Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek dotyczący organizacji prac interwencyjnych

Chcesz zorganizować prace interwencyjne dla bezrobotnych? Pamiętaj, że najpierw musisz złożyć odpowiedni wniosek do urzędu pracy. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Prace interwencyjne to forma zatrudnienia bezrobotnego. Jako pracodawca zawierasz umowę z powiatowym urzędem pracy, w ramach której zatrudniasz bezrobotnych na podstawie umowy o pracę.

Takie prace możesz zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej, jak też umysłowej. Mogą one trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o organizację prac interwencyjnych złóż zanim zatrudnisz osobę bezrobotną.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe urzędy pracy

Wniosek możesz złożyć do dowolnego urzędu pracy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o organizowanie prac interwencyjnych

Dokumenty

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Wniosek o organizację prac interwencyjnych złóż zanim zatrudnisz osobę bezrobotną.

 1. Weryfikacja złożonych dokumentów

Dyrektor powiatowego urzędu pracy, do którego składasz wniosek weryfikuje poprawność i kompletność złożonych dokumentów.

Jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, urząd wezwie cię do uzupełnienia braków. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w tym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy

Powiatowy urząd pracy po dokonaniu weryfikacji dokumentów poinformuje cię o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej, urząd podpisze z tobą umowę na organizację prac interwencyjnych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Umowa określa w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni;
 • rodzaj i miejsce wykonywanych prac interwencyjnych albo robót publicznych oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych;
 • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy przez starostę kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
 • obowiązek informowania starosty o każdym przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym oraz o zmianach w zawartej z bezrobotnym umowie o pracę;
 • obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres;
 • obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy na warunkach określonych w ustawie, w przypadku nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni.

Warto wiedzieć

Pracodawca, który zatrudnił bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez urząd pracy, otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich:

 • wynagrodzenia
 • nagrody
 • składki na ubezpieczenia społeczne

Czy ta strona była przydatna?