Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Chcesz mieć psa należącego do rasy uznawanej za agresywną? A może zamierzasz prowadzić hodowlę takich psów? Jeśli tak, musisz najpierw uzyskać zezwolenie. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz mieć psa należącego do rasy uznawanej za agresywną albo prowadzić hodowlę takich psów, musisz najpierw uzyskać zezwolenie od wójta, burmistrza lub prezydenta twojego miasta.

Rasy uznawane za agresywne to:

 • amerykański pit bull terrier
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 • buldog amerykański
 • dog argentyński
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
 • tosa inu
 • rottweiler
 • akbash dog
 • anatolian karabash
 • moskiewski stróżujący
 • owczarek kaukaski.

Otrzymasz zezwolenie tylko jeśli zapewnisz, że pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek zanim kupisz psa rasy uznawanej za agresywną lub rozpoczniesz hodowlę.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której planujesz utrzymywać psa albo prowadzić hodowlę psów.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – wysyłając pismo ogólne na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu miasta lub gminy.

Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku należy podać:

 • dane wnioskodawcy (właściciela) psa
 • nazwę rasy psa
 • liczbę zwierząt
 • opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa (mieszkanie w bloku, dom wolno stojący, rodzaj ogrodzenia)

oraz (o ile są znane) inne dane dotyczące psa np.:

 • pochodzenie
 • datę urodzenia
 • płeć
 • sposób oznakowania
 • adres miejsca utrzymania
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Złóż wniosek zanim kupisz psa rasy uznawanej za agresywną lub rozpoczniesz hodowlę.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli wniosek ma braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wyda ci zezwolenie

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, urząd wyda zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Ważne! Urząd wyda decyzję o odmowie zezwolenia, jeżeli pies będzie utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Z takich samych względów urząd cofnie już wydane zezwolenie.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 82 zł – opłata skarbowa za zezwolenie na utrzymywanie psa dla celów prywatnych
 • 616 zł – opłata skarbowa za zezwolenie na prowadzenie hodowli (działalność gospodarcza)

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.  

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Przeczytaj, jak złożyć odwołanie.

Możesz zrezygnować z odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, to decyzja będzie ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu.

Czy ta strona była przydatna?