Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłaszanie zmiany danych przez spółki zarejestrowane w KRS (NIP-8)

Masz spółkę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i zmienił się jej adres lub inne dane? Powiadom o tym urząd skarbowy. Zobacz, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Usługę zrealizujesz na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aktywnego formularza. Aby złożyć wniosek elektronicznie, musisz mieć kwalifikowany podpis elektroniczny.

Uwaga! Jeśli masz problem z otwarciem formularzy na Portalu Podatkowym, sprawdź tutaj jak go rozwiązać.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jednym z twoich obowiązków związanych z rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym jest złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego tzw. danych uzupełniających na formularzu NIP-8. Są to na przykład numer rachunku bankowego czy adresy miejsc prowadzenia działalności.

Użyj formularza NIP-8, żeby powiadomić urząd skarbowy o zmianie danych firmy.

Jakie zmiany danych należy zgłaszać

 • skrócona nazwa (firma)
 • wykaz rachunków bankowych
 • adresy miejsc prowadzenia działalności
 • dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej
 • dane kontaktowe
 • dodatkowo - w przypadku osobowych spółek handlowych - dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzenie ksiąg rachunkowych zewnętrznej firmie, na przykład biuru rachunkowemu. Jeśli biuro rachunkowe będzie prowadzić dla ciebie księgi rachunkowe w innym miejscu niż siedziba (lub miejsce sprawowania zarządu) twojej spółki, to musisz wskazać adres ich przechowywania - powiadom urząd skarbowy o przekazaniu ksiąg rachunkowych w ciągu 15 dni od dnia ich wydania.

Ponadto – w razie kontroli – zapewnij dostęp do ksiąg oraz dowodów księgowych w:

 • siedzibie spółki
 • miejscu sprawowania zarządu
 • innymi miejscu (tylko za zgodą instytucji kontroli lub nadzoru).

 

 

 

 


Zmiana wpisu w KRS

Oprócz zgłoszenia zmiany danych do urzędu skarbowego, zgłoś zmianę wpisu do KRS w sądzie rejestrowym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Masz na to 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Zgłoszenie złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojej siedziby.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby zgłoszenie złożyć w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych uzupełniających spółki zarejestrowanej w KRS

Dokumenty

Jeśli zabraknie miejsca we wniosku papierowym, to dodaj do niego listę z informacjami o:

 • pozostałych miejscach prowadzenia działalności, na przykład hurtownie, magazyny, składy
 • rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością.

Jeśli wypełniasz wniosek elektronicznie, dodaj odpowiednie pola w formularzu.

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia

Jeśli prześlesz zgłoszenie elektronicznie, dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Termin

Masz na to 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

Ile zapłacisz

 • 0 zł – złożenie wniosku o zmianę danych uzupełniających (nie podlega opłacie skarbowej)
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalnie, jeśli repreznetuje cię pełnomocnik)

Jeśli działasz przez pełnomocnika szczególnego, powinieneś zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ważne! Pełnomocnictwo szczególne trzeba złożyć do każdego wniosku NIP-8 złożonego przez pełnomocnika w imieniu podatnika.

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Wniosek NIP-8 może również złożyć pełnomocnik ogólny.  Pełnomocnika ogólnego, którego umocowujesz do wszystkich spraw podatkowych, zgłaszasz na formularzu PPO-1. Pełnomocnikiem ogólnym może zostać osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy.  

Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zgłoszenie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, kiedy je złożysz.

Warto wiedzieć

Kara grzywny lub mandat karny

 

Jeśli nie złożysz zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie, grozi ci kara grzywny (jak za wykroczenie skarbowe).

Czy ta strona była przydatna?