Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – zmiana danych

Jesteś wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej? Zmieniły się twoje dane osobowe lub adresowe? A może zmieniła się twoja sytuacja prawna, czy zakres kwalifikacji? Musisz poinformować o takich zmianach ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Przeczytaj, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej masz obowiązek poinformować ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz  mieszkalnictwa o:

 • zmianie w zakresie posiadanej zdolności do czynności prawnych
 • skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • zmianach w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
 • zmianach w zakresie kwalifikacji wymaganych przy sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej
 • zmianie imienia i nazwiska
 • zmianie adresu korespondencji
 • zmianie adresu poczty elektronicznej (o ile podałeś go przy dokonywaniu wpisu do wykazu).

Także osoby, które świadczą usługi transgraniczne w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, które zostały wpisane do wykazu, powinny poinformować ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wyżej wymienionych zmianach.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację złóż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż informację

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Kopie odpowiednich dokumentów dołącza się w przypadku zmian:

 • w zakresie posiadanej zdolności do czynności prawnych,
 • w kwestii niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
 • w zakresie kwalifikacji i wykształcenia wymaganych przy sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej,
 • imienia i nazwiska.
 

Termin

Informację złóż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twoja informacja jest kompletna

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

 1. Ministerstwo dokona zmiany wpisu w wykazie

Minister dokona oceny merytorycznej informacji o zmianie danych będących podstawą wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jeśli twoja informacja jest kompletna, to Minister zmieni wpis w wykazie (w odpowiednim zakresie). Swój zmieniony wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jeżeli złożona informacja nie pozwala na dokonanie zmiany wpisu w wykazie, to otrzymasz pismo zawierające wyjaśnienie o braku możliwości dokonania określonych zmian danych zawartych w wykazie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Rozpatrywanie twojego wniosku w sprawie zmiany danych będących podstawą do wpisu odbywa się na podstawie art. 33 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W przepisie tym nie wskazano terminu dokonania zmiany wpisu.

W praktyce na zmianę danych w wykazie będziesz czekać około 14 dni. W wyjątkowych sytuacjach (np. z przyczyn braku możliwości dokonania zmian lub otrzymania niekompletnych informacji lub dokumentów potwierdzających zaistniałą zmianę) termin może się wydłużyć do 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Czy ta strona była przydatna?