Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych – Urząd Regulacji Energetyki

Jesteś przedsiębiorcą energetycznym i wytwarzasz paliwa ciekłe lub handlujesz nimi z zagranicą? A może przywozisz paliwa jako podmiot przywożący? Jeśli tak, to co miesiąc musisz składać sprawozdanie do Urzędu Regulacji Energetyki. Zobacz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto składa sprawozdanie

 • przedsiębiorstwa energetyczne, które:
  • posiadają koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC)
  • posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ)
 • podmiot przywożący

Pamiętaj! Obowiązek sprawozdawczy zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne obejmuje wszystkie podmioty przywożące wpisane do rejestru podmiotów przywożących, nie stanowiąc w tym zakresie żadnych ograniczeń, gdyż podmiotem przywożącym jest się stale przez cały okres figurowania w rejestrze, co wiąże się z koniecznością raportowania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki każdej ilości przywiezionych paliw ciekłych, nawet w przypadku, gdy ilość ta jest niewielka, bądź nawet zerowa.

Co powinno zawierać twoje sprawozdanie

W sprawozdaniu podaj informacje o ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliwach ciekłych. Ponadto podaj przeznaczenie paliw oraz ich rodzaj wraz z kodami CN. Sprawozdanie składasz za następujące rodzaje paliw:

 • półprodukty rafineryjne
 • gaz płynny LPG
 • benzyny ciężkie
 • benzyny silnikowe
 • benzyny lotnicze
 • paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych
 • inne nafty
 • oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe
 • ciężkie oleje opałowe
 • benzyny lakowe i przemysłowe
 • biopaliwa ciekłe
 • smary

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie składasz co miesiąc. Złóż je w ciągu 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, za który składasz sprawozdanie.

Przykład: sprawozdanie za styczeń 2020 r. złóż do 20 lutego 2020 r.

Pamiętaj! Brak przywozu paliw ciekłych zza granicy w danym okresie sprawozdawczym, nie zwalnia cię z obowiązku złożenia sprawozdania. Masz obowiązek złożyć sprawozdanie, jeśli posiadasz koncesję na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż sprawozdanie

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu m. st. Warszawy.

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Sprawozdanie składane przez zagranicznego przedsiębiorcę

Jeśli sprawozdanie składa przedsiębiorca zagraniczny, to dołącza dokument potwierdzający, że osoba działająca w jego imieniu jest umocowana i uprawniona do jego reprezentacji.

Termin

Sprawozdanie składasz co miesiąc. Złóż je w ciągu 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, za który składasz sprawozdanie.

Przykład: sprawozdanie za styczeń 2020 r. złóż do 20 lutego 2020 r.

Pamiętaj! Brak przywozu paliw ciekłych zza granicy w danym okresie sprawozdawczym, nie zwalnia cię z obowiązku złożenia sprawozdania. Masz obowiązek złożyć sprawozdanie, jeśli posiadasz koncesję na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

 1. Urząd przyjmie twoje sprawozdanie

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie czekaj na odpowiedź z Urzędu Regulacji Energetyki. Urząd nie wysyła żadnej informacji o tym, że przyjął twoje sprawozdanie.

Warto wiedzieć

Kara za brak sprawozdania lub przekazanie nieprawdziwych danych

Jeśli nie przekażesz w terminie sprawozdania to grozi ci kara 10 000 zł. Natomiast kara za podanie w sprawozdaniu nieprawdziwych danych może wynieść od 10 000 do 50 000 zł. Karę wymierza Prezes URE. Niezależnie od tej kary, Prezes URE może dodatkowo ukarać kierownika twojego przedsiębiorstwa energetycznego. Kara dla kierownika nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Korekta sprawozdania

Jeśli popełnisz jakiś błąd w sprawozdaniu albo nie podasz wszystkich danych to złóż korektę. Skorzystaj z tego samego wzoru formularza sprawozdania. Wypełnij od nowa sprawozdanie 

Więcej informacji na temat składania sprawozdania znajdziesz na stronach Urzędu Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?