Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Jeśli posiadasz zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku za który składasz oświadczenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online. Potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli masz zezwolenie na sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie złóż do właściwego urzędu miasta lub gminy, na terenie której sprzedajesz alkohol.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie za poprzedni złóż rok do 31 stycznia następnego roku.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Na przykład, jeśli 31 stycznia wypada na przykład w sobotę, to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek.

Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż oświadczenie do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla lokalizacji punktu sprzedaży.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację punktu sprzedaży.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu w twoim punkcie sprzedaży za ubiegły rok

W oświadczeniu podaj wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych o zawartości:

 • do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
 • powyżej 18% alkoholu.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz oświadczenie o rocznej ilości sprzedanego alkoholu.

Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

Termin

Oświadczenie za poprzedni złóż rok do 31 stycznia następnego roku.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Na przykład, jeśli 31 stycznia wypada na przykład w sobotę, to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek.

Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 1. Urząd przyjmuje twoje oświadczenie

Urząd dołączy oświadczenie do twoich akt. Na podstawie oświadczenia wnieś opłatę na konto urzędu miasta lub gminy.

Ile zapłacisz

Wysokość opłat

Wartość sprzedanych przez ciebie alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za zezwolenie wynosi:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wpłać

 • jednorazowo, do 31 stycznia danego roku
 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Gdzie zapłacić

Opłatę wnosisz na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz oświadczenie. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy.


17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje oświadczenie – i to kończy sprawę.

Warto wiedzieć

Stosowanie Formularza

Formularz oświadczenia o rocznej wartości sprzedanego alkoholu w punkcie sprzedaży ma zastosowanie również do oświadczenia o rocznej sprzedaży alkoholu podczas imprez zamkniętych. W oświadczeniu wpisz swój numer zezwolenia.

Niezłożenie oświadczenia

Twoje zezwolenie wygaśnie, jeżeli nie złożysz oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub nie zapłacisz opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

O ponowne wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu możesz wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane, grozi za to grzywna.

Czy ta strona była przydatna?