Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych – Urząd Regulacji Energetyki

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Jesteś przedsiębiorcą energetycznym i wytwarzasz paliwa ciekłe lub handlujesz nimi z zagranicą? A może przywozisz paliwa jako podmiot przywożący? Jeśli tak, to co miesiąc musisz składać sprawozdanie do Urzędu Regulacji Energetyki. Zobacz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto składa sprawozdanie

 • przedsiębiorstwa energetyczne, które:
  • posiadają koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC)
  • posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ)
 • podmiot przywożący.

Pamiętaj! Obowiązek sprawozdawczy obejmuje wszystkie podmioty przywożące wpisane do rejestru podmiotów przywożących, nie stanowiąc w tym zakresie żadnych ograniczeń, gdyż podmiotem przywożącym jest się stale przez cały okres figurowania w rejestrze, co wiąże się z koniecznością raportowania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki każdej ilości przywiezionych paliw ciekłych, nawet w przypadku, gdy ilość ta jest niewielka, bądź nawet zerowa.

Co powinno zawierać twoje sprawozdanie

W przypadku przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych należy wskazać:

 • rodzaj wytworzonego paliwa ciekłego przeznaczonego na sprzedaż (w tym wywóz)
 • kod CN wytworzonego paliwa ciekłego przeznaczonego na sprzedaż (w tym wywóz)
 • ilość wytworzonego gazu płynnego LPG przeznaczonego na sprzedaż (w tym wywóz)
 • ilość paliwa ciekłego wytworzonego w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych i ilości przeklasyfikowanych biokomponentów w biopaliwa ciekłe, przeznaczonych na sprzedaż (w tym wywóz
 • ilość paliwa bazowego wytworzonego w procesach komponowania lub uszlachetniania paliw ciekłych
 • ilość dodatków uszlachetniających w paliwie ciekłym przeznaczonym na sprzedaż (w tym wywóz)
 • ilość wykorzystanych biokomponentów w paliwie ciekłym z przeznaczeniem na sprzedaż (w tym wywóz)
 • rodzaj paliwa ciekłego wytworzonego w ramach usługi wytwarzania paliw ciekłych, zwanej dalej „usługą”
 • kod CN paliwa ciekłego wytworzonego w ramach usługi przeznaczonego na sprzedaż (w tym wywóz)
 • ilość gazu płynnego LPG wytworzonego w ramach usługi przeznaczonego na sprzedaż (w tym wywóz
 • ilość paliwa ciekłego wytworzonego w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych w ramach usługi i ilości przeklasyfikowanych biokomponentów w biopaliwa ciekłe
 • ilość paliwa bazowego wytworzonego w procesach komponowania lub uszlachetniania paliw ciekłych w ramach usługi
 • ilość dodatków uszlachetniających w paliwie ciekłym wytworzonym w ramach usługi
 • ilość wykorzystanych biokomponentów w paliwie ciekłym wytworzonym w ramach usługi
 • rodzaju wytworzonego paliwa ciekłego z przeznaczeniem innym niż na sprzedaż lub wykonanie usługi
 • kod CN wytworzonego paliwa ciekłego z przeznaczeniem innym niż na sprzedaż lub wykonanie usługi
 • ilość wytworzonego gazu płynnego LPG z przeznaczeniem innym niż na sprzedaż lub wykonanie usługi
 • ilość paliwa ciekłego wytworzonego w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych i ilości przeklasyfikowanych biokomponentów w biopaliwa ciekłe z przeznaczeniem innym niż na sprzedaż lub wykonanie usługi
 • ilość paliwa bazowego wytworzonego w procesach komponowania lub uszlachetniania paliw ciekłych z przeznaczeniem innym niż na sprzedaż lub wykonanie usługi
 • ilość dodatków uszlachetniających zawartych w paliwie ciekłym przeznaczonym na cele inne niż sprzedaż lub wykonanie usługi
 • ilość wykorzystanych biokomponentów w paliwie ciekłym przeznaczonym na cele inne niż sprzedaż lub wykonanie usługi.

W przypadku przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą lub podmiotu przywożącego należy wskazać:

 • rodzaj przywiezionego paliwa ciekłego
 • kod CN przywiezionego paliwa ciekłego
 • ilość paliwa ciekłego przywiezionego z przeznaczeniem na sprzedaż (w tym wywóz)
 • ilość paliwa ciekłego przywiezionego z przeznaczeniem na przetworzenie na paliwa ciekłe
 • ilość paliwa przywiezionego z przeznaczeniem na przetworzenie na produkty niebędące paliwami ciekłymi
 • ilość i przeznaczenia paliwa ciekłego przywiezionego na cele inne niż sprzedaż lub przetworzenie, w tym na zapasy obowiązkowe lub zużycie własne.

W przypadku przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą lub podmiotu przywożącego należy wskazać :

 • rodzaj wywiezionego paliwa ciekłego
 • kod CN wywiezionego paliwa ciekłego
 • ilość paliwa ciekłego wywiezionego z przeznaczeniem na sprzedaż
 • ilość i przeznaczenia paliwa ciekłego wywiezionego na cele inne niż sprzedaż.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie składasz co miesiąc. Złóż je w ciągu 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, za który składasz sprawozdanie.

Przykład: sprawozdanie za styczeń 2023 r. złóż do 20 lutego 2023 r.

Pamiętaj! Brak przywozu paliw ciekłych zza granicy w danym okresie sprawozdawczym, nie zwalnia cię z obowiązku złożenia sprawozdania. Masz obowiązek złożyć sprawozdanie, jeśli posiadasz koncesję na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż sprawozdanie

Sprawozdanie złóż za pomocą Platformy Paliwowej.

Aby uzyskać dostęp do systemu należy złożyć wniosek do RARS o założenie konta w portalu, spełniając określone warunki.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu m. st. Warszawy.

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Sprawozdanie składane przez zagranicznego przedsiębiorcę

Jeśli sprawozdanie składa przedsiębiorca zagraniczny, to dołącza dokument potwierdzający, że osoba działająca w jego imieniu jest umocowana i uprawniona do jego reprezentacji.

Termin

Sprawozdanie składasz co miesiąc. Złóż je w ciągu 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, za który składasz sprawozdanie.

Przykład: sprawozdanie za styczeń 2023 r. złóż do 20 lutego 2023 r.

Pamiętaj! Brak przywozu paliw ciekłych zza granicy w danym okresie sprawozdawczym, nie zwalnia cię z obowiązku złożenia sprawozdania. Masz obowiązek złożyć sprawozdanie, jeśli posiadasz koncesję na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie czekaj na odpowiedź z Urzędu Regulacji Energetyki. Urząd nie wysyła żadnej informacji o tym, że przyjął twoje sprawozdanie.

Warto wiedzieć

Kara za brak sprawozdania lub przekazanie nieprawdziwych danych

Jeśli nie przekażesz w terminie sprawozdania to grozi ci kara 10 000 zł. Natomiast kara za podanie w sprawozdaniu nieprawdziwych danych może wynieść od 10 000 do 50 000 zł. Karę wymierza Prezes URE. Niezależnie od tej kary, Prezes URE może dodatkowo ukarać kierownika twojego przedsiębiorstwa energetycznego. Kara dla kierownika nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Korekta sprawozdania

Jeśli popełnisz jakiś błąd w sprawozdaniu albo nie podasz wszystkich danych to złóż korektę. Skorzystaj z tego samego wzoru formularza sprawozdania. Wypełnij od nowa sprawozdanie 

 

Więcej informacji na temat składania sprawozdania znajdziesz na stronach Urzędu Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?