Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biegły rewident – zmiana danych

Jesteś biegłym rewidentem i zmieniły się twoje dane? Musisz dokonać zmiany danych w rejestrze biegłych rewidentów. Zobacz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Izby

Załatw online

Wniosek możesz złożyć elektronicznie
 

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Biegły rewident ma obowiązek zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia. W tym celu należy złożyć wniosek do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Wpis do rejestru obejmuje:

 • numer wpisu do rejestru,
 • imię i nazwisko oraz adres biegłego rewidenta,
 • obywatelstwo biegłego rewidenta,
 • formę wykonywania przez biegłego rewidenta zawodu lub informację o niewykonywaniu tego zawodu,
 • nazwę, adres strony internetowej i adres firmy audytorskiej, albo firmy audytorskiej, która zatrudnia biegłego rewidenta lub w której jest on wspólnikiem, lub z którą jest on powiązany w inny sposób,
 • informację o uzyskaniu uprawnień biegłego rewidenta w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej lub państwie trzecim, w tym numer w odpowiednim rejestrze nadany biegłemu rewidentowi przez organ rejestrujący innego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, jeżeli został nadany, oraz nazwę tego organu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW W WARSZAWIE al. Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie o zmianie danych objętych wpisem do rejestru biegłych rewidentów

Dokumenty

W przypadku zmiany nazwiska, do wniosku o zmianę danych dołącz dokument, który potwierdza zmianę nazwiska – na przykład akt małżeństwa.

Termin

W terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

 1. Zmiana danych objętych wpisem do rejestru biegłych rewidentów

Po wpłynięciu podpisanego przez wnioskodawcę zawiadomienia o zmianie danych do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, wniosek zostaje zweryfikowany, a dane wprowadzone  do bazy danych.

W przypadku zmiany danych adresowych, wnioskodawca może samodzielnie dokonać zmian poprzez panel użytkownika na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Ważne! Zmiana danych w panelu użytkownika nie następuje automatycznie. Dane zostają przesłane do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, gdzie są weryfikowane i po zaktualizowaniu głównej bazy danych  aktualizacja jest przekazywana na stronę internetową. Pola formularza dotyczące imienia i nazwiska są zablokowane – zmiana tych danych może nastąpić jedynie poprzez przesłanie stosownych dokumentów do biura Izby.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Rejestr jest aktualizowany niezwłocznie po wpłynięciu podpisanego formularza o zmianie danych do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Warto wiedzieć

Jeżeli przestałeś wykonywać zawód biegłego rewidenta i chcesz opuścić samorząd musisz złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru biegłych rewidentów.

Czy ta strona była przydatna?