Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż sprawozdania o ściekach odebranych od mieszkańców

Masz firmę zajmującą się opróżnianiem szamb lub osadników oczyszczalni przydomowych i transportem? Musisz co kwartał składać sprawozdanie z tej działalności. Jeśli tego nie zrobisz, grożą ci kary pieniężne. Poniżej dowiesz się, jak złożyć takie sprawozdanie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż przygotowane sprawozdanie oraz załączniki online. Będziesz potrzebować profilu zaufanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników i transportu nieczystości ciekłych, musi składać co kwartał sprawozdanie o tym, ile ścieków odebrał z obszaru gminy lub gmin, na których prowadził działalność.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie złóż do końca miesiąca następującego po kwartale objetym sprawozdaniem: 

 • za I kwartał do 30 kwietnia
 • za II kwartał do 31 lipca
 • za III kwartał do 31 października
 • za IV kwartał do 31 stycznia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż kwartalne sprawozdanie o odebranych ściekach z szamb lub osadników z oczyszczalni przydomowych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w gminie na terenie której prowadzisz działalność.

Jeśli odbierasz ścieki z kilku gmin, to sprawozdanie złóż oddzielnie do każdej gminy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż sprawozdanie

Pamiętaj! Nie ma oficjalnego wzoru sprawozdania i załączników. Dlatego przed złożeniem sprawozdania, warto sprawdzić jakie formularze obowiązują w twojej gminie.

Dokumenty

Twoje sprawozdanie musi zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany
 • informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;
 • informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  • bytowych
  • przemysłowych
 • informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  • bytowych
  • przemysłowych

- wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe

 • informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  • z obszaru aglomeracji
  • z poza obszaru aglomeracji
 • wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe
 • datę sporządzenia sprawozdania
 • podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Termin

Sprawozdanie złóż do końca miesiąca następującego po kwartale objetym sprawozdaniem: 

 • za I kwartał do 30 kwietnia
 • za II kwartał do 31 lipca
 • za III kwartał do 31 października
 • za IV kwartał do 31 stycznia.
 1. Weryfikacja sprawozdania

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przyjmuje twoje sprawozdanie i weryfikuje dane w nim zawarte. Możesz otrzymać wezwanie do okazania dokumentacji, która była podstawą do sporządzenia sprawozdania.

W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie lub niekompletne, urząd wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania. Na korektę masz 14 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Urząd po otrzymaniu informacji ponownie weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Nowe obowiązki w sprawozdaniach od 2023 roku

W sprawozdaniach za kolejne kwartały 2023 roku, poza dotychczasowymi danymi, należy zamieścić:

 • wykaz nieruchomości, z terenu których zostały odebrane nieczystości ciekłe 
 • wskazanie ilości odebranych nieczystości ciekłych z podziałem na odebrane z obszaru aglomeracji oraz z poza obszaru aglomeracji.

Sprawozdanie z odbierania nieczystości z osadników oczyszczalni przydomowych oczyszczalni

Podmioty, które uzyskały zezwolenie na odbieranie nieczystości z osadników z przydomowych oczyszczalni są zobowiązane do składania sprawozdań od stycznia 2023 roku.

Kary

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono nierzetelne, to grożą ci następujące kary:

 • od 200 zł do 500 zł – jeśli złożysz nierzetelne sprawozdanie, ale poprawisz je w ciągu 14 dni po tym jak otrzymasz wezwanie
 • od 500 zł do 5000 zł – jeśli złożysz nierzetelne sprawozdanie i nie zastosujesz się do wezwania do uzupełnienia lub korekty sprawozdania
 • 300 zł – za każdy dzień opóźnienia, gdy przekażesz sprawozdanie po terminie, nie więcej jednak niż za 90 dni.

 

 

 

 

Czy ta strona była przydatna?