Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja roczna o obrocie materiałem siewnym

Sprzedajesz rośliny lub ich części przeznaczone do siewu lub sadzenia w Polsce? Jeśli wprowadzasz je na rynek po raz pierwszy, to koniecznie poinformuj o tym urząd. Informację składasz raz w roku, w wyznaczonym terminie. Jest to twój obowiązek. Sprawdź poniżej, jak możesz złożyć informację roczną o obrocie materiałem siewnym.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Złóż informację roczną o obrocie materiałem siewnym, jeśli po raz pierwszy wprowadzasz go na polski rynek.

Co to jest materiał siewny

Materiałem siewnym są rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji (przeszczepienia oczka, czyli pąka liściowego) lub innego sposobu rozmnażania roślin, które spełniają wymagania odnośnie wytwarzania i jakości. Chodzi o:

 • nasiona roślin rolniczych i warzywnych, które podlegają przepisom o wytwarzaniu i jakości,
 • bulwy ziemniaka,
 • rośliny i ich części, w tym podkładki (ukorzenione rośliny), zrazy (szlachetne elementy szczepu), wstawki (fragmenty pędów wszczepiane jako łączący element), oczka lub nasiona, które są przeznaczone do rozmnażania i produkcji nasion sadowniczych (bez winorośli),
 • rośliny i ich części, w tym podkładki, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin warzywnych,
 • nasiona, części roślin lub rośliny, w tym podkładki, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin ozdobnych lub wykorzystywanych w celach ozdobnych,
 • sadzonki i szczepy ukorzenione, pędy jednoroczne i pędy niezdrewniałe, podkładki oraz zrazy, przeznaczone do rozmnażania i produkcji winorośli.

Zobacz listę gatunków roślin dotyczących obrotu materiałem siewnym.

Pamiętaj, że jeśli kupujesz rośliny lub ich części na terenie Polski od innego sprzedawcy, to nie składasz informacji rocznej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Formularz złóż do 31 lipca – za okres od 1 lipca poprzedniego roku do 30 czerwca w roku, w którym składasz informację roczną.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Informację roczną złóż do odpowiedniego wojewódzkiego inspektora ze względu na twoje:

 • miejsce zamieszkania albo siedzibę firmy,
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeśli jest ono inne niż miejsce zamieszkania (jeśli jesteś osobą fizyczną).
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż informację roczną o obrocie materiałem siewnym

Aby złożyć informację roczną o obrocie materiałem siewnym, uzupełnij formularz (wzór znajdziesz poniżej). Pamiętaj, aby podać w nim też adresy punktów sprzedaży materiału siewnego.

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym, z wyłączeniem mieszanek materiału siewnego, zawiera:

1) adresy miejsc (punktów sprzedaży), w których jest prowadzony obrót materiałem siewnym;

2) nazwę gatunku oraz formę gatunku (jara albo ozima);

3) kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego;

4) stan początkowy masy materiału siewnego;

5) przychód masy materiału siewnego:

a) z produkcji własnej lub kontraktacji,

b) przywiezionego z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,

c) przywiezionego z państw trzecich;

6) sposób zagospodarowania masy materiału siewnego przez:

a) sprzedaż na cele siewne,

b) przeklasyfikowanie na cele niesiewne,

c) wykorzystanie do siewu w posiadanym gospodarstwie rolnym,

d) wykorzystanie do sporządzania mieszanek materiału siewnego;

7) stan końcowy masy materiału siewnego.

3. Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. c, zawiera ponadto:

1) nazwę odmiany;

2) masę materiału siewnego;

3) nazwę państwa, w którym materiał siewny został wyprodukowany, i państwa, w którym materiał ten został zakupiony.

4. Informacja dotycząca obrotu mieszankami materiału siewnego zawiera:

1) stan początkowy masy mieszanek materiału siewnego;

2) przychód masy mieszanek materiału siewnego:

a) wytworzonych przez prowadzącego obrót,

b) zakupionych przez prowadzącego obrót poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) sposób zagospodarowania masy mieszanek materiału siewnego przez:

a) wykorzystanie na cele siewne,

b) przeklasyfikowanie na cele niesiewne;

4) stan końcowy masy mieszanek materiału siewnego.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Formularz złóż do 31 lipca – za okres od 1 lipca poprzedniego roku do 30 czerwca w roku, w którym składasz informację roczną.

 1. Urząd sprawdzi twoją informację roczną

Urząd sprawdzi, czy twój formularz jest poprawnie wypełniony.

Jeśli będzie brakowało informacji lub będą one uzupełnione błędnie, urząd wezwie cię do naniesienia poprawek.

Jeśli twój dokument jest wypełniony poprawnie, urząd przyjmie twoją informację roczną o obrocie materiałem siewnym. Nie czekaj na żadne potwierdzenie, gdyż urząd go nie wydaje.

Termin

Na uzupełnienie danych w formularzu masz co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania z urzędu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Kontrola

Po złożeniu przez ciebie informacji rocznej może być przeprowadzona kontrola losowa dotycząca obrotu twoim materiałem siewnym. Po jej zakończeniu dostaniesz protokół z kontroli sprawozdawczości.

Pamiętaj o terminach

Przekazanie do urzędu informacji rocznej o obrocie materiałem siewnym jest twoim obowiązkiem. Jeśli nie złożysz informacji lub podasz w niej nieprawdziwe dane, to grozi ci kara grzywny.

Czy ta strona była przydatna?