Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru zakładów podlegających Inspekcji Weterynaryjnej

Chcesz produkować żywność pochodzenia zwierzęcego np. wędliny lub sery? W takim razie zarejestruj ją koniecznie u powiatowego lekarza weterynarii. Sprawdź poniżej, jak możesz uzyskać wpis do rejestru zakładów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz produkować i wprowadzać na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego, jeśli spełniają one wymagania prawa weterynaryjnego. Produkty pochodzenia zwierzęcego to:

 • żywność pochodzenia zwierzęcego (mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, produkty rybołówstwa, jaja i produkty jajeczne), w tym miód i krew,
 • żywe małże, szkarłupnie, osłonice i jadalne ślimaki morskie oraz
 • inne zwierzęta dostarczane jako żywe do klientów.

Produkcja tego rodzaju produktów obejmuje ich: pozyskiwanie, chów, wytwarzanie, oczyszczanie, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie lub przepakowywanie, przechowywanie oraz transport.

Kto może uzyskać wpis

Zarejestruj zakład, jeśli:

 • produkujesz żywność na rynek lokalny (prowadzisz tzw. działalność MLO - marginalną, lokalną i ograniczoną, prowadzisz sprzedaż bezpośrednią lub rolniczy handel detaliczny);
 • twoja firma zajmuje się pośrednictwem w obrocie żywnością (bez jej magazynowania);
 • produkujesz tzw. żywność złożoną, w skład której wchodzą zarówno środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego - jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (np. lody na bazie mleka w proszku, zupy, sosy, pizza, przetwory i mrożonki mięsno-warzywne), które są przeznaczone do eksportu na rynki państw trzecich;
 • zajmujesz się składowaniem produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie muszą być przechowywane w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze;
 • masz przedsiębiorstwo zajmujące się konfekcjonowaniem miodu i produktów pszczelarskich - nalewaniem ich do różnej wielkości słoików;
 • masz przedsiębiorstwo zajmujące się usługowo transportem żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzisz skup dziczyzny;
 • masz fermę kur niosek lub zajmujesz się skupem jaj konsumpcyjnych od producentów;
 • zajmujesz się przetwórstwem jadalnych ślimaków lądowych, które nie wymaga zatwierdzenia;
 • posiadasz statek rybacki, nie będący statkiem chłodnią, statkiem zamrażalnią lub statkiem przetwórnią

Projekt technologiczny

Zanim zaczniesz prowadzić działalność przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu sporządź projekt technologiczny zakładu. Złóż projekt wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie do powiatowego lekarza weterynarii, któremu podlega planowane przez ciebie miejsce prowadzenia działalności.

Nie potrzebujesz zatwierdzenia projektu, jeśli:

 • masz statek rybacki,
 • zajmujesz się transportem, produkcją podstawową i rolniczym handlem detalicznym.

Kiedy potrzebne jest zatwierdzenie zakładu

Uzyskaj koniecznie zatwierdzenie zakładu, jeśli chcesz sprzedawać żywność nie tylko na rynek krajowy, ale też w państwach unijnych oraz poza granicami UE. Chodzi o takie produkty jak: mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, produkty rybołówstwa lub jaja konsumpcyjne. Możesz skorzystać z tego samego wzoru wniosku co przy rejestracji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wpis do rejestru zakładów złóż co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe inspektoraty weterynarii
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz:

 • kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, albo
 • oświadczenie, które potwierdza utrzymywanie pszczół, jeśli twoja działalność nie podlega wpisowi do KRS lub CEIDG, albo
 • zaświadczenie lub oświadczenie o nabyciu przez koło łowieckie – jako dzierżawcy obwodu łowieckiego – członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz osobowości prawnej, albo
 • zaświadczenie lub oświadczenie o prowadzeniu ośrodka hodowli zwierzyny przez zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie decyzji Ministra Środowiska.

Jeśli dołączasz oświadczenia, to koniecznie umieść w nich klauzulę: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pamiętaj, że nie musisz dołączać dokumentów o wpisie twojej działalności do KRS lub CEIDG. Urząd sam może sprawdzić te informacje.

Termin

Wniosek o wpis do rejestru zakładów złóż co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki masz co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym przez urząd terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wpisze twój zakład do rejestru i nada weterynaryjny numer identyfikacyjny

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o wpisie i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na rachunek bankowy właściwego powiatowego lekarza weterynarii, do którego składasz wniosek. Dowód zapłaty dołącz do wniosku.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.  

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do powiatowego lekarza weteryanrii w Radomiu, to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Radomia.  

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś, to możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do wojewódzkiego lekarza weterynarii za pośrednictwem powiatowego lekarza weterynarii, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od daty jej otrzymania.
Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji i przekazać taką informację do powiatowego lekarza weterynarii, który wydał decyzję. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu, to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Informuj urząd o zmianach

Twoim obowiązkiem jest dbać o to, aby urząd miał aktualne informacje o twoim zakładzie. Dlatego informuj urząd o każdej zmianie w działalności i o każdym zawieszeniu działalności oraz zamknięciu istniejącego zakładu w ciągu 7 dni od pojawienia się takiej zmiany.

Kary za naruszenia

Jeśli produkujesz żywność w zakładzie, który nie ma wymaganego wpisu lub wprowadzasz na rynek żywność z zakładu, który nie ma wymaganego wpisu, to powiatowy lekarz weterynarii może nałożyć na ciebie karę pienięzną w wysokości od 200 do 5000 zł.

Czy ta strona była przydatna?