Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agent celny – zmiana danych

Jesteś agentem celnym a twoje dane uległy zmianie? Dokonaj aktualizacji wpisu na liście agentów celnych. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Agent celny wpisany na listę agentów celnych, którego dane uległy zmianie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Po zaistnieniu zmiany danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o zmianę danych objętych wpisem na listę agentów celnych

Agent celny jest obowiązany zawiadomić Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie o zmianie imienia lub nazwiska.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zakres merytoryczny wniosku o zmianę danych objętych wpisem na listę agentów celnych nie został określony przepisami prawa.

Przykładowy wniosek o zmianę danych powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania i adres do korespondencji;

3) numer wpisu na liście agentów celnych

4) wskazanie danych, które uległy zmianie.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Termin

Po zaistnieniu zmiany danych.

  1. Wydanie decyzji zmieniającej wpis na listę agentów celnych

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany wpisu na liście agentów celnych. Zmiana wpisu na liście agentów celnych wydawana jest w formie decyzji, która przesyłana jest na adres zamieszkania wnioskodawcy. Organem właściwym do prowadzenia listy agentów celnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Lista agentów celnych jest prowadzona w formie elektronicznej. Wpis na listę agentów celnych obejmuje:

1) numer i datę wpisu;

2) imię i nazwisko.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w możliwie krótkim terminie, nie później niż 120 dni od daty przyjęcia wniosku zawierającego wszelkie informacje, które są niezbędne do wydania decyzji.

Jak możesz się odwołać

Agent celny niezadowolony z decyzji może złożyć odwołanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Czy ta strona była przydatna?