Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

Na podstawie przekazanych przez ciebie deklaracji, ministerstwo właściwe do spraw rozwoju opracuje krajowe deklaracje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli prowadzisz działalność z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, objętą postanowieniami Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, musisz przekazywać do ministerstwa właściwego do spraw rozwoju z:

 • produkcją, wytwarzaniem, zużyciem, przetwarzaniem, nabywaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, zbywaniem, przekazywaniem i używaniem związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 Konwencji
 • produkcją, zużyciem, przetwarzaniem lub obrotem związkami chemicznymi wymienionymi w Wykazie 2 Konwencji
 • produkcją lub obrotem związkami chemicznymi wymienionymi w Wykazie 3 Konwencji
 • produkcją określonych organicznych związków chemicznych niewymienionych w Wykazie 1, Wykazie 2 i Wykazie 3 Konwencji
 • obrotem z zagranicą toksycznymi związkami chemicznymi i ich prekursorami, wymienionymi w Wykazie 1, Wykazie 2 i Wykazie 3 Konwencji
 • posiadaniem chemicznych środków policyjnych

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informacje należy przekazywać każdego roku w terminach:

 1. do 30 września – w przypadku informacji, które dotyczą działalności planowanej w następnym roku kalendarzowym
 2. do 28 lutego – w przypadku informacji, które dotyczą działalności prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym

A ponadto:

 • w razie dodatkowo planowanego obrotu z zagranicą związkami chemicznymi wymienionymi w Wykazie 1 – nie później niż w terminie 60 dni przed dokonaniem tego obrotu;
 • w razie planowanego uruchomienia obiektu przeznaczonego do produkcji związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 lub planowanych jakichkolwiek zmian w zakresie tej produkcji, w tym technologii i wyposażenia – nie później niż w terminie 210 dni przed dniem planowanego uruchomienia obiektu lub wprowadzenia zmiany w zakresie tej produkcji;
 • w razie planowanego rozpoczęcia lub dodatkowo planowanej produkcji, zużycia lub przetwarzania związków chemicznych wymienionych w Wykazie 2, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części VII.A pkt 3 Konwencji – nie później niż w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia takiej działalności;
 • w razie planowanego rozpoczęcia lub dodatkowo planowanej produkcji związków chemicznych wymienionych w Wykazie 3, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części VIII.A pkt 3 Konwencji – nie później niż w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia tej produkcji.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż deklaracje

Informacje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów przekaż w formie właściwej deklaracji. Jej wybór zależy od charakteru działalności. 

Jeśli złożysz błędną deklarację, to urząd skontaktuje się z tobą.

Dokumenty

Z wyjątkiem sytuacji, w której chcesz poinformować o znalezionej starej lub porzuconej broni chemicznej (deklaracja nr 10), do właściwej deklaracji musisz zawsze dołączyć deklaracje nr 1 i 2.

Termin

Informacje należy przekazywać każdego roku w terminach:

 1. do 30 września – w przypadku informacji, które dotyczą działalności planowanej w następnym roku kalendarzowym
 2. do 28 lutego – w przypadku informacji, które dotyczą działalności prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym

A ponadto:

 • w razie dodatkowo planowanego obrotu z zagranicą związkami chemicznymi wymienionymi w Wykazie 1 – nie później niż w terminie 60 dni przed dokonaniem tego obrotu;
 • w razie planowanego uruchomienia obiektu przeznaczonego do produkcji związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 lub planowanych jakichkolwiek zmian w zakresie tej produkcji, w tym technologii i wyposażenia – nie później niż w terminie 210 dni przed dniem planowanego uruchomienia obiektu lub wprowadzenia zmiany w zakresie tej produkcji;
 • w razie planowanego rozpoczęcia lub dodatkowo planowanej produkcji, zużycia lub przetwarzania związków chemicznych wymienionych w Wykazie 2, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części VII.A pkt 3 Konwencji – nie później niż w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia takiej działalności;
 • w razie planowanego rozpoczęcia lub dodatkowo planowanej produkcji związków chemicznych wymienionych w Wykazie 3, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części VIII.A pkt 3 Konwencji – nie później niż w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia tej produkcji.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Czy ta strona była przydatna?