Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana osoby zarządzającej transportem w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej (transport rzeczy) (LR10)

Jeśli posiadasz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową i zmieniła się osoba zarządzająca transportem, musisz zmienić dane w tym zezwoleniu/licencji. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przewoźnik drogowy musi zgłaszać organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych osoby zarządzającej transportem.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Na zgłoszenie zmiany osoby zarządzającej transportem masz 28 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek z załącznikami

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę osoby zarządzającej transportem powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • charakter prawny
 • numer NIP
 • dane kontaktowe
 • dane osoby zarządzającej transportem (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
 • numer Certyfikatu  Kompetencji Zawodowych
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Druk OC musi zostać podpisany przez osobę, której dotyczy oświadczenie (osoba zarządzająca transportem).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Certyfikat wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest podmiotem wyznaczonym przez Polskę do wydawania certyfikatów.

Certyfikat stanowi wystarczający dowód kompetencji zawodowych , o których mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Jak uzyskać dokument?
Przewoźnik drogowy – uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy

Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku.

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności dotyczą osoby zarządzającej transportem.

Termin

Na zgłoszenie zmiany osoby zarządzającej transportem masz 28 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd zmieni dane osoby zarządzającej transportem

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Czy ta strona była przydatna?