Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja podatnika VAT UE

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych? A może chcesz handlować z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej? Musisz najpierw zarejestrować się jako podatnik VAT UE.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto musi zarejestrować się jako podatnik VAT UE

Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT UE, jeżeli chcesz:

 • dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w UE
 • dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych i korzystasz ze zwolnienia VAT z uwagi na nieprzekroczenie obrotu 200 tys. zł oraz gdy:
  • wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła w danym roku podatkowym równowartość 50 tys. zł
  • chcesz świadczyć wewnątrzwspólnotowo usługi, dla których miejscem rozliczenia podatku z transakcji jest kraj nabywcy.

Po zarejestrowaniu właściwy urząd skarbowy nada ci "europejski" NIP. We wspomnianych wyżej transakcjach musisz posługiwać się NIP z przedrostkiem "PL".

Aktualizacja zgłoszenia VAT-R

Jeżeli zarejestrowałeś się już jako podatnik czynny lub zwolniony, musisz jedynie złożyć aktualizację na formularzu VAT-R.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługi albo zanim dokonasz pierwszej wewnątrzwspólnotowej transakcji.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli:

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – zgłoszenie złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – zgłoszenie złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)
 • nie masz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – zgłoszenie złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności)
 • nie masz miejsca zamieszkania, siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – zgłoszenie złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Jeśli, ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody, rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby zeznanie złożyć w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie o rejestrację jako podatnik VAT UE

Zgłoszenie możesz złożyć osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie – jako załącznik do wniosku o wpis działalności do CEIDG lub wniosku o zmianę wpisu w CEIDG bądź przez Portal Podatkowy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej;

2) wskazanie naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie;

3) cel złożenia zgłoszenia (rejestracja/aktualizacja danych);

4) imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę, siedzibę i adres siedziby wnioskodawcy;

5) wskazanie okoliczności, z których wynika obowiązek podatkowy;

6) wskazanie rodzaju deklaracji podatkowych, które będą składane przez podatnika;

7) informacje na temat wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych;

8) oświadczenie o znajomości przepisów Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Termin

Zgłoszenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługi albo zanim dokonasz pierwszej wewnątrzwspólnotowej transakcji.

 1. Urząd zarejestruje cię jako podatnika VAT UE

Jeśli w zgłoszeniu zaznaczyłeś, że chcesz otrzymać potwierdzenie, to urząd ci je wyda. Od tego momentu przedsiębiorca jest widoczny w bazie Vies on-the-Web - European Commission (europa.eu) (System Wymiany Informacji o VAT).

Nie zostaniesz zarejestrowany, jeśli:

 • podasz w zgłoszeniu rejestracyjnym dane niezgodne z prawdą
 • twoja firma nie istnieje
 • nie można się skontaktować ani z tobą, ani z twoim pełnomocnikiem
 • ty lub twój pełnomocnik nie stawicie się w urzędzie skarbowym, mimo wezwania
 • z informacji urzędu wynika, że będziesz wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do przestępstw skarbowych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 0 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd skarbowy odmówi ci rejestracji, możesz wówczas:

 • wezwać naczelnika urzędu do usunięcia naruszenia prawa
 • wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego

Warto wiedzieć

Rejestracja VAT UE bez utraty zwolnienia

Jeżeli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT, rejestracja jako podatnik VAT UE nie wpłynie na utratę zwolnienia.

Zaprzestanie działalności

Jeśli przestaniesz dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, musisz to zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego. Wystarczy, że dostarczysz do urzędu zaktualizowane zgłoszenie VAT-R. Zgłoszenie dostarcz w ciągu 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności.

Informacja podsumowująca VAT UE

Podatnicy VAT (czynni i zwolnieni), którzy zarejestrowali się na potrzeby VAT UE, muszą składać informację podsumowującą VAT UE w trybie miesięcznym. Deklarację (elektronicznie) złóż w urzędzie do 25. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji albo dokonano przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Informuj urząd skarbowy

Podatnicy będący osobami fizycznymi muszą informować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o:

 • wpisaniu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego
 • zmianach dotyczących wpisu zarządcy sukcesyjnego – w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

 

Czy ta strona była przydatna?