Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem (URE-C1)

Posiadasz koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła? Do końca lutego każdego roku musisz przesłać do Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorcy którzy prowadzą działalność związaną z zaopatrywaniem odbiorców w ciepło, do końca lutego każdego roku muszą złożyć sprawozdanie z działalności (URE-C1). Takie sprawozdanie zawiera informacje dotyczące m.in. charakterystyki techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa, produkcji i sprzedaży ciepła, rodzajów paliw zużywanych do produkcji ciepła, a także działalności inwestycyjnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Do końca lutego każdego roku.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
  • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Sprawozdanie prześlij do tego oddziału terenowego URE, na obszarze którego masz siedzibę.

Jeśli masz siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, sprawozdanie prześlij do Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła (DRE) w centrali URE.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż sprawozdanie z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem (URE-C1)

Oprócz wersji elektronicznej sprawozdania URE-C1, musisz przesłać również wersję papierową, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa oraz osobę, która sporządziła sprawozdanie, do właściwych komórek organizacyjnych URE. Do sprawozdania dołącz oświadczenie o wiarygodności i rzetelności danych podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Adresy e-mail właściwego oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki znajdziesz w tabeli poniżej.

Oddział Terenowy lub Centrala URE e-mail
Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w Centrali URE dre@ure.gov.pl
Gdańsk gdansk@ure.gov.pl
Kraków krakow@ure.gov.pl
Szczecin szczecin@ure.gov.pl
Katowice katowice@ure.gov.pl
Łódź lodz@ure.gov.pl
Lublin lublin@ure.gov.pl
Poznań poznan@ure.gov.pl
Warszawa wroclaw@ure.gov.pl

Dokumenty

Termin

Do końca lutego każdego roku.

  1. Urząd wyda ci potwierdzenie złożenia sprawozdania

Potwierdzenie otrzymasz wyłącznie po przesłaniu papierowej wersji sprawozdania do URE listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty

Termin

Po przesłaniu sprawozdania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Do momentu ostatecznej weryfikacji danych w sprawozdaniu (średnio trwa to 2 tygodnie). W przypadku nieprawidłowości, URE skontaktuje się z tobą telefonicznie lub mailowo.

Warto wiedzieć

Jeśli nie prześlesz na czas sprawozdania lub podasz nieprawdziwe dane, może ci grozić kara.

Więcej informacji

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie URE. Dane z poprzednich lat znajdziesz w zakładce „Ciepło”.

Czy ta strona była przydatna?