Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe lub legalizacyjne

Potrzebujesz banderol podatkowych na wyroby, które produkujesz lub sprowadzasz do Polski? A może posiadasz już wyroby z uszkodzonymi lub nieprawidłowo nałożonymi banderolami i potrzebujesz banderol legalizacyjnych? Zacznij od złożenia wstępnego zapotrzebowania do Ministerstwa Finansów. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś producentem wódki, wina, papierosów, tytoniu lub suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich albo sprowadzasz te towary z zagranicy do Polski, musisz naklejać na ich opakowania banderole podatkowe (podatkowe znaki akcyzy).

Jeśli okaże się, że nałożone na wyroby akcyzowe banderole podatkowe uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub utraciły ważność, musisz wycofać takie wyroby z obrotu. Można je ponownie sprzedawać po nałożeniu banderol legalizacyjnych (legalizacyjne znaki akcyzy).

Banderole podatkowe są wydawane, a legalizacyjne sprzedawane, na podstawie wstępnego zapotrzebowania składanego w Ministerstwie Finansów (MF). Bez tego zapotrzebowania, urząd skarbowy może nie mieć dla ciebie odpowiedniego zapasu znaków akcyzy.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe złóż do 30 października roku poprzedzającego rok, w którym będziesz odbierać banderole. Wskaż, o jakie banderole występujesz i podaj ich liczbę. Możesz cofnąć lub skorygować zapotrzebowanie, jeśli wystąpią okoliczności, które to uzasadniają. 

W przypadku wyrobów tytoniowych, ostateczna zmiana wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy nie może być złożona po 30 września danego roku kalendarzowego. Jeśli jest składana po 1 września danego roku kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania (a jeśli takiej zmiany nie było - we wstępnym zapotrzebowaniu.

Wstępne zapotrzebowanie na banderole legalizacyjne składa się w momencie zaistnienia okoliczności do złożenia tego zapotrzebowania np. stwierdzenia, że na opakowaniach jednostkowych są uszkodzone banderole lub banderole utraciły ważność.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wstępne zapotrzebowanie na banderole

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Wzór wstępnego zapotrzebowania jest zależny od rodzaju wyrobów akcyzowych. W przepisach prawa przewidziano odrębne wzory dla:

 • wyrobów spirytusowych,
 • wyrobów winiarskich,
 • papierosów,
 • tytoniu,
 • suszu tytoniowego
 • płyn do papierosów elektronicznych
 • wyroby nowatorskie

Termin

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe złóż do 30 października roku poprzedzającego rok, w którym będziesz odbierać banderole. Wskaż, o jakie banderole występujesz i podaj ich liczbę. Możesz cofnąć lub skorygować zapotrzebowanie, jeśli wystąpią okoliczności, które to uzasadniają. 

W przypadku wyrobów tytoniowych, ostateczna zmiana wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy nie może być złożona po 30 września danego roku kalendarzowego. Jeśli jest składana po 1 września danego roku kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania (a jeśli takiej zmiany nie było - we wstępnym zapotrzebowaniu.

Wstępne zapotrzebowanie na banderole legalizacyjne składa się w momencie zaistnienia okoliczności do złożenia tego zapotrzebowania np. stwierdzenia, że na opakowaniach jednostkowych są uszkodzone banderole lub banderole utraciły ważność.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Jeśli w ciągu roku zmieni się wielkość produkcji  np. alkoholu lub papierosów, i okaże się, że nie wykorzystasz zapotrzebowanych banderol, lub, że ci ich zabraknie, należy skorygować wstępne zapotrzebowanie. Użyj tego samego formularza, co przy składaniu pierwszego zapotrzebowania.

Pamiętaj, że jeśli do końca roku nie odbierzesz banderol, które były ujęte w ostatecznej zmianie wstępnego zapotrzebowania, to zapłacisz za ich druk.

Czy ta strona była przydatna?