Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Jeśli chciałbyś prowadzić hodowlę lub utrzymywać psy jednej z ras uznawanych za agresywne musisz na to uzyskać zezwolenie. Poniżej dowiesz się co musisz zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa ras uznawanych za agresywne wymaga zezwolenia wymaga. Rasy uznawane za agresywne to:

 • amerykański pit bull terrier;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 • buldog amerykański;
 • dog argentyński;
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 • tosa inu;
 • rottweiler;
 • akbash dog;
 • anatolian karabash;
 • moskiewski stróżujący;
 • owczarek kaukaski.

Organ wydaje zezwolenie jeśli wnioskodawca zapewni, że pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zanim zdecydujesz się na zakup psa lub rozpoczęcie hodowli psów.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której planujesz prowadzić hodowlę psów.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku należy podać:

 • dane wnioskodawcy (właściciela) psa
 • nazwę rasy psa
 • liczbę zwierząt
 • opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa (mieszkanie w bloku, dom wolno stojący, rodzaj ogrodzenia)

oraz (o ile są znane) inne dane dotyczące psa np.:

 • pochodzenie
 • datę urodzenia
 • płeć
 • sposób oznakowania
 • adres miejsca utrzymania
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Zanim zdecydujesz się na zakup psa lub rozpoczęcie hodowli psów.

 1. Urząd sprawdzi formalnie wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania.

Jeśli do wniosku nie załączyłeś dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, urząd wezwie cię do jego dostarczenia w terminie od 7 do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli przekroczysz podane terminy lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

 1. Urząd wyda zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Po pozytywnej weryfikacji wniosku urząd wyda ci zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Ważne! Urząd nie wyda ci zezwolenia jeżeli pies będzie utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Odmowa wydania zezwolenia następuje w formie decyzji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

82 zł

Opłatę wnieś na numer rachunku bankowego urzędu, w którym ubiegasz się o zezwolenie. Dokładne informacje znajdziesz na stronie internetowej lub bezpośrednio w urzędzie.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu złóż odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, to decyzja będzie ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu.

Czy ta strona była przydatna?