Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Firma audytorska – zmiana danych

Prowadzisz firmę wpisaną na listę firm audytorskich? Każdą zmianę danych musisz zgłaszać do organu nadzoru - Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek możesz złożyć przez e-PUAP.  Wniosek trzeba podpisać podpisem kwalifikowanym 

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Firmy audytorskie wpisane na listę firm audytorskich informują Polską Agencję Nadzoru Audytowego o każdej zmianie danych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o zmianę danych złóż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Agencja Nadzoru Audytowego Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o aktualizację danych firmy audytorskiej

Uwaga! Z powodu epidemii koronawirusa, biuro podawcze PANA jest zamknięte do odwołania. Wnioski należy składać wyłącznie listownie lub elektronicznie.

Firmy audytorskie mają obowiązek zgłaszania do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zmian danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie, przedstawiając dokumenty będące podstawą do dokonania tych zmian.

Zgłoszeniu podlegają zmiany następujących danych:

 • pełna i skrócona nazwa oraz adres firmy audytorskiej,
 • forma organizacyjno-prawna firmy audytorskiej,
 • nazwiska i imiona lub nazwy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych,
 • adresy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych,
 • nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób,
 • adresy oddziałów firmy audytorskiej,
 • informacja o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z firmą audytorską lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne,
 • adres strony internetowej firmy audytorskiej,
 • numer w rejestrze nadany firmie audytorskiej przez organ rejestrujący innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego oraz nazwę tego organu,
 • informacja, czy firma audytorska została zarejestrowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej w celu umożliwienia przeprowadzania unijnych badań ustawowych, wymaganych w państwie Unii Europejskiej dokonującym rejestracji,
 • dane kontaktowe obejmujące numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów,
 • informacja, czy firma audytorska została wpisana na listę jako firma audytorska zatwierdzona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej.

Dokumenty

Termin

Wniosek o zmianę danych złóż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

 1. Zmiana danych objętych wpisem na listę firm audytorskich

Po wpłynięciu podpisanego przez wnioskodawcę zawiadomienia o zmianie danych do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, organ weryfikuje zapisy złożonego przez wnioskodawcę dokumentu oraz wprowadza dane do bazy danych.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) zaktualizuje dane niezwłocznie po wpłynięciu podpisanego formularza o zmianie danych do biura Izby.

Warto wiedzieć

Jeżeli chcesz zakończyć działalność firmy audytorskiej musisz złożyć wniosek o zakończenie działalności firmy audytorskiej.

Czy ta strona była przydatna?