Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie informacji przed dokonaniem granicznej kontroli weterynaryjnej produktów lub zwierząt

Poinformowanie organu kontrolującego o zamiarze wprowadzenia przesyłki zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego na teren UE.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Zaloguj się w systemie TRACES NT, za pomocą loginu UE.

Jeśli nie masz loginu UE, musisz się zarejstrować.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wszystkie zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego wwożone na terytorium Unii Europejskiej podlegają kontroli weterynaryjnej na granicy państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Przed ich przywozem musisz spełnić obowiązek prenotyfikacji, czyli wcześniej zgłosić przywóz zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego lekarzowi weterynarii na granicznym posterunku kontroli. 


Za przesyłkę zwierząt uważa się określoną liczbę zwierząt tego samego gatunku, objętych tym samym świadectwem weterynaryjnym lub innym dokumentem, przywożonych lub przewożonych jednym środkiem transportu oraz pochodzących z jednego państwa trzeciego lub jego części.

Za przesyłkę produktów pochodzenia zwierzęcego uznaje się określoną liczbę lub ilość produktów tego samego rodzaju, objętych tym samym świadectwem weterynaryjnym lub innym dokumentem, przywożonych lub przewożonych jednym środkiem transportu oraz pochodzących z jednego państwa trzeciego lub jego części.


Jako  osoba odpowiedzialna za przesyłkę (zgodnie z przepisami prawa weterynaryjnego) możesz dokonać zgłoszenia we własnym imieniu albo jako przedstawiciel - w imieniu innej osoby.

Uwaga! Prenotyfikacji możesz dokonać tylko za pośrednictwem unijnego systemu kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej - TRACES-NT (TRAde Control and Expert System)

Przeczytaj, jak założyć konto TRACES-NT.


Obowiązek wcześniejszego powiadamiania (prenotyfikacji) o przybyciu przesyłek produktów wprowadzanych z krajów trzecich na terytorium Unii Europejskiej wynika z przepisu art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym terminem przywozu do granicznego posterunku kontroli.

Gdzie załatwisz sprawę

Informację składasz za pośrednictwem systemu TRACES NT. To tam wskazujesz, na którym granicznym posterunku kontroli weterynaryjnej, wprowadzisz produkty lub zwierzęta na terytorium Polski (Unii Europejskiej).

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii znajdziesz wykaz granicznych posterunków kontroli weterynaryjnej w Polsce.

Sprawdź, czy wybrany posterunek graniczny dokonuje kontroli danej grupy towarów.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż informację o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przywożonych produktów lub przesyłki zwierząt

Jako osoba odpowiedzialna za przesyłkę poinformuj lekarza weterynarii na granicznym posterunku kontroli, przez które przesyłka zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego ma zostać wprowadzona, z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego, o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przywożonej przesyłki produktów lub przesyłki zwierząt.

Zrób to na odpowiedniej części dokumentu CHED:

Zawiadomienie (prenotyfikację) składasz w systemie TRACES NT, który jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja powinna zawierać między innymi:

 • Nadawca/Eksporter: nazwa, adres, kod pocztowy, nazwa kraju z kodem ISO;
 • Punkt kontroli granicznej: nazwa;
 • Odbiorca: nazwa, adres, kod pocztowy, nazwa kraju z kodem ISO;
 • Osoba odpowiedzialna za ładunek: nazwa, adres, kod pocztowy, kraj;
 • Importer: nazwa, adres, kod pocztowy, nazwa kraju z kodem ISO;
 • Kraj pochodzenia: nazwa kraju z kodem ISO;
 • Kraj wysyłki: nazwa kraju z kodem ISO;
 • Data przewidywanego przyjazdu na punkt kontroli granicznej;

Termin

Co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym terminem przywozu do granicznego posterunku kontroli.

 1. Wprowadź przesyłkę produktów lub zwierząt na terytorium Polski

Dostarcz przesyłkę do granicznego posterunku kontroli w terminie, który wskazałeś w złożonej informacji.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Złożenie informacji o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przywożonych produktów lub przesyłki zwierząt stanowi pierwszy etap weterynaryjnej kontroli granicznej.

Dopiero zgłoszenie przesyłki do weterynaryjnej kontroli granicznej i przedstawienie lekarzowi weterynarii dokumentu CHED rozpoczyna postępowanie.

Po jego zakończeniu graniczny lekarz weterynarii wystawi ci (jako osobie odpowiedzialnej za przesyłkę) wspólnotowe świadectwo weterynaryjne przekroczenia granicy oraz poświadczy wyniki przeprowadzonej kontroli.

Czas przeprowadzania kontroli może różnić się w zależności od rodzaju przejścia granicznego, przez które wprowadzana jest przesyłka (kolejowe, morskie, drogowe). Zazwyczaj jest to jednak jeden dzień roboczy.

Warto wiedzieć

Przesyłkę można prenotyfikować do dowolnego zatwierdzonego posterunku na granicy zewnętrznej UE, nie tylko polskiego. Przedsiębiorcy polscy mają możliwość szerszego wyboru posterunków granicznych, przez które mogą wprowadzić na teren UE zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Sprawdź listę zatwierdzonych posterunków.

Czy ta strona była przydatna?