Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych - UPL-1

Chcesz mieć pełnomocnika, który będzie podpisywać twoje elektroniczne deklaracje podatkowe i składać je w twoim imieniu przez internet? Najpierw zgłoś wybraną osobę do urzędu skarbowego. Zobacz, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy pełnomocnik może podpisywać i składać elektroniczne deklaracje

Deklaracje podatkowe, czyli deklaracje składane na potrzeby rozliczeń podatkowych, ale również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje wymagane przepisami prawa podatkowego możesz składać osobiście lub przez pełnomocnika. 

Pamiętaj! Część deklaracji, na przykład JPK_VAT z deklaracją, możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Jeśli chcesz, żeby pełnomocnik podpisywał i składał za ciebie deklaracje składane środkami komunikacji elektronicznej, musisz udzielić mu pełnomocnictwa na specjalnym formularzu, czyli UPL-1.

Takie pełnomocnictwo będzie obowiązywać we wszystkich urzędach skarbowych i uprawnia do podpisywania:

 • każdego rodzaju deklaracji podatkowych składanych elektronicznie
 • zeznań i informacji podatkowych składanych elektronicznie.

Kto może być pełnomocnikiem

Pełnomocnikiem może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Może to być doradca podatkowy, ale także twój pracownik zajmujący się księgowością czy pracownik biura rachunkowego.

Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji możesz udzielić więcej niż jednej osobie. Zabezpieczysz się w ten sposób na wypadek choroby czy urlopu pełnomocnika. W takim przypadku każdej z tych osób musisz udzielić pełnomocnictwa poprzez złożenie odrębnego formularza UPL-1.  

Jak pełnomocnik podpisuje deklaracje elektroniczne

Pełnomocnik podpisuje deklaracje składane środkami komunikacji elektronicznej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Jeżeli twój pełnomocnik nie może podpisać elektronicznie deklaracji, to wciąż masz obowiązek złożenia deklaracji we właściwym czasie. Nie zwalnia cię z niego brak dostępu do elektronicznej platformy podatkowej.


Uwaga! Jeśli rozliczasz się wspólnie z żoną lub mężem, wystarczy że deklarację (na przykład PIT-36) podpisze jeden z małżonków. W takim wypadku pełnomocnictwo nie jest potrzebne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Formularz UPL-1 złóż przed dniem podpisania i złożenia przez pełnomocnika pierwszej deklaracji.

Pełnomocnictwo obowiązuje w okresie wskazanym w formularzu UPL-1.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeżeli chcesz złożyć formularz UPL-1 w formie dokumentu elektronicznego, to w zależności od rodzaju podatku, który rozliczasz - z listy rozwijanej wybierz:

 • urząd skarbowy, który rozlicza podatek od towarów i usług – jeżeli płacisz podatek od towarów i usług (podatek VAT)
 • urząd skarbowy, który rozlicza podatek dochodowy – jeżeli płacisz podatek dochodowy
 • urząd skarbowy w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby twojej firmy – jeżeli płacisz inny podatek niż podatek dochodowy i podatek VAT
 • urząd skarbowy w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby twojej firmy – jeżeli jesteś płatnikiem podatków lub płatnikiem składek ubezpieczeniowych
 • Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście – jeśli mieszkasz albo masz siedzibę lub zarząd firmy za granicą
 • jeden z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim - jeśli osiągasz przychód netto w wysokości minimum 3 mln euro
 • I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - jeśli osiągasz przychód netto powyżej 50 mln euro.

Jeżeli chcesz złożyć formularz UPL-1 w formie papierowej, to w zależności od rodzaju podatku, który rozliczasz, zrób to: 

 • w urzędzie skarbowym, który rozlicza podatek od towarów i usług – jeżeli płacisz podatek od towarów i usług (podatek VAT)
 • w urzędzie skarbowym, który rozlicza podatek dochodowy – jeżeli płacisz podatek dochodowy
 • w urzędzie skarbowym w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby twojej firmy – jeżeli płacisz inny podatek niż podatek dochodowy i podatek VAT
 • w urzędzie skarbowym w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby twojej firmy – jeżeli jesteś płatnikiem podatków lub płatnikiem składek ubezpieczeniowych
 • w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście – jeśli mieszkasz albo masz siedzibę lub zarząd firmy za granicą
 • w jednym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim - jeśli osiągasz przychód netto w wysokości minimum 3 mln euro
 • w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie - jeśli osiągasz przychód netto powyżej 50 mln euro.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji elektronicznych

Formularz UPL-1 musi być podpisany przez przedsiębiorcę. Jeśli jednak formularz UPL-1 składa spółka, to trzeba go podpisać zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS lub umowy spółki. W przypadku spółki osobowej formularz muszą podpisać wszyscy wspólnicy.

Złóż formularz UPL-1 w formie:

 • dokumentu elektronicznego – przez e-Urząd skarbowy lub przez e-PUAP
 • papierowej – do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Jeśli składasz UPL-1 w wersji papierowej, możesz poprosić o przystawienie pieczęci urzędu na kopii formularza.

Natomiast jeśli składasz UPL-1 elektronicznie, dostaniesz UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru, dzięki któremu masz pewność, że właściwy urząd otrzymał formularz.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Wskaż w formularzu UPL-1 w:

 • części A – organ podatkowy, do którego adresowane jest pełnomocnictwo
 • części B – dane podatnika, płatnika, bądź inkasenta który udziela pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną
 • części C – dane pełnomocnika uprawnionego do składania deklaracji drogą elektroniczną
 • części D – okres obowiązywania pełnomocnictwa
 • części E – dane osób uprawnionych do reprezentowania osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Termin

Formularz UPL-1 złóż przed dniem podpisania i złożenia przez pełnomocnika pierwszej deklaracji.

Pełnomocnictwo obowiązuje w okresie wskazanym w formularzu UPL-1.

 1. Urząd wprowadzi dane z UPL-1 do rejstru pełnomocnictw

Urząd, do którego składasz UPL-1, wpisuje dane pełnomocnika do rejestru. Nie zawiadamia cię o załatwieniu sprawy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd rozpatrzy twoją sprawę najszybciej jak to jest możliwe.

Warto wiedzieć

Odwołanie pełnomocnika 

Jeśli chcesz odwołać pełnomocnika, złóż formularz OPL-1. Formularz złóż w tym samym urzędzie, co UPL-1.

Możesz też złożyć zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa (OPL-1): 

Lista pełnomocnictw

Jako mocodawca możesz przeglądać listę udzielonych pełnomocnictw ogólnych oraz pełnomocnictw umożliwiających składanie e-deklaracji w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Czy ta strona była przydatna?