Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uproszczona procedura VAT – międzynarodowy okazjonalny przewóz drogowy osób (VAP)

Jesteś podatnikiem w UE i wykonujesz na terenie Polski okazjonalne przewozy drogowe osób autobusami zarejestrowanymi w innym niż Polska państwie UE? Nie chcesz rozliczać polskiego VAT-u od usług transportu osób w Polsce na zasadach ogólnych, w deklaracji VAT-7 albo VAT-7K? Możesz skorzystać z uproszczonej rejestracji i rozliczania podatku VAT. Poniżej dowiesz się, jak się zarejestrować.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Pobierz i zainstaluj najnowszą wtyczkę (plug-in). Uwaga! Aby wysłać zgłoszenie VAP-R elektronicznie nie musisz mieć kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z uproszczonej procedury VAT skorzystasz, jeżeli:

 • wykonujesz wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi w państwie UE innym niż Polska
 • siedziba twojej działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczysz usługi, lub stałe miejsce zamieszkania albo miejsce zwykłego pobytu jest w kraju UE innym niż Polska
 • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce
 • nie będziesz korzystać z możliwości odliczenia podatku naliczonego, otrzymania zwrotu podatku lub zwrotu różnicy podatku

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób.

Gdzie załatwisz sprawę

DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż elektronicznie zgłoszenie rejestracyjne VAP-R

Dokumenty

Termin

Zgłoszenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób.

 1. Urząd zarejestruje cię jako podatnika VAT – przewozy okazjonalne

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nada ci numer identyfikacyjny i potwierdzi elektronicznie na formularzu VAP-5 zidentyfikowanie jako podatnika VAT – przewozy okazjonalne.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd skarbowy odmówi ci rejestracji, możesz wówczas:

 • wezwać naczelnika urzędu skarbowego do usunięcia naruszenia prawa
 • wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego

Warto wiedzieć

Prowadzenie ewidencji VAT

Prowadź ewidencję w formie elektronicznej. Ewidencja powinna zawierać:

 • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania (np. nr rejestracyjny autobusu, liczba przewożonych osób, wartość świadczonych usług)
 • wysokość kwoty podatku należnego
 • inne dane dotyczące przewozu (np. długości trasy) służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAP-1

Ewidencję przechowuj przez 5 lat od zakończenia roku, w którym była wykonywana usługa międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób.

Kiedy i gdzie złożyć deklarację VAP-1

Deklaracje VAP-1 składasz, jeżeli zostaniesz zarejestrowany jako podatnik VAT – przewozy okazjonalne.

Deklarację złóż do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Deklarację złóż elektronicznie do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Wszelkie kwoty wykazywane w deklaracji podatkowej muszą być wykazane w polskiej walucie. W przypadku, gdy płatności z tytułu świadczenia usług odbywały się w innych walutach, przelicz je na polską walutę. Zrób to zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby określenia wartości celnej importowanych towarów.

Co wpisać w deklaracji VAP-1

W deklaracji wpisz:

 • nadany numer identyfikacyjny VAP
 • numer rejestracyjny autobusu, liczbę przewożonych osób i wartość świadczonych tym autobusem na terytorium Polski usług bez podatku
 • ogółem wartość świadczonych na terytorium Polski usług bez podatku, będącą podstawą opodatkowania
 • stawkę podatku
 • kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego

Obliczoną kwotę podatku wpłać w złotych polskich do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Zgłoszenie zmiany danych

Zawiadom Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o każdej zmianie danych. Dane zaktualizuj w ciągu 7 dni od zmiany. Zrób to na druku VAP-R. Zaznacz, że celem złożenia druku jest aktualizacja danych.

Wygaśnięcie identyfikacji podatnika VAT – przewozy okazjonalne

Urząd skarbowy zawiadomi cię o utracie statusu podatnika VAT – przewozy okazjonalne, jeżeli:

 • zawiadomisz o zaprzestaniu wykonywania usług (VAP-Z)
 • zaprzestaniesz wykonywania usług
 • nie złożysz deklaracji VAP-1 przez kolejne 4 kwartały
 • przestaniesz spełniać warunki do korzystania z procedury

Obowiązek posiadania dokumentu VAP-5

Kierowca wykonując przewóz okazjonalny na terytorium Polski musi mieć przy sobie wydruk potwierdzenia zidentyfikowania podatnika jako „podatnik VAT – przewozy okazjonalne" (VAP-5).

Czy ta strona była przydatna?