1 ust.1 Rozporządzenia Komisji I (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. wprowadzającego  dokument zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych dotyczących zwierząt wwożonych do Wspólnoty pochodzących z krajów trzecich.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja powinna zawierać dane z części I dokumentu Wspólnotowego Dokumentu Weterynaryjnego Wejścia (CVED):

 • Nadawca/Eksporter: nazwa, adres, kod pocztowy, nazwa kraju z kodem ISO;
 • Punkt kontroli granicznej: nazwa;
 • Odbiorca: nazwa, adres, kod pocztowy, nazwa kraju z kodem ISO;
 • Osoba odpowiedzialna za ładunek: nazwa, adres, kod pocztowy, kraj;
 • Importer: nazwa, adres, kod pocztowy, nazwa kraju z kodem ISO;
 • Kraj pochodzenia: nazwa kraju z kodem ISO;
 • Kraj wysyłki: nazwa kraju z kodem ISO;
 • Data przewidywanego przyjazdu na punkt kontroli granicznej;
 • Nazwa statku/lotu: numer listu przewozowego, numer identyfikacyjny (nr wagonu, nr pojazdu, nr przyczepy);
 • Adres miejsca przeznaczenia w UE;
 • Świadectwo/dokument weterynaryjny: numer, data wystawienia, zakład pochodzenia, weterynaryjny numer identyfikacyjny;
 • Dane szczegółowe środka transportu: nazwa statku/numer lotu, numer listu przewozowego, numer wagonu/ pojazdu/ przyczepy;
 • Rodzaj towaru: gatunek zwierząt, liczbę i rodzaj opakowań, z których składa się ładunek;
 • Waga brutto towaru w kg.

W celu dokonania powiadomienia o planowanej przesyłce:

 • zwierząt - wykorzystaj dokument CVED-A;
 • produktów zwierzęcych - wykorzystaj dokument CVED-P.

Termin

Co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym terminem przywozu do granicznego posterunku kontroli.

 1. Wprowadź przesyłkę produktów lub zwierząt na terytorium Polski

Dostarcz przesyłkę do granicznego posterunku kontroli w terminie, który wskazałeś w złożonej informacji.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Przepisy nie określają czasu realizacji procedury.

Warto wiedzieć

Pamiętaj!

Za przesyłkę zwierząt uważa się określoną liczbę zwierząt tego samego gatunku, objętych tym samym świadectwem weterynaryjnym lub innym dokumentem, przywożonych lub przewożonych jednym środkiem transportu oraz pochodzących z jednego państwa trzeciego lub jego części.

Za przesyłkę produktów uznaje się określoną liczbę lub ilość produktów tego samego rodzaju, objętych tym samym świadectwem weterynaryjnym lub innym dokumentem, przywożonych lub przewożonych jednym środkiem transportu oraz pochodzących z jednego państwa trzeciego lub jego części.

Uwaga!

Złożenie informacji o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przywożonych produktów lub przesyłki zwierząt stanowi pierwszy etap weterynaryjnej kontroli granicznej. Dopiero zgłoszenie przesyłki do weterynaryjnej kontroli granicznej i przedstawienie granicznemu lekarzowi weterynarii wypełnionej pierwszej części świadectwa CVED wszczyna postępowanie, po zakończeniu którego, graniczny lekarz weterynarii wystawi Tobie (jako osobie odpowiedzialnej za przesyłkę), wspólnotowe świadectwo weterynaryjne przekroczenia granicy (CVED) oraz poświadczy w tym świadectwie wyniki przeprowadzonej kontroli.

Warto wiedzieć

Przesyłkę można prenotyfikować do dowolnego zatwierdzonego posterunku na granicy zewnętrznej UE, nie tylko polskiego. Listę zatwierdzonych posterunków znajdziesz tutaj. Przedsiębiorcy polscy mają zatem możliwość szerszego wyboru posterunków granicznych, przez które mogą wprowadzić na teren UE zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Czy ta strona była przydatna?