Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Jeśli posiadasz zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku, za który składasz oświadczenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online. Potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli masz zezwolenie na sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży.

Wartość sprzedanych przez ciebie alkoholi, wykazana w oświadczeniu, stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie za poprzedni złóż rok do 31 stycznia następnego roku.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to termin na złożenie oświadczenia nie przesuwa się na kolejny dzień roboczy. Dlatego w takiej sytuacji oświadczenie złóż w poprzednim dniu roboczym. Na przykład, jeśli 31 stycznia wypada w sobotę, to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek.

Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni.

Żeby tego uniknąć, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. W tej sytuacji zapłacisz dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż oświadczenie do urzędu miasta lub gminy, na terenie której jest zlokalizowany punkt sprzedaży.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację punktu sprzedaży.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu w twoim punkcie sprzedaży za ubiegły rok

W oświadczeniu podaj wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych o zawartości:

 • do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
 • powyżej 18% alkoholu.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł).

Dokumenty

Termin

Oświadczenie za poprzedni złóż rok do 31 stycznia następnego roku.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to termin na złożenie oświadczenia nie przesuwa się na kolejny dzień roboczy. Dlatego w takiej sytuacji oświadczenie złóż w poprzednim dniu roboczym. Na przykład, jeśli 31 stycznia wypada w sobotę, to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek.

Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni.

Żeby tego uniknąć, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. W tej sytuacji zapłacisz dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 1. Urząd przyjmuje twoje oświadczenie

Urząd dołączy oświadczenie do twoich akt. Na podstawie oświadczenia wnieś opłatę na konto urzędu miasta lub gminy.

Ile zapłacisz

Opłata za zezwolenie wynosi:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wpłać:

 • jednorazowo, do 31 stycznia ​roku objętego zezwoleniem
 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września ​roku objętego zezwoleniem

Gdzie zapłacić

Opłatę wnosisz na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz oświadczenie. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy.

Opłata za złożenie oświadczenia po terminie

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości

 • 30% rocznej, podstawowej opłaty za korzystanie z zezwoleń
 • 945 zł w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.


 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne). 

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz oświadczenie o rocznej ilości sprzedanego alkoholu.

Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje oświadczenie – i to kończy sprawę.

Jak możesz się odwołać

Możesz złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu do, którego złożyłeś oświadczenie.

Warto wiedzieć

Oświadczenie o rocznej sprzedaży alkoholu podczas imprez zamkniętych

Formularz oświadczenia o rocznej wartości sprzedanego alkoholu w punkcie sprzedaży ma zastosowanie również do oświadczenia o rocznej sprzedaży alkoholu podczas imprez zamkniętych. W oświadczeniu wpisz swój numer zezwolenia.

Niezłożenie oświadczenia

Twoje zezwolenie wygaśnie, w przypadku nie zapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach. O ponowne wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu możesz wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Ważne! Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane, grozi za to grzywna.

Czy ta strona była przydatna?